Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(19)
only on-site
(11)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(19)
Czytelnia
(11)
Author
Łobocki Mieczysław
(6)
Potulicka Eugenia
(3)
Śliwerski Bogusław
(2)
Baranowicz Krystyna
(1)
Bereźnicki Franciszek
(1)
Brühlmeier Arthur
(1)
Czech-Włodarczyk Celina
(1)
Hildebrandt-Wypych Dobrochna
(1)
Jodzio Krzysztof
(1)
Kuruliszwili Sergo
(1)
Kuźma Józef
(1)
Madejski Eligiusz
(1)
Makarowski Ryszard
(1)
Mudrak Elżbieta
(1)
Nęcka Edward
(1)
Palka Stanisław
(1)
Piotrowski Eugeniusz
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Rozmus Andrzej
(1)
Rutkowiak Joanna
(1)
Wojciszke Bogdan
(1)
Wojdak-Piątkowska Magdalena
(1)
Węglarz Józef
(1)
Zieliński Józef
(1)
Świrko-Pilipczuk Janina
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Pedagogika
(6)
Wychowanie
(3)
Nauczanie
(2)
Oświata
(2)
Psychologia
(2)
Studenci
(2)
C++ (język programowania)
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Internet
(1)
Liberalizm
(1)
Multimedia
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Neoliberalizm
(1)
Neuropsychologia
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Osobowość
(1)
Pestalozzi Johann Heinrich, pedagog szwajcarski
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Polityka naukowa
(1)
Postawy
(1)
Poznanie
(1)
Procesy poznawcze
(1)
Psychofizjologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Ryzyko
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(1)
Domain
Nauka i badania
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
(Idee - Metody - Inspiracje)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37045 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-8070/3, S-8070/2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-8070/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W książce autor pragnie przybliżyć podstawowe idee i myśli Jana Henryka Pestalozziego oraz wskazać możliwości ich praktycznego wdrożenia. Nie uda się nam bowiem ulepszyć edukacji tylko organizacyjną gorliwością i większymi nakładami finansowymi. Sukces edukacyjny nastąpi wówczas, gdy baczyć będziemy na owe ponadczasowe zasady, które zidentyfikował i sformułował dla potomności Pestalozzi. Swoich czytelników autor upatruje w osobach nie tylko związanych z kształceniem, lecz także politycznie odpowiedzialnych za edukację, jak również w ojcach i matkach, i we wszystkich ludziach, którym leży na sercu dobro dorastającego pokolenia i wywieranie wpływu na kształt szkolnictwa. Źródłem wsparcia i inspiracji przy powstawaniu niniejszej publikacji była osobowość, która przy całym sukcesie ekonomicznym nie straciła świadomości co do faktu, że także gospodarce i państwu najlepiej służy sytuacja, w której szkoły dbają o kształcenie całego człowieka, stąd też w centrum ich zainteresowań nie jest jego użyteczność, lecz człowieczeństwo. Było to główne dążenie Jana Henryka Pestalozziego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43548 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 37070 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja ta ma na celu wyjść naprzeciw wskazanym problem, a to poprzez próbę zgromadzenia w jednym tomie znakomitej większości rozsianych pod różnymi adresami bibliograficznymi wątków. Proces nauczania, wykorzystywane w nim narzędzia, kontakt pomiędzy nauczycielem a uczniem są przedmiotem uwagi zarówno nauczycieli, jak i rodziców, decydentów oświaty oraz samych uczniów. Dyskusja o procesie kształcenia toczy się wielowątkowo. Tak dzieje się od dawna, co sprzyja skuteczności i efektywności procesu. Głosy pojawiające się w ostatnim czasie są jednak pełne niepokoju. Dzieje się tak z powodu nadzwyczajnej szybkości przemian społeczno-kulturowych wywołanych w dużej mierze przez rozwój teleinformatyki. Tworzy się i udostępnia ogromną ilość informacji. Wielość sposobów docierania do nich prowadzi do problemów selekcji i wyboru. Całość przemian wpływa znacząco na rzeczywistość edukacyjną, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wymaga to dostosowania sposobów nauczania i wychowania. Inercja systemu oświaty i trwałość postaw nie pozwalają na gwałtowne reakcje, których potrzeba É w mniej lub bardziej określony sposób É dostrzegana jest przez osoby związane z edukacją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43547 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43546 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37046 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 36874 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 36873 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 35339, 35338 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 34271 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 34436 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 36872 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 35341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 35340 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Celem książki jest przede wszystkim zwrócenie uwagi Czytelnika na najistotniejsze problemy edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej. Książka obejmuje jedynie wybrane, ale bardzo istotne obszary w procesie edukacji fizycznej. Pomimo, że jej treść została opracowana na poziomie ogólnym, to jednak