Form of Work
Książki
(10)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(5)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(10)
Czytelnia
(5)
Author
Rudnicki Zbigniew
(3)
Biedrawa-Kozik Agnieszka
(1)
Gliniak Maciej
(1)
Kowalska Anna
(1)
Kubiński Wiktor
(1)
Kępys Waldemar
(1)
Matusik Jakub
(1)
Michlowicz Edward
(1)
Pawul Małgorzata
(1)
Pomykała Radosław
(1)
Przybyłowicz Karol
(1)
Skrzypek Stanisław Jan
(1)
Sobczyk Wiktoria
(1)
Sobotka Anna
(1)
Sroka Ryszard
(1)
Szymańska-Czaja Maria
(1)
Zatorski Andrzej
(1)
Łyko Paulina
(1)
Śliwka Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Podręczniki akademickie
(5)
Logistyka gospodarcza
(2)
Materiałoznawstwo
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Arkusze kalkulacyjne
(1)
CAD
(1)
Decyzje
(1)
Elektrotechnika
(1)
Krzemiany
(1)
Mathcad
(1)
Metale
(1)
Minerały ilaste
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podręczniki
(1)
Projektowanie
(1)
Przetwarzanie obrazów
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Technologia
(1)
Trybologia
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Inżynieria i technika
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Materiałoznawstwo / Wiktor Kubiński. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. - 395, [1] s. : il. ; 24 cm.
Streszczenie: W tomie drugim książki omówiono specjalistyczne materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice, materiały budowlane, wyroby lakiernicze, kleje, materiały do lutowania, materiały ślizgowe, smary i biomateriały. Przedstawiono zasady doboru materiałów w projektowaniu oraz podstawowe wiadomości na temat paliw stosowanych w technice. Książka przygotowana została głównie z myślą o studentach uczelni technicznych i ekonomicznych, może być jednak również przydatna inżynierom praktykom.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10484/8, S-10484/7, S-10484/6, S-10484/5, S-10484/4, S-10484/3, S-10484/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10484/1 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Naturalne i syntetyczne minerały o budowie warstwowej w nanotechnologiach / Jakub Matusik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017 - 50, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM) + okulary trójwymiarowe.
(O Ziemi i Kosmosie)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 45809, 45808 (2 egz.)
Book
In basket
Zarys logistyki przedsiębiorstwa / Edward Michlowicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm.
Streszczenie: Zagadnienia poruszane w monografii dotyczą w szczególności logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dlatego może być ona przydatna dla osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Głównym jej adresatem są jednak studenci różnych kierunków zainteresowani logistyką zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i odpadów. Tematyka z zakresu badań operacyjnych, automatycznej identyfikacji i szeroko rozumianego rachunku kosztów może być materiałem uzupełniającym do innych przedmiotów związanych z logistyką. Książka jest kontynuacją i uzupełnieniem podręcznika autora pt. Podstawy logistyki przemysłowej (UWND AGH 2002).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41106, 41105, 41104, 41103 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41102 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wybrane zagadnienia akwizycji i korekty obrazów. Charakterystyki tekstur szarych oraz ich rola w analizie obrazów tribologicznych. Binaryzacja oraz analiza obrazów binarnych. Ekstensywna, automatyczna selekcja cech dyskryminacyjnych. Liczbowa ekspresja wybranych cech jakościowych obrazów tribologicznych. Przetwarzanie i analiza sekwencji obrazów tribologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43899, 43898, 43897 (3 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Uczelniane - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, ISSN 0239-6114 ; 1727. T.2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41107, 41101, 41100 (3 egz.)
