Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(13)
only on-site
(9)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(13)
Czytelnia
(9)
Author
Cyplik Piotr
(2)
Białoskórski Robert
(1)
Fertsch Marek
(1)
Głowacka-Fertsch Danuta
(1)
Januszewski Filip
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Karpowicz Janusz
(1)
Klich Edmund
(1)
Kosmatka Tadeusz
(1)
Kupczyk Martyna
(1)
Lewandowska Justyna
(1)
Lewicki Leszek
(1)
Machowiak Wojciech
(1)
Mendel Tadeusz
(1)
Mendyk Edward
(1)
Niemczyk Aleksander
(1)
Olszyńska Agata
(1)
Pruska Żaneta
(1)
Sadłowska-Wrzesińska Joanna
(1)
Strojny Szymon
(1)
Szulce Halina
(1)
Wojciechowski Adam
(1)
Wojciechowski Łukasz
(1)
Śliwczyński Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Podręczniki akademickie
(4)
Logistyka gospodarcza
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
(1)
Controlling
(1)
Ekonometria
(1)
Gospodarka magazynowa
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Lotnictwo
(1)
Marketing
(1)
Marketing a ligistyka
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Transport
(1)
Transport wewnętrzny
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Skrypt ten przeznaczony jest do zajęć z przedmiotu "logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych" wykładanego w Wyższej Szkole Logistyki. Materiał w nim zawarty obejmuje zarówno treść wykładów, jak i ćwiczeń z wyżej wymienionego przedmiotu. Skrypt opracowano na podstawie literatury przedmiotu i praktycznych doświadczeń jego autorów. Jest to zgodne z ogólną zasadą opracowywania skryptów. Wydawnictwa lego rodzaju mają zachęcać Czytelnika do korzystania z literatury, a nie wyręczać go w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41436, 41435 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41434 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy jest rozdziałem ujmującym teoretyczne podstawy prognozowania. Wprowadza Czytelnika w problematykę, definiując podstawowe pojęcia. Rozdział drugi przedstawia możliwe obszary zastosowania prognozowania w szeroko pojętej logistyce. W ramach tego rozdziału autorzy podjęli się odpowiedzi na pytanie, dlaczego logistyk powinien być wyposażony w wiedzę i umiejętności przewidywania zdarzeń w przyszłości. Rozdział trzeci opisuje kolejne etapy procesu prognostycznego, jakie należy wykonać, aby zwiększyć skuteczność prognoz. W kolejnych czterech rozdziałach (rozdział 4, 5, 6 i 7) autorzy przedstawiają podstawowe grupy modeli prognostycznych: z wykorzystaniem szeregów czasowych, ekonometryczne, analogowe oraz heurystyczne. Czytelnik znajdzie w tych rozdziałach opis, istotę i podstawowe parametry wybranych modeli prognostycznych należących do każdej z wcześniej wymienionych grup. Rozdział ósmy zawiera krótką charakterystykę metod ostrzegawczych. Rozdział dziewiąty przedstawia wybrane mierniki i wskaźniki oceny jakości prognoz. Począwszy od prostych błędów Czytelnik zostanie zapoznany z wybranymi miernikami i wskaźnikami jakości modelu prognostycznego, trafności oraz dopuszczalności prognoz. W książce autorzy postanowili ująć przede wszystkim różnorodne metody i modele wspomagające prognozowanie w obszarze logistyki, poparte wieloma przykładami. Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami związanymi z problematyką podjętą w danym rozdziale.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 45041, 45040, 45039, 45038, 45037 (5 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie najistotniejszych aspektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem charakterystyki kluczowych problemów i wyzwań współczesnego środowiska pracy. Dziś bezpieczeństwo i higiena pracy jest specjalnością interdyscyplinarną. Wszystkie najważniejsze obszary nauki znajdują swoje odzwierciedlenie w tym obszarze wiedzy. Wymienić należy przede wszystkim zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, bezpieczeństwa technicznego i inne. Nie sposób tej zróżnicowanej problematyki ująć w pełnym zakresie. Stąd narodził się pomysł, by w niniejszej publikacji zawrzeć tylko najistotniejsze zagadnienia i przedstawić je w możliwie prostej formie, zrozumiałej dla kandydatów na stanowiska związane z ochroną pracy, a także dla początkujących pracowników służby bhp. Całość podzielona została na sześć rozdziałów, odpowiadających najistotniejszym zagadnieniom w pracy służby bhp, bowiem to poziom profesjonalizmu działań specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ma kluczowy wpływ na kształtowanie właściwych warunków pracy. Przedstawione treści oparte zostały na aktualnych przepisach prawnych i ich prawidłowej interpretacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 44010, 44009, 44008, 44007 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44006 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Kadra zarządzająca przedsiębiorstw, poszukując możliwości rozwoju a także dążąc do osiągania przewagi konkurencyjnej, musi podejmować decyzje ukierunkowane na wykorzystanie szans, ale równocześnie pociągające za sobą ryzyko wystąpienia poważnych zagrożeń w różnych obszarach działalności. Nie ma decyzji strategicznych wolnych od ryzyka, bo zawsze każda z nich jest podejmowana w warunkach niepewności co do rzeczywistych okoliczności w jakich będzie realizowana. Również w bieżących, codziennych operacjach biznesowych, niezależnie od tego, czy jest to działalność produkcyjna, handlowa czy usługowa, mamy do czynienia z niezwykle szerokim spektrum zagrożeń. Sytuacja ta powoduje, że do kanonu wykształcenia i kompetencji współczesnego menedżera na każdym szczeblu zarzadzania należy podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem - identyfikowania jego źródeł, analizy i oceny ryzyka, wyboru i wdrażania działań zmierzających do obniżenia jego poziomu. Niniejsza książka stanowi zwięzłe kompendium elementarnej wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem w biznesie i adresowana jest głównie do przyszłej kadry zarządzającej (głównie studentów kierunku zarządzanie i innych). Może być również przydatna dla osób już pełniących funkcje kierownicze wszystkich szczebli, pragnących uzupełnić lub uporządkować wiedzę w tej dziedzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10701/10, S-10701/9, S-10701/8, S-10701/7, S-10701/6, S-10701/5, S-10701/4, S-10701/3, S-10701/2, S-10701/1 (10 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Książka ma formę materiałów pomocniczych do studiowania takich przedmiotów jak: podstawy zarządzania, nauka o organizacji, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi. Opracowanie posiada też nieocenioną wartość jako materiał pomocniczy przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Powiązanie treści motywacyjnych ze specyfikacją przedsiębiorstw o charakterze logistycznym jest jej dodatkowym atrybutem. Przedstawiony materiał został uporządkowany w logiczny sposób i połączony z chronologią powstawania różnych teorii motywacyjnych, od najwcześniejszych do współczesnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41026, 41025, 41024 (3 egz.)
Book
In basket
Ekonomika transportu / Edward Mendyk. - Wyd. 2. zm. i rozsz. - Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki, 2009. - 441 s. : il. ; 24 cm.
Streszczenie: W rozdziałach podręcznika przedstawiono problematykę makro- i mikroekonomiczną wspólną dla poszczególnych gałęzi transportu. Nowe wydanie zostało poszerzone m.in. o zagadnienia związane z ogólnie pojętym rynkiem usług transportowych, a także nowoczesne technologie wykorzystywane w transporcie. Książka zawiera wiele informacji dotyczących infrastruktury różnych gałęzi transportu, roli transportu w realizacji łańcucha dostaw procesu transportowego i jego elementów. Podręcznik jest dostosowany do standardów kształcenia MNiSW na studiach logistycznych, ale może być przydatny na studiach o kierunku transportowym. Ponadto stanowi źródło aktualnych wiadomości dla pracowników różnych specjalności w przedsiębiorstwach i instytucjach transportowych oraz zajmujących się problemami logistyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10959/8, S-10959/7, S-10959/6, S-10959/5, S-10959/3, S-10959/1, 41428, 41427, 41426, 41425 (10 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41424 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Magazyny są istotnymi elementami systemu logistycznego. Występują jako ogniwa łańcuchów dostaw na drodze od producentów do ostatecznych odbiorców. Dlatego też prawidłowe funkcjonowanie magazynów jest warunkiem koniecznym płynnego przepływu dóbr materialnych. Aby tak było, potrzebna jest odpowiednia technologia oraz sprawne zarządzanie procesami magazynowania. W książce znajdziemy między innymi wyjaśnienie tych procesów i technologii magazynowania oraz metody efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynu. Autor w sposób spójny i jasny wskazuje możliwości usprawnienia jego funkcjonowania. W wielu rozdziałach podano przykłady ilustrujące opisywane zagadnienia. Podręcznik został napisany jako pomoc w ramach przedmiotów z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem, prowadzonych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41423, 41422, 41350, 41349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41348 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie sposobów wdrażania zasad marketingu do zarządzania przedsiębirstwem. Szczególna uwagę zwrócono na zakres działań logistycznych oraz powiązanie ich ze strategiami marketingowymi. Podręcznik poszerza podstawowe zagadnienia marketingowe o problemy interesujące szczególnie przedsiębiorstwa logistyczne. Książka adresowana jest zarówno dla studenów logistyki, jak i praktyków biznesu, pragnących poznać zasady marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41023, 41022, 41021, 41020 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41019 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wiele zagadnień ujętych w podręczniku jest popartych przykładami oraz obliczeniami rachunkowymi, co powinno znacznie ułatwić zrozumienie i utrwalenie poszczególnych partii materiału. Książka ma zadanie pokazać, jak celowo i skutecznie można wykorzystać zasady i narzędzia controllingu logistyki w realizacji strategii przedsiębiorstwa. W pięciu rozdziałach autor omawia następujące zagadnienia: Istota controllingu w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa, Controlling logistyki w zarządzaniu operacyjnym, Zarządzanie