Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(5)
unknown
(1)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(6)
Author
Bem-Wiśniewska Ewa
(1)
Kowalczyk-Heyman Elżbieta
(1)
Maciejewski Janusz
(1)
Michniak Paweł Jacek
(1)
Potkański Waldemar
(1)
Tyszkiewicz Jan
(1)
Wójcicki Jacek
(1)
Zowczak Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Polska
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Biografie
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Fortyfikacje ziemne
(1)
Geografia historyczna
(1)
Krzyżackie, państwo
(1)
Mazowsze
(1)
Partie polityczne
(1)
Podlasie
(1)
Polityka
(1)
Polska a Ukraina
(1)
Pułaski Kazimierz, generał (1747-1779)
(1)
Stary Sambor (Ukraina ; okręg)
(1)
Terroryzm
(1)
Ukraina a Polska
(1)
Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest kontynuacją badań autorki nad dziejami granicy mazowieckoÉkrzyżackiej, tym razem między Pisą a źródłami Biebrzy. Jego podstawą są źródła pisane, materialne, toponomastyczne i kartograficzne. Umożliwiły one zweryfikowanie dotychczasowych poglądów na badane zagadnienie i ustalenie, że czynniki kształtujące ten odcinek granicy były bardziej złożone niż to dotąd przyjmowano w literaturze przedmiotu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42962, 42961 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Lata 1945É1948 są w historii Słowacji momentem przełomowym, w którym większa część społeczeństwa została zmuszona do po-rzucenia idei Państwa Słowackiego oraz ponownego ułożenia stosunków z dominującymi gospodarczo oraz kulturowo Czechami. W pracy skupiono się przede wszystkim na analizie stosunków słowacko-czeskich w odniesieniu do ówczesnych umów polityczno-prawnych zawieranych pomiędzy Pragą a Bratysławą. Punktem wyjścia do badań stały się obietnice złożone Słowakom przez komunistów oraz czeskie partie obywatelskie podczas rozmów w Moskwie w marcu 1945 r., znane pod obiegową nazwą Programu Koszyckiego. Główną osią pracy jest więc opis wydarzeń, które przyczyniły się w roku 1948 do ponownej centralizacji Czechosłowacji i pozbawienia Słowaków przywilejów wywalczonych w okresie 1944É1945ö.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43011, 43010 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W monografii ukazano metody terrorystyczne stosowane przez lewicowe ugrupowania (socjalistyczne i anarchistyczne) działające na przełomie XIX i XX w. na terenie Królestwa Polskiego. Punktem wyjścia przeprowadzonych rozważań była geneza oraz charakterystyka różnych nurtów lewicowych przejawiających się w życiu społecznym zachodniej i wschodniej Europy w omawianym okresie, działalność polskich formacji lewicowych oraz teoretyków i propagatorów tego kierunku. Przedstawiając kolejne etapy rewolucyjnych wystąpień od 1905 r., zwrócono uwagę na reakcyjną politykę carskiego reżimu, a także przybliżono zachowania różnych środowisk społecznych É mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, terenów wiejskich oraz strajkującej młodzieży. Kluczowe dla pracy było przedstawienie formacji bojowych oraz działalności ugrupowań lewicowych, które posługiwały się metodami terrorystycznymi. Dało to podstawę do porównania tych radykalnych kierunków, popularnych tak w Rosji, jak i w Królestwie Polskim, oraz wskazania ich podobieństw i różnic. W podsumowaniu dokonano percepcji metod terrorystycznych stosowanych przez rewolucyjne formacje z pozycji konkurencyjnych ugrupowań konserwatywnych i narodowo-demokratycznych oraz z wykorzystaniem metod stosowanych przez współczesne nauki humanistyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43950, 43949, 43948, 43947, 43946 (5 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Geografia historyczna, łącząca wiele dyscyplin - jak antropologia, etnologia, kartografia, a nawet klimatologia - zajmuje się tym, o czym zwykle milczy historia, czyli swoistym "zapleczem" wielkich wydarzeń dziejowych. Prezentowany zbiór studiów pokazuje, jak mieszkali, jak się ubierali, czym się żywili, a nawet na co chorowali nasi średniowieczni przodkowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42977, 42976 (2 egz.)
Book
In basket
(Studia Ethnologica - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego)
Streszczenie: Książka ta jest owocem kilkuletniej pracy wielu autorów, ich badań etnologicznych i antropologicznych, realizowanych głównie w ramach grantu badawczego na terenach pogranicza polsko-ukraińskiego, zachodniej Ukrainy oraz na Bojkowszczyźnie. Teksty ujęte w pięć grup problemowych dotyczą zagadnień negocjacji kategorii pamięci, tożsamości i subiektywnej, refleksyjnej podmiotowości mieszkańców tego obszaru. Tytułowa äantropologia pograniczaö jest hasłem wywoławczym poruszanej problematyki. Szczególne miejsce zajmują w publikacji próby opisu tego, jak ämieszkańcy zmarginalizowanych terenów pogranicza komponują i komentują swoje strategie przetrwania, zmagając się z brakiem środków do życia i z brakiem perspektyw; eksploatacją przez centra bliskie i oddalone, a zwłaszcza z migracją zarobkową, która przekształca się w trwałą emigrację, rujnując więzi społeczne i życie lokalnych społecznościö.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43257, 43256 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again