Nowości
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Katalog norm eksploatacji techniki lądowej: DTU-4.22.13.1(A)
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej