Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(8)
only on-site
(7)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(8)
Czytelnia
(7)
Author
Misiuk Andrzej
(2)
Baranowska Monika
(1)
Bejgier Waldemar
(1)
Domagała Arkadiusz
(1)
Letkiewicz Arkadiusz
(1)
Organista-Łoś Małgorzata
(1)
Pacewicka-Beczek Renata
(1)
Sikora Wojciech
(1)
Sokołowski Mariusz
(1)
Stanejko Bolesław Grzegorz
(1)
Stelmachowski Andrzej
(1)
Streatfeild Dominic
(1)
Treder Michalina
(1)
Urban Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Podręczniki akademickie
(6)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Agencje ochrony osób i mienia
(1)
Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Epidemie
(1)
Majątek
(1)
Ochrona osób
(1)
Policja
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polska
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Społeczności lokalne a bezpieczeństwo publiczne
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Bezpieczeństwo, Prawo, Administracja : Podręcznik akademicki)
Streszczenie: Proces kształtowania się komercyjnego rynku ochrony w Polsce. Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa osobistego. Geneza systemu ochrony osób i mienia w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Ustaw o ochronie osób i mienia. Planowanie działań ochronnych. Organizacja i taktyka w ochronie osób i mienia. Konwojowanie. Ochrona osób. Zasady współpracy z Policją i innymi służbami publicznymi. Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony. Ochrona informacji niejawnych. Bezpieczeństwo imprez masowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40953 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40952 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja Polski z Unią Europejską / Arkadiusz Domagała. - Wyd. 2. uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. - 268 s. : il. ; 24 cm.
(Studia Europejskie - Łośgraf)
Streszczenie: Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Sytuacja międzynarodowa na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Instytucjonalno-prawne ramy procesu integracyjnego w okresie przedakcesyjnym. Układ o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi: geneza i główne postanowienia. Dynamika i wybrane problemy procesu integracyjnego. Przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych. Polska w Unii Europejskiej. Polityka Polski w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40945, 40944 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40943 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo, Prawo, Administracja : Podręcznik akademicki)
Streszczenie: Charakterystyka podstawowych pojęć. Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Ogólna charakterystyka dziejów instytucji publicznych na ziemiach polskich od X w. do końca XX w. Systemy polityczne w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Organy państwowe o charakterze ogólnym. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe innym centralnym organom administracji rządowej. Samorządowe formacje porządkowe - Straże gminne. Zarządzanie sprywatyzowaną częścią zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40935, 40934 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40933 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo, Prawo, Administracja : Podręcznik akademicki)
Streszczenie: Geneza, istota i charakter systemów policyjnych w Europie. Organizacja i zadania policji Unii Europejskiej. Europejska współpraca policyjna - instytucje i formy. Jaka policja w zjednoczonej Europie?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40956 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40955 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Ewolucja ustrojowa PRL. Przełom ideowy i społeczny lat 80. Przełom polityczny roku 1989.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40948, 40947 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40946 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40951, 40950, 40949 (3 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo, Prawo, Administracja : Podręcznik akademicki)
Streszczenie: Bezpieczeństwo a zagrożenie. Epidemie chorób zakaźnych. Historia epidemii na świecie. Epidemie i pandemie XXI wieku. SARS, "Ptasia grypa", Grypa AH1N1/v, Escherichia coli. Zapobieganie i zwalczanie epidemii chorób zakaźnych. Instytucje nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Wykorzystanie chorób zakaźnych jako broni biologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40942 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40941 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo, Prawo, Administracja : Podręcznik akademicki)
Streszczenie: Stan bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości - podstawowe potrzeby społeczności lokalnych. Kompetencje i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa. Lokalne strategie zapewniania bezpieczeństwa. Zachowania prospołeczne a poprawa bezpieczeństwa. Pobudzenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa. Community policing. Rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40940, 40939 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40938 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again