Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Pietrek Grzegorz
(3)
Bukowski Stanisław Zbigniew
(2)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Terroryzm
(1)
Wojsko
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: W publikacji wykorzystane zostały liczne źródła prawa a także bogata literatura przedmiotu. Należy sądzić, że rozważania autora, ukazujące stan prawny na dzień 31.12.2011 r., zawarte w prezentowanym opracowaniu będą stanowiły istotny materiał poznawczy dla policjantów, funkcjonariuszy straży gminnych, przedstawicieli samorządów zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz studentów wydziałów administracji i bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43837, 43836, 43835, 43834 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43833 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podstawowe zagadnienia terroryzmu XX w. Terroryzm - ekstremalna forma walki politycznej w Europie. Terroryzm - ekstremalna forma walki politycznej w Europie. Bezpieczeństwo Polski wobec wyzwań współczesnego terroryzmu. Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie go.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10702/9, S-10702/8, S-10702/7, S-10702/6, S-10702/5, S-10702/4, S-10702/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10702/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Budowa nowoczesnego systemu bezpieczeństwa państwa wymaga współpracy administracji wszystkich szczebli oraz organizacji i podmiotów pozarządowych. Ważne, aby mieć świadomość, że system bezpieczeństwa musi charakteryzować się elastycznością reagowania na sytuacje o zabarwieniu negatywnym. Z tego powodu jednym z ważnych zadań specjalistycznych jednostek i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem jest trafne rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowywanie i prowadzenie sprawnych działań zapobiegawczych. W tym celu jednostki specjalistyczne muszą mieć wykwalifikowane kadry do natychmiastowego reagowania podczas wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10699/15, S-10699/14, S-10699/13, S-10699/12, S-10699/11, S-10699/10, S-10699/9, S-10699/8, S-10699/7, S-10699/6, S-10699/5, S-10699/4, S-10699/3, S-10699/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10699/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Udział terenowych organów administracji wojskowej oraz organów administracji rządowej i samorządowej w reagowaniu kryzysowym. Ocena procesu współdziałania trenowych organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych. Postulatywne obszary i sposoby współdziałania terenowych organów administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10705/10, S-10705/9, S-10705/8, S-10705/7, S-10705/6, S-10705/5, S-10705/4, S-10705/3, S-10705/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10705/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym obrony cywilnej. Budowa nowoczesnego systemu zarządzania w sytuacjach współczesnych zagrożeń wymaga współpracy administracji wszystkich szczebli oraz organizacji i podmiotów pozarządowych. Chodzi bowiem o to, że system ochrony ludności i mienia, rozumiany jako zbiór zadań przypisanych poszczególnym organom i jednostkom administracji publicznej, służbom zawodowym czy społecznym organizacjom ratowniczym, musi być skorelowany z całym systemem zarządzania kryzysowego. Wymaga to fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które uzyskają nasi absolwenci w ramach tej specjalności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10706/10, S-10706/9, S-10706/8, S-10706/7, S-10706/6, S-10706/5, S-10706/4, S-10706/3, S-10706/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10706/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again