kosztami logistyki, Instrumenty controllingu logistyki, Organizacja systemu informacyjnego controllingu logistyki. Podręcznik jest adresowany do studentów uczelni ekonomicznych i technicznych - zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich czy podyplomowych. Książka może być także przydatna dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, poszukującej sposobów efektywnego zarządzania procesami gospodarczymi i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, otrzymując wynikową redukcję kosztów operacyjnych i wzrost rentowności zarówno majątku jak i kapitału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41439, 41438 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41437 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Streszczenie: Niniejsza publikacja poświęcona została trzem podstawowym ogniwom infrastruktury logistycznej - infrastrukturze magazynowej oraz transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Każdemu z wymienionych ogniw przypisuje się inne zadania związane z realizacją procesów logistycznych, co przekłada się na dużą różnorodność konstrukcyjną środków technicznych wykorzystywanych do tego celu. Powstanie książki "Infrastruktura magazynowa i transportowa" miało na celu uporządkowanie systemu pojęciowego w tym zakresie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przybliżenie zasady funkcjonowania najważniejszych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w magazynowaniu i transporcie. W związku z tym, książka adresowana jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych kierunków i specjalności dotyczących szeroko rozumianej logistyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41433, 41432, 41431, 41430 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41429 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Celem dydaktycznym opracowania jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także wskazanie źródeł, umożliwiających prowadzenie pogłębionych studiów i badań w interesujących Czytelnika obszarach problemowych. Realizacji powyższych założeń podporządkowano strukturę pracy złożoną z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy definiuje pojęcie cyberprzestrzeni oraz ogólnie charakteryzuje odnoszące się do niej wybrane aspekty (wymiary) bezpieczeństwa, takie jak: kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wpływ globalizacji na stosunki międzynarodowe, nacjonalizacja cyberprzestrzeni, społeczny wymiar technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz główni cyberagresorzy. Kolejne rozdziały problemowe odnoszą się do głównych kategorii zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a więc: wojny informacyjnej, cyberterroryzmu, cyberprzestępczości oraz cyberszpiegostwa. Opracowanie wzbogacają załączniki dotyczące technik ataków cybernetycznych oraz kalendarium ataków cybernetycznych w latach 2006-2011.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42392, 42391, 42390, 42389, 42388, 42271, 42270, 42269 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42267 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Jedenaście z trzynastu referatów zgłoszonych na konferencję stanowi treść niniejszej książki. Poruszają one, często w oryginalny sposób, zagadnienia wchodzące w zakres międzynarodowych usług logistycznych, które - w odróżnieniu od usług świadczonych lokalnie - wykazują się stałym rozwojem, jeśli chodzi o nowe koncepcje obsługi ładunków, nowe pomysły organizacyjne (określane często jako tzw. najlepsze praktyki w logistyce), a - w pewnych aspektach - nawet wzrostem ilościowym, pomimo światowego kryzysu finansowego i najgłębszej po II wojnie światowej recesji gospodarczej. Każdy z referatów wnosi - oczywiście w różnym stopniu - nowe elementy do naszej wiedzy na temat międzynarodowych usług logistycznych, czy to w formie nowych myśli, zaprezentowania nowych ocen lub klasyfikacji, czy też przedstawienia najnowszych informacji statystycznych i faktograficznych, dotyczących poruszanych każdorazowo zagadnień.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42300, 42299 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42298 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Wybrane zagadnienia teorii bezpieczeństwa lotniczego, bezpieczeństwo operacji lotniczych, badanie wypadków i incydentów lotniczych - wybrane problemy organizacji i metodyki badań, podstawy profilaktyki bezpieczeństwa lotniczego, organizacja służby bezpieczeństwa lotów lotnictwa cywilnego, zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych, organizacja, zasady i zakres działania służby bezpieczeństwa lotów w lotnictwie państwowym, zarządzanie ryzykiem operacyjnym w organizacjach lotniczych, kontrole organizacji lotniczych w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10208/28, S-10208/27, S-10208/26, S-10208/25, S-10208/24, S-10208/23, S-10208/22, S-10208/21, S-10208/20, S-10208/19, S-10208/18, S-10208/17, S-10208/16, S-10208/15, S-10208/14, S-10208/13, S-10208/12, S-10208/11, S-10208/10, S-10208/9, S-10208/8, S-10208/7, S-10208/6, S-10208/5, S-10208/4, S-10208/3, S-10208/2, S-10208/1 (28 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again