Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(11)
only on-site
(9)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Zubrzycki Waldemar
(2)
Baranowska Magdalena
(1)
Bogdalski Piotr
(1)
Cymerski Jarosław
(1)
Guźniczak Cezary
(1)
Letkiewicz Arkadiusz
(1)
Malinowska Irena
(1)
Masiul Krzysztof
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Siadkowski Adrian Karol
(1)
Truchan Jarosław Radosław
(1)
Wiciak Izabela
(1)
Wiciak Krzysztof
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Łuka Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Terroryzm
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Jednostki antyterrorystyczne
(2)
Policja
(2)
Lotnictwo cywilne
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polska
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Roboty mobilne
(1)
Straż gminna
(1)
Straż graniczna
(1)
System obronny państwa
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 46691, 46690, 46689 (3 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Rola szkolnictwa policyjnego w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Administracja publiczna wobec praw człowieka. Nauki policyjne jako obszar rozwoju nauko bezpieczeństwie. Rozwój wyższej szkoły policji w szczytniew obszarze nauk społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44679, 44678, 44677, 44676 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44675 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: BEZPIECZEŃSTWO OSÓB, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ z ROLA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM MOBILNYCH. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIAW DOBIE ROZWOJU UAV/RPAS. ZAGROŻENIA DLA INFRASTRUKTURY KIEROWANIABEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM W CZASIE KRYZYSU POLITYCZNO-MILITARNEGO. IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWAOSÓB, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ OBJĘTYCH OCHRONĄ BIURAOCHRONY RZĄDU. BIURO OCHRONY RZĄDU W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOMTERRORYSTYCZNYM. TERRORYZM LOTNICZY JAKO ZAGROŻENIE OBIEKTÓWINFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ PAŃSTWA. PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM MOBILNYCH W OBRĘBIE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ BIURO OCHRONY RZĄDU. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ OBIEKTÓWWAŻNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA WYBRANE PROBLEMY. MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA AKTOM TERRORU ZWIĄZANYMZ UŻYCIEM BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM LATAJĄCYCH z UJĘCIE TEORETYCZNE. STRATEGIA OGRANICZANIA DOSTĘPNOŚCI. CZYNNIK LUDZKI W WYKORZYSTANIU BEZZAŁOGOWYCH STATKÓWPOWIETRZNYCH. ROLA WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII W BEZPIECZEŃSTWIEWEWNĘTRZNYM I PORZĄDKU PUBLICZNYM. MOBILNE PLATFORMY BEZZAŁOGOWENA RZECZ RATOWNICTWA. DIAGNOZA STANUI IDENTYFIKACJA POTRZEB. FALA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓWPOWIETRZNYCH BSP W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM ROBOTY MOBILNE z OPRACOWANIA WYDZIAŁU MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. PERSPEKTYWY ROZWOJU ROBOTYKI MOBILNEJ. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCHZ DZIAŁANIA BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZNYCH. KRYTYCZNE TECHNOLOGIE I NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMYBADAWCZE W LOTNICTWIE BEZZAŁOGOWYMZ. DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10873/7, S-10873/2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10873/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Na Policji i strażach spoczywa obowiązek służenia społeczeństwu, w szczególności dbania o bezpieczeństwo ludzi oraz działania na rzecz spokoju i porządku publicznego. W doktrynie Policja oraz straże stanowią składowe systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pomimo zbieżności celów, jakie stoją przed Policją i strażami, porównywanie wprost tych formacji na płaszczyźnie rozwiązań organizacyjno-prawnych może być jedynie teoretyczne. Policja bowiem ma obszerniejszy katalog zadań i kompetencji aniżeli straże gminne, poza tym stan etatowy i poziom wyszkolenia oraz specjalistyczne wyposażenie przemawia na jej korzyść. Niemniej jednak sytuacja ta nie deprecjonuje znaczenia straży gminnych w działaniach, których celem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poza tym - co najważniejsze - nie uniemożliwia współdziałania między Policją i strażami. Raczej determinuje badania naukowe nad efektywnym wykorzystaniem ich potencjału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41931 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W ostatnich dziesięcioleciach bezpieczeństwo staje się wartością coraz wyżej cenioną zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Obserwujemy to także w naszym kraju. Sytuacja ta niesie ze sobą nowe wyzwania i szansę, ale także nowe zagrożenia. Wraz z nimi ewoluują funkcje i zadania różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Wśród specjalistów umacnia się świadomość tego, że coraz większą rolę odgrywają (czy raczej powinny odgrywać) działania prewencyjne służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa obywateli w jego różnych obszarach przedmiotowych takich, jak: bezpieczeństwo ekologiczne i zdrowotne, bezpieczeństwo ekonomiczne i polityczne, bezpieczeństwo publiczne i militarne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41918, 41917, 41916, 41915 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41914 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Determinanty polityki bezpieczeństwa państwa. Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata. Terroryzm - istota zjawiska. Geneza terroryzmu. Problemy w pojmowaniu terroryzmu. Klasyfikacja terroryzmu. Uwarunkowania współczesnego terroryzmu międzynarodowego. Konflikt izraelsko-palestyński. Uwarunkowania międzynarodowe w walce z terroryzmem. Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec terroryzmu. Konwencje antyterrorystyczne. Zaangażowanie Rzeczypospolitej Polskiej w walkę z terroryzmem. Państwo a walka z terroryzmem. Poziom strategiczny. Poziom operacyjny. Poziom taktyczny. Narzędzia prawne. Działania edukacyjne i profilaktyczne. Rzeczpospolita Polska w światowym systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Stanowisko polityczne. Udział w koalicji antyterrorystycznej. Aktywność międzynarodowa. Zaangażowanie w walkę z terroryzmem a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10860/15, S-10860/14, S-10860/13, S-10860/12, S-10860/11, S-10860/10, S-10860/9, S-10860/8, S-10860/7, S-10860/6, S-10860/5, S-10860/3, S-10860/2 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10860/1 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Streszczenie: Paradygmaty współczesnego bezpieczeństwa. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako kategoria ┼ kwestie terminologiczne. Globalny iŹregionalny system przeciwdziałania aktom bezprawnej ingerencji. Ewolucja prawa międzynarodowego wŹzakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Konwencja chicagowska. Konwencja tokijska. Konwencja haska. Konwencja montrealska. Konwencja pekińska. System ochrony lotnictwa cywilnego wŹEuropie naŹprzykładzie Polski. Ochrona lotnictwa cywilnego wŹStanach Zjednoczonych jako element ewolucji polityki bezpieczeństwa poŹ11ŹwrześniaŹ2001Źr. Ochrona lotnictwa cywilnego jako szczególny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10858/20, S-10858/19, S-10858/18, S-10858/17, S-10858/16, S-10858/15, S-10858/14, S-10858/13, S-10858/12, S-10858/11, S-10858/10, S-10858/9, S-10858/8, S-10858/7, S-10858/6, S-10858/5, S-10858/4, S-10858/3, S-10858/2 (19 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10858/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zagrożenia wschodniej granicy polski. Granica państwa jako kategoria historyczna i polityczna. Granica polski jako zewnętrzna granica unii europejskiej. Regulacje ruchu granicznego polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Unormowania granicznego ruchu osobowego z Ukrainy. Uregulowania granicznego ruchu osobowego z Białorusią. Regulacje granicznego ruchu osobowego z Rosją -obwodem kaliningradzkim. Charakterystyczne cechy aktywności przestępczej na wschodniej granicy państwa. Przestępczość przemytnicza jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Działania specjalne straży granicznej i policji w aspekcie zagrożeń terrorystycznych. Straż graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa. Geneza i ewolucja działań specjalnych. Zadania straży granicznej w walce z terroryzmem. Jednostki specjalne straży granicznej w świetle zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Wybrane uwarunkowania strukturalne i organizacyjno-prawne w zwalczaniu zagrożeń przez policję i straż graniczną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44673, 44672 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44671 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Nauki wojskowe. Organizacja i zarządzanie. Obronność i jej konteksty. Wybrane problemy bezpieczeństwa. Badania nad bezpieczeństwem i obronnością.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44684, 44683, 44682, 44681 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44680 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Ocena zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpieczeństwo państwa. Źródła zagrożeń. Zagrożenia niemilitarne. Zagrożenia militarne. Geostrategiczne położenie Polski w aspekcie potencjalnych zagrożeń. Uwarunkowania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Charakterystyka policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych. Zadania jednostek antyterrorystycznych Policji w operacjach obronnych prowadzonych na obszarze kraju. Policyjne pododdziały antyterrorystyczne w działaniach głębokich. Wybrane problemy dowodzenia oraz zabezpieczenia bojowego i logistycznego pododdziałów antyterrorystycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44661, 44660, 44659 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44657 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Przestępczość zorganizowana i terroryzm na kartach historii. Przestępczość zorganizowana i terroryzm w ujęciu problemów definicyjnych. Cechy przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Przestępczość zorganizowana a terroryzm. Podobieństwa i różnice. Formy współpracy grup przestępczości zorganizowanej z organizacjami terrorystycznymi. Obszary działań bezprawnych w kontekście potrzeb zorganizowanych grup przestępczych i finansowania terroryzmu. Pieniądze jako cel oraz środek działań przestępczych. Terror i terroryzm kryminalny. Styk przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w polskim kodeksie karnym i innych wybranych aktach prawnych rangi ustawowej. Perspektywy rozwoju przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10874/10, S-10874/9, S-10874/8, S-10874/7, S-10874/6, S-10874/5, S-10874/4, S-10874/3, S-10874/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10874/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again