zawiera wiele zweryfikowanych przykładów, które nie tylko wyjaśniają poruszane w niej problemy, ale także mogą być zastosowane w praktyce. W książce omówiono m.in. zagadnienia właściwie dobranego programu nauczania i odpowiednio zaplanowanej pracy. Jeden z rozdziałów całkowicie poświęcono nauczycielowi wychowania fizycznego. Opisano także miejsce ucznia w nowym systemie edukacji fizycznej. Autorzy zaproponowali także narzędzia pomiaru rzeczywistych wyników pracy ucznia. Książka jest adresowana zarówno do studentów wychowania fizycznego, jak i czynnych zawodowo nauczycieli. Mamy nadzieję, że studentom pozwoli ona nie tylko zgłębić wiedzę metodyczną, ale również inaczej spojrzeć na problemy edukacji fizycznej, nauczycielom natomiast ułatwi poszukiwanie nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41844, 41843 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 39858, 39857, 39856, 39855 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 39854 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37851 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 31774 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 31773 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Neoliberalizm jest dominującą ideologią we współczesnym świecie, wywiera ogromny wpływ także na edukację. Książka weryfikuje hipotezę o istnieniu edukacyjnego programu ekonomii korporacyjnej. O ile wybitni ekonomiści mówią otwarcie o błędach doktryny neoliberalnej i o potrzebie wymyślenia nowej koncepcji, o tyle pedagodzy w naszym kraju (bo nie za granicą) na ogół milczą na temat konieczności radykalnej zmiany funkcjonującego modelu edukacji, jako pochodnej, gdyż stanowiącej narzędzie i konsekwencję funkcjonowania korporacyjnej ekonomii. Celem książki jest krytyczna analiza teorii, ideologii, filozofii neoliberalizmu oraz jego pedagogii w Polsce i na świecie. Autorki dociekają także, jakie są skutki neoliberalnej pedagogii i kultury Sądzą, że znajomość zagadnień podejmowanych w publikacji jest konieczna każdemu, kto chce się uważać za świadomego obywatela. Są zdania, iż należy krytycznie przemyśleć całość edukacyjną, w jakiej funkcjonujemy z wzięciem pod uwagę jej neoliberalnego É również całościowego - uwikłania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43545, 43544 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Czy istnieje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej? Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka. Hayek o edukacji. Zagrożenia globalizacji: fundamentalizm rynkowy oraz inkorporacja edukacji. Wolny rynek edukacyjny a zagrożenia dla demokracji. Duchowość jednostki a neoliberalne upolitycznianie edukacji. Neoliberalna kultura indywidualizmu a dialogowanie społeczno-edukacyjne. Dialog a projekty wychowania dla neoliberalnej rzeczywistości. Uczenie się w warunkach kultury neoliberalnej: kontestowanie jako wyzwanie dla teorii kształcenia. Pedagogiczne koszty reform skoncentrowanych na standardach i testowaniu. Neoliberalizm jako kulturowy kontekst kształtowania się tożsamości współczesnego nauczyciela. Ku problematyce oporu i odporu edukacyjnego. Nauczyciel w dramacie wartości wychowawczych. Problem na pograniczu pedeutologii i ekonomii . Nauczyciel interpretatorem edukacyjnej rzeczywistości neoliberalnej. Uniwersytet na äwolnym rynkuö. Neoliberalny kontekst rozwoju szkolnictwa wyższego we współczesnej Polsce. Pytania o skutki neoliberalizmu - aspekt jednostkowy. Pytania o skutki neoliberalizmu - aspekt społeczny. Wychylenia wyobraźni. Z myślą o poneoliberalnych przemianach w edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44015, 44014 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Polecana publikacja jest pracą zbiorową. Poszczególne rozdziały napisali autorzy mający w swym dorobku monografie dotyczące państw bądź prowadzący badania nad edukacją w danym kraju. Bardzo często znają oni język urzędowy danego państwa (np. litewski, hiszpański, niemiecki czy szwedzki). Sądzimy zatem, że książka bardziej dogłębnie niż dotychczasowe opracowania drąży problemy, z jakimi boryka się edukacja w poszczególnych krajach, pokazuje, jak te trudności są rozwiązywane oraz jakie to przynosi rezultaty. Poszczególne rozdziały mają na ogół jednolitą strukturę, co ułatwi dokonywanie porównań pomiędzy poszczególnymi krajami. Zmieniło ją tylko kilku autorów. Inicjatywa przygotowania niniejszej publikacji wypłynęła na zebraniu Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej. Książka ma być przede wszystkim podręcznikiem do zajęć z pedagogiki porównawczej, a także socjologii wychowania czy polityki oświatowej. Znajdują się w niej również treści dotyczące wychowania przedszkolnego czy nauczania początkowego. Odbiorcami tej publikacji mogą być pedagodzy zatrudnieni w różnych instytucjach i na rozmaitych stanowiskach. Zajrzeć powinni do niej także politycy oświatowi wszelkiego szczebla, decydenci zarządzający systemem edukacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41517 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41516 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 33247 (1 egz.)
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
No availability information: sygn. 33246
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again