Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(7)
Czytelnia
(7)
Author
Oleksiewicz Izabela
(3)
Tyrała Paweł
(3)
Olak Antoni
(2)
Polinceusz Małgorzata
(2)
Pomykała Marta
(2)
Year
2010 - 2019
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Bezpieczeństwo narodowe
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Podręczniki akademickie
(2)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Informacje niejawne
(1)
Narkomania
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona osób
(1)
Podręczniki
(1)
Prostytucja
(1)
Terroryzm
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Ostatnie lata w Polsce upłynęły pod znakiem kontynuacji szeroko zakrojonych zmian ustrojowych. Wpłynęły one także na przeobrażenia również w praktyce i rozumieniu rodziny. Przemiany te ukierunkowane na budowę demokratycznego społeczeństwa, obok wielu pozytywnych i oczekiwanych skutków, przyniosły też zagrożenia (a nawet destrukcję) pewnych niezwykle cennych wartości, takich jak podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina. Prezentowany skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, a także dla menedżerów bezpieczeństwa, jednak zagadnienia w nim opisane powinny zainteresować każdego, kto nie chce być obojętnym wobec patologii społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41734, 41733, 41732, 41731, 41730, 41729, 41728 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41727 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W niniejszym tomie zostały ukazane refleksje nad trzema rodzajami terroryzmu (ze strony islamu w Europie, zagrożenia ze strony lotnictwa, z "prania brudnych pieniędzy"), a jako sugestię dla nas zostaną przedstawione kroki, jakie poczyniono w Stanach Zjednoczonych po zamachu 11 września 2001. Nad opisami niebezpieczeństw górują zdecydowanie opisy środków bezpieczeństwa jakie podjęto. Drugą część tomu stanowią filozoficzne teorie zagrożenia i postulaty bezpieczeństwa Isaiaha Berlina i opisy psychologicznej przemiany, pod wpływem zagrożenia, sylwetki człowieka w "człowieka zagrożonego", destrukcji psychiki dziecka pod wpływem zagrożenia oraz ogólna teoria cyberterroryzmu. Trzecią część stanowią zagrożenia i strategia zabezpieczenia w kraju. Tu przedstawione zostały najpierw zagrożenia na szlakach turystycznych, zagrożenia ze strony oszustw i nieprawidłowości oraz zagrożenia wynikające z posiadania broni. Kolejna część poświęcona została organom polityczno-społecznym, którym powierzono sprawy bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: organom administracji, kompetencjom wojewodów i Organom Zarządzania Kryzysowego, głównie Straży Pożarnej. Na marginesie poruszono również etykę polityczną. W każdym niemal tekście pojawia się temat Podkarpacia. Historia zagrożeń przebiegała tu równolegle do historii politycznej, a przedstawienie zagrożeń każdej epoki historycznej wymagałoby niemal osobnego tomu. Przedstawione w tym tomie zagrożenia mają swe źródło w rozwoju globalizacji na przełomie XX i XXI wieku i są odmienne od wszystkich dotychczasowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10403/20, S-10403/19, S-10403/18, S-10403/17, S-10403/16, S-10403/15, S-10403/14, S-10403/13, S-10403/12, S-10403/11, S-10403/10, S-10403/8, S-10403/7, S-10403/6, S-10403/5, S-10403/4, S-10403/3, S-10403/2 (18 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10403/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Handel ludźmi w przepisach Konwencji Rady Europy z dnia 16 maja 2005 roku jako przykład zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie; prawo dostępu do internetu jako prawo człowieka w kontekście wyzwań współczesnego świata, kształtowanie systemu prawa w zakresie bezpieczeństwa środowiska; organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i obronność Polski; organizacje terrorystyczne i ich znaczenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście globalizacji, polityka bezpieczeństwa NATO; instytucja Europejskiego nakazu aresztowania jako przykład globalizacji współczesnej Europy; prawo do bezpieczeństwa a przemoc w rodzinie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42015, 42014 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42012 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Humanizacja prawa międzynarodowego a polityka bezpieczeństwa i suwerenności państwa. Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej a terroryzm. Stany nadzwyczajne jako element polityki bezpieczeństwa państwa. Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego - wybrane zagadnienia. Ochrona dziedzictwa narodowego przed nielegalnym wywozem za granicę jako materialnych składników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42695 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42692, 42029, 42028, 42027, 42026, 42025, 42024, 42023 (8 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Autor precyzuje pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, które nierzadko traktowane jest dość powierzchownie. Odnosi ten termin także do definicji znanej z literatury słowackiej. W ramach pięciu rozdziałów: Bezpieczeństwo w UE, Kraje najbliższego sąsiedztwa z Polską u członkowie UE u jednocześnie członkowie Grupy Wyszehradzkiej, Wpływ międzynarodowego (pozaunijnego) otoczenia na bezpieczeństwo państw europejskich, Znaczenie dla bezpieczeństwa Wspólnoty Niepodległych Państw, Znaczenie Chin dla bezpieczeństw międzynarodowego czytelnik otrzymuje wiele informacji przydatnych nie tylko menedżerom bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10462/8, S-10462/7, S-10462/6, S-10462/5, S-10462/4, S-10462/3, S-10462/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10462/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Paweł Tyrała, płk pilot nawigator prof. zw. dr hab. sprawami bezpieczeństwa zajmuje się od wielu lat. Zauważa, że bezpieczeństwo jest wartością należącą do grona najważniejszych, jeżeli chodzi o egzystencję każdego człowieka. Bezpieczeństwo łączone jest z pojęciem systemów obronnych poszczególnych państw, dlatego w publikacji ukazane zostały również atrybuty zdolności obronnej Polski. Mowa jest również o działaniach obrony cywilnej, instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku, w tym także w ramach imprez masowych. Sporo miejsca autor poświęca rozważaniom na temat sytuacji kryzysowych i możliwości reagowania na nie i usuwania skutków. Publikacja, na którą składa się dziewięć rozdziałów (m.in. Kompleks uwarunkowań bezpieczeństwa. Obrona cywilna. Bezpieczeństwo publiczne. Ochrona osób, mienia, obiektów. Bezpieczeństwo informacji niejawnych. Zawiera także informacje dotyczące współpracy państw europejskich w ramach NATO. Wiele miejsca autor poświęcił potrzebie nowoczesnego rozumienia naukowego podejścia do problematyki bezpieczeństwa w ramach specjalności naukowej sekuritologii, należącej do obszaru dyscyplin nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10414/10, S-10414/9, S-10414/8, S-10414/7, S-10414/6, S-10414/5, S-10414/4, S-10414/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10414/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Niewątpliwym walorem poznawczym, analitycznym i edukacyjnym pracy jest ujmowanie problematyki na tle szerokiej panoramy zjawisk kulturowych, przemian cywilizacyjnych i współczesnych procesów globalizacji świata, jego wielokulturowych przemian, przemieszczania ludzi, tradycji, światopoglądów, obyczajów itp. Autor w oryginalny sposób podejmuje ważny dziś, i stopniowo rewindykowany w społecznych systemach edukacyjnych problem zmiany świadomości ludzi wobec osobistych zagrożeń i ich otoczenia społecznego, kulturalnego, gospodarczego ekologicznego. Podejmuje konsekwentnie rozwija ważny postulat edukacyjny dotyczący współpracy europejskiej na rzecz budowania "nowoczesnych systemów ratowniczych", niezbędnych na czas sytuacji kryzysowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42228, 42227, 42226, 42225 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42224 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again