Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(13)
only on-site
(11)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(13)
Czytelnia
(11)
Author
Chojnowski Lech
(3)
Pietrek Grzegorz
(3)
Bukowski Stanisław Zbigniew
(2)
Bieniecki Ireneusz (1955- )
(1)
Pietrek Michalina
(1)
Pruchniak Józef
(1)
Szkurłat Izabela
(1)
Zarobny Stanisław
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(11)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i obronności
(1)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Terroryzm
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bezpieczeństwo militarne państwa
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Granice
(1)
NATO
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacje młodzieżowe
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Policja
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polska
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo
(1)
Razem bezpieczniej (program rządowy)
(1)
Rozbrojenie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Strategia
(1)
Teoria polityki
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojna
(1)
Wojska ochrony pogranicza
(1)
Wojsko
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(5)
1989-2000
(4)
1945-1989
(3)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Bałtyk (wybrzeże)
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Opracowanie
(3)
Materiały pomocnicze
(2)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Historia
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Problematyka ochrony polskiej granicy morskiej w latach 1945-1991 nie doczekała się dotychczas całościowego opracowania w postaci monografii, co było spowodowane ograniczeniem dostępu do materiałów badaczom tej dziedziny. Również autor niniejszego opracowania spotkał się z selektywnym i uznaniowym traktowaniem dostępu do niektórych archiwaliów. Celem niniejszej pracy jest analiza i krytyczna ocena zakresu oddziaływania MON i MSW na funkcjonowanie jednostek ochraniających granicę morską, a także ustalenie ich roli w tworzeniu struktur organizacyjnych WOP i kształtowaniu systemu ochrony i obrony tej granicy państwa. Zamiarem autora było też ukazanie działalności jednostek WOP na tle ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 48958 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 48957 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W publikacji wykorzystane zostały liczne źródła prawa a także bogata literatura przedmiotu. Należy sądzić, że rozważania autora, ukazujące stan prawny na dzień 31.12.2011 r., zawarte w prezentowanym opracowaniu będą stanowiły istotny materiał poznawczy dla policjantów, funkcjonariuszy straży gminnych, przedstawicieli samorządów zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz studentów wydziałów administracji i bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43837, 43836, 43835 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43833 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podstawowe zagadnienia terroryzmu XX w. Terroryzm - ekstremalna forma walki politycznej w Europie. Terroryzm - ekstremalna forma walki politycznej w Europie. Bezpieczeństwo Polski wobec wyzwań współczesnego terroryzmu. Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie go.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10702/10, S-10702/9, S-10702/8, S-10702/7, S-10702/6, S-10702/5, S-10702/4, S-10702/3, S-10702/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10702/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Autor w monografii objaśnia teoretyczne aspekty wiedzy, umożliwiające właściwe rozumienie bezpieczeństwa. Prezentacja dotychczasowego piśmiennictwa z zakresu teoretycznych aspektów bezpieczeństwa oraz integracja wiedzy związanej z bezpieczeństwem wynikającej z różnych dziedzin nauki w jednym opracowaniu powinny ułatwić studiowanie tematyki bezpieczeństwa, bez konieczności sięgania do specjalistycznych pozycji z innych dyscyplin nauki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 48872, 48871 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 48870 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W książce opisano różne społeczeństwa i okresy historyczne, wykorzystując w tym celu także wiedzę z dziedzin wykraczających poza ściśle rozumiane bezpieczeństwo, takich jak antropologia, biologia, socjologia, politologia, a także historia. W monografii o tak szerokim zakresie czasowym i przedmiotowym autor musiał opierać się w dużej mierze na źródłach pośrednich. Zapewne wiele treści zawartych w publikacji może być przedmiotem krytycznych uwag osób zajmujących się szczegółowymi badaniami różnych aspektów funkcjonowania człowieka i różnorodnych typów społeczeństw, jednak postawiony cel identyfikacji i porównania zagadnień bezpieczeństwa w procesie dziejowym wart był trudu włożonego w prace nad książką. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem, a także osób zajmujących się tą problematyką zawodowo. Ponadto autor ma nadzieję, że zainspiruje ona naukowców do dalszych prac nad rozwijaniem komponentu antropologicznego nauk o bezpieczeństwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 48866, 48865 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 48864 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: PODSTAWY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I JEGO GŁÓWNYCH KATEGORIACH. SYSTEM MIĘDZYNARODOWY I JEGO INSTYTUCJONALIZACJA. ZAPOBIEGANIE MIĘDZYNARODOWYM KONFLIKTOM ZBROJNYM. KONTROLA I REDUKCJA ZBROJEŃ. ZAKAZANE METODY I ŚRODKI WALKI ZBROJNEJ. OCHRONA LUDNOŚCI, OSÓB WYŁĄCZONYCH Z WALKI I DÓBR KULTURY PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH KONFLIKTÓW ZBROJNYCH. MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE BEZPIECZEŃSTWA.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 48869, 48868 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 48867 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Budowa nowoczesnego systemu bezpieczeństwa państwa wymaga współpracy administracji wszystkich szczebli oraz organizacji i podmiotów pozarządowych. Ważne, aby mieć świadomość, że system bezpieczeństwa musi charakteryzować się elastycznością reagowania na sytuacje o zabarwieniu negatywnym. Z tego powodu jednym z ważnych zadań specjalistycznych jednostek i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem jest trafne rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowywanie i prowadzenie sprawnych działań zapobiegawczych. W tym celu jednostki specjalistyczne muszą mieć wykwalifikowane kadry do natychmiastowego reagowania podczas wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10699/15, S-10699/14, S-10699/13, S-10699/12, S-10699/11, S-10699/10, S-10699/9, S-10699/8, S-10699/7, S-10699/6, S-10699/5, S-10699/4, S-10699/3, S-10699/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10699/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Udział terenowych organów administracji wojskowej oraz organów administracji rządowej i samorządowej w reagowaniu kryzysowym. Ocena procesu współdziałania trenowych organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych. Postulatywne obszary i sposoby współdziałania terenowych organów administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10705/10, S-10705/9, S-10705/8, S-10705/7, S-10705/6, S-10705/5, S-10705/4, S-10705/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10705/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym obrony cywilnej. Budowa nowoczesnego systemu zarządzania w sytuacjach współczesnych zagrożeń wymaga współpracy administracji wszystkich szczebli oraz organizacji i podmiotów pozarządowych. Chodzi bowiem o to, że system ochrony ludności i mienia, rozumiany jako zbiór zadań przypisanych poszczególnym organom i jednostkom administracji publicznej, służbom zawodowym czy społecznym organizacjom ratowniczym, musi być skorelowany z całym systemem zarządzania kryzysowego. Wymaga to fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które uzyskają nasi absolwenci w ramach tej specjalności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10706/10, S-10706/9, S-10706/8, S-10706/7, S-10706/6, S-10706/5, S-10706/4, S-10706/3, S-10706/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10706/1 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja szeroko omawia zjawisko współczesnego terroryzmu, ktory stał się nieprzewidywalnym w odniesieniu do miejsca, czasu oraz zastosowanych metod i form, użytych sił i środków. Główne ośrodki dyspozycyjne znajdują się poza Europą, na terenie innych państw, m.in. na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Terroryzm jest problemem złożonym i dynamicznym o charakterze globalnym. Zwalczanie i zapobieganie powinno odbywać się poprzez współpracę międzynarodową.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 49020, 49019, 49018, 49017 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 49016 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Praca stanowi przede wszystkim panoramę problemów będących od stuleci przedmiotem strategii i analiz strategicznych. Jest to wybór autorski, zatem selektywny, lecz jak sądzę reprezentatywny dla tej dyscypliny, jaką jest polityka i strategia bezpieczeństwa. Ta podróż przez wieki i wybrane zagadnienia dotyczące dziejów światowej i polskiej myśli strategicznej ma przybliżyć czytelnikowi tytułową problematykę, ma też skłonić najbardziej zainteresowanych czy też zawodowo zajmujących się problematyką bezpieczeństwa do dalszych badań naukowych w tej materii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 48875, 48874 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 48873 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 48622, 48621, 48620 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 48629, 48628 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again