Book
In basket
Inżynieria metali i ich stopów / Red. Stanisław Jan Skrzypek, Karol Przybyłowicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. - 655 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
Streszczenie: Książka jest monograficznym opracowaniem na temat metali w aspekcie ich otrzymywania, przetwarzania i stosowania. Oprócz podstawowej charakterystyki metali zawiera informacje dotyczące tworzenia i rozwijania materiałów metalicznych stosowanych we współczesnej technice. Czytelnik monografii znajdzie w niej wiadomości o technologiach metalurgicznych, przetwórczych i obróbczych oraz właściwościach metali i o współczesnych materiałach. Ułatwi to wybór optymalnych materiałów, sposobów ich obróbki oraz technologii materiałowych służących do realizacji innowacyjnych pomysłów konstrukcyjnych i nowatorskich zastosowań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41094, 41093 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41092 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Wprowadzenie do logistyki jako dziedziny wiedzy, logistyka w budownictwie w świetle badań, logistyka w przedsiębiorstwie budowlanym, logistyka przedsięwzięć budowlanych, organizacja infrastruktury logistycznej na placu budowy, wspomaganie decyzji logistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 39561, 39560, 39559, 39558 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 39557 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zakres tematyki podręcznika oraz proporcje między objętością poszczególnych rozdziałów wynikają z doświadczeń autorów zdobytych podczas prowadzenia zajęć na kierunkach: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka oraz inżynieria akustyczna, i jest dostosowany do minimów programowych na tych kierunkach. Autorzy starali się uzyskać kompromis między podstawami teoretycznymi poszczególnych działów metrologii a zagadnieniami praktycznymi, których znajomość umożliwia racjonalny wybór metod pomiarowych i wykorzystywanych w nich narzędzi, pozwalający na poprawne wykonanie pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Temu celowi służą również liczne przykłady obliczeniowe ilustrujące zależności charakteryzujące przyrządy, przetworniki i układy pomiarowe, metodykę opracowywania wyników, a także analizę błędów i niepewności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41096, 41095 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami. Monitorowanie środowiska. Monitoring jakości powietrza. Ochrona wód. Metody oczyszczania ścieków. Jakość gleby. Degradacja i rekultywacja gleb. Ochrona środowiska przed odpadami. Odpady opakowaniowe. Kruszywa sztuczne i z recyklingu. Gospodarka odpadami komunalnymi. Substancje obce w żywności. Zagrożenia antropogeniczne terenów przyrodniczo cennych. Ocena oddziaływania obiektów górniczych na środowisko (OOŚ). Rekultywacja terenów zdegradowanych. Ochrona środowiska przed hałasem. Właściwości zawiesin popiołowo-wodnych. Materiały i grunty półprzepuszczalne. Antropogeniczne zagrożenia środowiska- energetyka konwencjonalna. Alternatywne źródła energii. Ćwiczenia laboratoryjne. Oznaczenie depozycji na powierzchnię ziemi substancji będącej zanieczyszczeniem powietrza. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód. Badanie wybranych właściwości gleb. Wyznaczanie liczby bonitacyjnej gruntu .Oznaczanie składu morfologicznego odpadów komunalnych . Oznaczanie składu materiałowego odpadów opakowaniowych i ocena możliwości ich zagospodarowania. Wytwarzanie kruszywa sztucznego z odpadów Drobnoziarnistych. Badanie przydatności kruszywa z recyklingu do produkcji betonów. Ekolabelling. Informacje na etykietach towarowych. Badanie wybranych właściwości zawiesin popiołowo-wodnych. Oznaczenie współczynnika filtracji materiałów i gruntów półprzepuszczalnych. Ćwiczenia terenowe. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe pochodzenia motoryzacyjnego. Rozpoznawanie i ocena stężeń wybranych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Metody oczyszczania ścieków. Składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Baryczy (Kraków) .Tworzenie mapy dzikich wysypisk odpadów na przykładzie wybranego parku narodowego. Zanieczyszczenie środowiska glebowego. Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ocena wpływu eksploatacji kruszyw naturalnych na środowisko (OOŚ). Tereny po eksploatacji wapienia - przykłady terenów niezrekultywowanych i zrekultywowanych . Hałas komunikacyjny - monitoring terenów o szczególnej uciążliwości hałasu. Technologie ograniczające wpływ energetyk i konwencjonalnej na środowisko. Ekologiczne i ekonomiczne walory energetyki wiatrowej na przykładzie zespołu elektrowni wiatrowych na Podkarpaciu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43471, 43470 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43469 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Uczelniane - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, ISSN 0239-6114 ; 1705. T.1)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41099, 41098, 41097 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again