Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(20)
only on-site
(18)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(20)
Czytelnia
(18)
Author
Andrzejczyk Paweł
(4)
Fechner Ireneusz
(3)
Koliński Adam
(3)
Szyszka Grzegorz
(3)
Fajfer Paweł
(2)
Hałas Elżbieta
(2)
Krzyżaniak Stanisław
(2)
Majewski Jarzy
(2)
Matulewski Marek
(2)
Rydzkowski Włodzimierz
(2)
Wojciechowski Adam
(2)
Śliwczyński Bogusław
(2)
Antonowicz Mirosław
(1)
Cudziło Marta
(1)
Engelhardt Juliusz
(1)
Fertsch Marek
(1)
Frąckowiak Piotr
(1)
Grzybowski Marek
(1)
Hajdul Marcin
(1)
Kawa Arkadiusz
(1)
Kisperska-Moroń Danuta
(1)
Kizyn Michał
(1)
Kolińska Karolina
(1)
Konecka Sylwia
(1)
Konecka-Jurga Sylwia
(1)
Kordel Zdzisław (1950- )
(1)
Korzeniowski Andrzej
(1)
Kołakowska Krystyna
(1)
Matulewska Aleksandra
(1)
Niemczyk Aleksander
(1)
Pawłowski Krzysztof
(1)
Skrzypek Mieczysław
(1)
Stajniak Maciej
(1)
Strojny Szymon
(1)
Szołtysek Jacek
(1)
Szyszko Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Logistyka gospodarcza
(9)
Logistyka
(6)
Łańcuch dostaw
(4)
Podręczniki akademickie
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Gospodarka magazynowa
(1)
Język angielski
(1)
Kody kreskowe
(1)
Magazyn
(1)
Magazynowanie
(1)
Odpady
(1)
Opakowania
(1)
Podręczniki
(1)
Produkcja
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Słowniki polskie
(1)
Słowniki terminologiczne
(1)
Transport
(1)
Transport kombinowany
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
20 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Książka została pomyślana jako podręcznik uzupełniający dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk według nowej podstawy programowej. Zawiera syntetyczną prezentację efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, czyli przede wszystkim zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy - (BHP) oraz podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej - (PDG). Intencją autorów było także przedstawienie efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Struktura książki podporządkowana została logice funkcjonowania przedsiębiorstw, z uwzględnieniem roli logistyki jako funkcji wspierającej działalność operacyjną i strategiczną w przedsiębiorstwie. Dodatkowym atutem w ugruntowywaniu zdobytej wiedzy są testy sprawdzające, zamieszczone po każdym rozdziale. Podręcznik przygotowuje do zdobywania umiejętności samodzielnej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa przy zastosowaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi badań marketingowych i statystycznych, a znajomość podstaw ekonomii i zasad BHP pozwoli przyszłym logistykom na podjęcie racjonalnych działań w pracy zawodowej. W książce poruszane są różne zagadnienia z zakresu ekonomii, prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasad BHP. Przedstawione wątki teoretyczne przeplatają się z praktyczną wiedzą z obszaru logistyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42576, 42575, 42574, 42573, 42572, 42419, 42418, 42417, 42416 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42415 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego w Polsce. Transport intermodalny w Polsce - szanse i bariery rozwoju. Rola PKP CARGO SA w obsłudze przewozów intermodalnych. Koordynacja dostaw kontenerów koleją do terminalu morskiego. Zarządzanie taborem kolejowym do przewozu kontenerów w czasie rzeczywistym - studium przypadku. Rola centrów logistycznych w przewozach intermodalnych. Transport wodny śródlądowy w obsłudze przewozów intermodalnych. Transport intermodalny w obsłudze korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44169, 44168, 44167, 44166 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44165 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Podręcznik pt. Logistyka w jednostkach gospodarczych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przepływem informacji w przedsiębiorstwach oraz narzędzia informatyczne, które go usprawniają. Autorzy zwracają także uwagę na znaczenie dokumentów towarzyszących przemieszczającym się towarom i informacjom. Równie ważnym zagadnieniem przedstawionym w podręczniku jest gospodarka odpadami, które powstają podczas procesów realizowanych w łańcuchach dostaw. Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.: - wykorzystywać miary i wskaźniki oceny efektywności przepływu informacji i zasobów w jednostkach gospodarczych, - korzystać z różnych form komunikowania się i przekazywać informacje pomiędzy współpracującymi komórkami organizacyjnymi, - sporządzać dokumentację dotyczącą gospodarki odpadami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10790/10, S-10790/9, S-10790/8, S-10790/7, S-10790/6, S-10790/5, S-10790/4, S-10790/3, S-10790/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10790/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oddaje do rąk Czytelników kolejny raport o stanie polskiej logistyki, obejmujący lata 2012-2013. Autorzy koncentrują się nie tylko na podsumowaniach i ocenie zagadnień szczegółowych, ale przedstawiają trendy i kierunki rozwoju rynku logistycznego oraz poszczególnych gałęzi transportu. W obecnym wydaniu Raportu prezentujemy dane liczbowe i informacje dotyczące m.in.: liderów rynku logistycznego, rozwoju infrastruktury logistycznej, w tym terminali intermodalnych, znaczenia logistyki dla polskiej gospodarki, zwłaszcza z perspektywy naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Cennym uzupełnieniem analiz są: wyniki badań dotyczących wskaźników logistycznych w przedsiębiorstwach, przegląd oferty rynkowej producentów (dostawców) urządzeń magazynowych, diagnoza stanu edukacji logistycznej. Raport 2013 jest pracą zbiorową. Autorami poszczególnych rozdziałów są profesjonaliści - osoby na co dzień zajmujące się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Zakres i sposób prezentacji specjalistycznej wiedzy zainteresuje szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redaktorów prasy fachowej i analityków gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43335 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43334 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Temat: Logistyka
Streszczenie: Logistyka w Polsce. Raport 2011 jest pracą zbiorową. Autorami poszczególnych rozdziałów są profesjonaliści - osoby na co dzień zajmujące się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Zakres i sposób prezentacji specjalistycznej wiedzy zainteresuje szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redaktorów prasy fachowej i analityków gospodarczych. Mamy nadzieję, że podobnie jak dotychczasowe wydania, stanie się ono niezbędnym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych problematyką logistyczną. W obecnym wydaniu Raportu Czytelnik znajdzie m.in.: analizę i ocenę rynku logistycznego w ujęciu branżowym , wyniki badań ankietowych dotyczących wskaźników logistycznych w przedsiębiorstwach, przegląd oferty rynkowej producentów (dostawców) urządzeń i magazynowych transportu wewnętrznego, diagnozę edukacji logistycznej, mediów logistycznych i instytucji wspierających logistykę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41142, 41141 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41140 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Książka jest efektem prowadzonego od wielu lat przez ekspertów Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) monitoringu logistyki w Polsce. Autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści, którzy na co dzień zajmują się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w teorii jak i w praktyce. Oprócz ekspertów Instytutu Logistyki i Magazynowania, w gronie autorów znaleźli się przedstawiciele następujących uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Morskiej w Gdyni i Wyższej Szkoły Logistyki. Autorzy i redaktorzy opracowania postawili sobie za cel diagnozę oraz wnikliwą ocenę zjawisk i procesów, jakie miały miejsce w polskiej logistyce w okresie 2014-2015 - w porównaniu z latami 2012-2013. Założeniem przedsięwzięcia badawczego i wydawniczego było skupienie uwagi nie tylko na podsumowaniach oraz ocenie zagadnień szczegółowych, lecz także przedstawieniu trendów i kierunków rozwoju branży TSL i poszczególnych gałęzi transportu. Zakres i sposób prezentacji w książce specjalistycznej wiedzy zainteresuje szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redaktorów prasy fachowej i analityków gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 45036, 45035 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 45034 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Jedyne w Polsce kompendium terminologiczne z zakresu szeroko rozumianej logistyki zawiera ponad 1700 pojęć i ich definicji. Kolejna edycja Słownika, podobnie jak poprzednie, ujmuje kompleksowo hasła odnoszące się do organizacyjno-techniczno-strategicznych aspektów współczesnej logistyki. Obecne wydanie rejestruje dodatkowo nowe terminy odzwierciedlające zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w gospodarce. Zmiany te dotyczą poszczególnych systemów logistycznych. Autorzy wprowadzili wiele nowych terminów, m.in. z dziedziny techniki i technologii procesów logistycznych, wskaźników logistycznych czy nowoczesnych usług dystrybucyjnych, w tym rynku przesyłek kurierskich. Na dobór haseł miało także wpływ opublikowanie w latach 2013-2014 aktualnych norm europejskich, określających standardy w wielu obszarach logistyki. Dotyczą one zarówno projektowania, wykonawstwa, jak i eksploatacji urządzeń (m.in. palet i regałów magazynowych). Słownik, opracowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Logistycznym (PTL), będzie wyjątkową pozycją w biblioteczce każdego logistyka. Zawarte w nim terminy i definicje wzbogacą także wiedzę wszystkich zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem. Do korzystania z kompendium zachęcamy również dziennikarzy, tłumaczy i przedstawicieli innych środowisk zawodowych, którzy w swojej pracy spotykają się z terminami logistycznymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10896/20, S-10896/19, S-10896/18, S-10896/17, S-10896/16, S-10896/15, S-10896/14, S-10896/13, S-10896/12, S-10896/11, S-10896/10, S-10896/9, S-10896/8, S-10896/7, S-10896/6, S-10896/5, S-10896/4, S-10896/3, S-10896/2 (19 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10896/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Zespół autorów książki postawił sobie za zadanie przedstawienie możliwie najszerszej i aktualnej informacji dotyczącej najważniejszych zagadnień związanych z unikalną identyfikacją produktów na rynku i problematyką automatycznej rejestracji danych. Stanowi ona kompendium wiedzy na temat dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie oraz rozwoju międzynarodowych standardów. Monografia koncentruje się na systemie GS1 i wdrożeniach wykorzystujących standardy opracowane w ramach tego systemu. Od momentu wynalezienia kodu kreskowego powstało wiele systemów branżowych czy krajowych, ale to system GS1 jest obecnie jedynym spójnym układem zasad identyfikacyjnych i komunikacyjnych funkcjonujących na całym świecie, niezależnie od branży. Celem książki jest przybliżenie działania nowoczesnych technologii w łańcuchu dostaw oraz pokazanie nowej jakości i korzyści płynących z zastosowanych w nich standardów. Książka składa się czterech części opisujących: Ć zasady stosowania standardów identyfikacyjnych, Ć technologie wykorzystujące standardy identyfikacyjne (kody kreskowe, GDSN, EDI, EPC/RFID), Ć reguły wdrożeniowe w całym łańcuchu dostaw, Ć rozwiązania branżowe, dedykowane określonym obszarom. Książka będzie pomocna dla wszystkich menedżerów logistyki w Polsce i zachęci ich do odważnego stosowania nowych rozwiązań u siebie w firmach. Sięgną po nią także studenci logistyki, aby poznać zasady funkcjonowania łańcucha dostaw oraz zrozumieć rolę standaryzacji we współczesnej globalnej gospodarce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10555/10, S-10555/9, S-10555/8, S-10555/7, S-10555/6, S-10555/5, S-10555/4, S-10555/3, S-10555/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10555/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Podręcznik podzielono na siedem części, w ich ramach na kolejne rozdziały. Pierwsza część przedstawia charakterystyczne cechy logistyki jako koncepcji składowej szeroko rozumianych łańcuchów dostaw dóbr w gospodarce. Na tej podstawie w drugiej części zaprezentowano problemy obsługi klienta jako kluczowy element kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw na współczesnych rynkach. Trzecia część dotyczy podstawowych obszarów działań procesów logistycznych, takich jak gospodarowanie zapasami, zakupy i zaopatrzenie, transport, magazynowanie, opakowania w systemach logistycznych oraz logistyczne aspekty sterowania produkcją. Część czwartą w całości poświęcono problematyce usług logistycznych, zaś w części piątej omówione zostały procesy tworzenia i funkcjonowania sieci logistycznych. Część szósta podręcznika dotyczy złożonych problemów koordynacji i integracji procesów logistycznych w ramach łańcuchów dostaw, gdzie oprócz objaśnienia istoty tych zjawisk podkreślono wiele aspektów związanych z wykorzystaniem logistycznych systemów informacji, rachunku kosztów logistycznych, pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw, budowania struktur organizacyjny dla potrzeb logistyki oraz istotnych aspektów zasobów ludzkich w sferze logistyki. W pracy nie zabrakło również przeglądu współczesnych kierunków rozwoju logistyki oraz wyzwań, z którymi trzeba będzie się zmierzyć w przyszłości. Tym zagadnieniom poświęcono część siódmą podręcznika.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41259, 41258, 41257, 41256, 41255, 39236, 39235, 39234, 39233 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 39232 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Regulacje Wspólnoty europejskiej i przepisy krajowe dotyczące warunków bezpiecznego stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie. Substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie, ich właściwości, klasyfikacja, oznakowanie oraz pakowanie. Towary niebezpieczne, ich właściwości, klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie według Umowy ADR. Warunki przechowywania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie ( niebezpiecznych ). Warunki i wymagania dla wszystkich użytkowników substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10307/30, S-10307/29, S-10307/28, S-10307/27, S-10307/26, S-10307/25, S-10307/24, S-10307/23, S-10307/22, S-10307/21, S-10307/20, S-10307/19, S-10307/18, S-10307/17, S-10307/16, S-10307/15, S-10307/14, S-10307/13, S-10307/12, S-10307/11, S-10307/10, S-10307/9, S-10307/8, S-10307/7, S-10307/6, S-10307/5, S-10307/4, S-10307/3, S-10307/2 (29 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10307/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Publikacja jest wynikiem wieloletnich doświadczeń badawczych i dydaktycznych zespołu autorskiego. W celu lepszego zrozumienia treści autorzy prezentują przykłady funkcjonujących rozwiązań w logistycznym łańcuchu opakowań, akcentując przede wszystkim znaczenie i funkcje spełniane przez opakowania w systemach logistycznych. Nowością trzeciego wydania jest m.in. poszerzenie treści o zagadnienia związane z obrotem paletami ładunkowymi płaskimi, systemem identyfikacji GS1, Elektronicznym Kodem Produktu oraz opakowaniami gotowymi na półkę. Książka odpowiada na wiele pytań nurtujących menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, zainteresowanych rozwiązywaniem poszerzających się szybko problemów opakowalnictwa związanych z logistyką. Dla studentów logistyki i kierunków pokrewnych będzie cenną pomocą w pogłębianiu wiedzy o systemach logistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10365/30, S-10365/29, S-10365/28, S-10365/27, S-10365/26, S-10365/25, S-10365/24, S-10365/23, S-10365/22, S-10365/21, S-10365/20, S-10365/19, S-10365/18, S-10365/17, S-10365/16, S-10365/15, S-10365/14, S-10365/12, S-10365/11, S-10365/10, S-10365/9, S-10365/8, S-10365/7, S-10365/6, S-10365/5, S-10365/4, S-10365/3, S-10365/2 (28 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10365/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania magazynów trudno sobie wyobrazić sprawny przepływ towarów w łańcuchach dostaw na drodze od producentów do ostatecznych odbiorców. Takie podejście wymaga stosowania odpowiedniej technologii oraz sprawnej organizacji i monitorowania procesów magazynowania. Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10540/15, S-10540/14, S-10540/13, S-10540/12, S-10540/11, S-10540/10, S-10540/8, S-10540/7, S-10540/6, S-10540/5, S-10540/4, S-10540/3, S-10540/2 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10540/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 39246, 39245, 39244 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 39242 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10553/28, S-10553/27, S-10553/26, S-10553/25, S-10553/24, S-10553/23, S-10553/22, S-10553/21, S-10553/20, S-10553/19, S-10553/18, S-10553/17, S-10553/16, S-10553/15, S-10553/14, S-10553/13, S-10553/12, S-10553/11, S-10553/10, S-10553/8, S-10553/7, S-10553/6, S-10553/5, S-10553/4, S-10553/3, S-10553/2, S-10553/1, 39251, 39250, 39249, 39248 (31 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 39247 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 39241, 39240, 39239, 39238 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 39237 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Pierwsze rozdziały nowego podręcznika odnoszą się do ogólnej, teoretycznej charakterystyki rynku usług logistycznych oraz jego części. Pozostałe omawiają szczegółowe i praktyczne aspekty jego funkcjonowania. Charakter książki wynika głównie z niezwykle dynamicznych zmian na rynku logistycznym. Rynek ten w Polsce w ostatnich 20 latach przeszedł ogromną ewolucję spowodowaną reformą gospodarczą na początku lat 90. XX wieku oraz procesem dostosowania do zasad działania Unii Europejskiej. Coraz powszechniejsze jest korzystanie z wyspecjalizowanych operatorów logistycznych. Rośnie zrozumienie korzyści wynikających z outsourcingu. Jedno jest pewne - rynek usług logistycznych szybko dostosowuje się do standardów europejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10353/8, S-10353/6, S-10353/5, S-10353/4, S-10353/3, S-10353/2 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10353/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 39231, 39230, 39229 (3 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk. Zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w trzeciej części kwalifikacji A.30 "Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania" .Po opanowaniu materiału zawartego w książce przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.:- opisać system dystrybucji przedsiębiorstwa,- scharakteryzować kanały dystrybucji i łańcuchy dostaw produktów,- przedstawić strategie i koncepcje logistyczne,- przeprowadzić analizę potrzeb dystrybucji i przygotować plan dystrybucji,- opisać funkcjonowanie centrum dystrybucji,- przedstawić zasady ewidencji kosztów logistyki oraz rachunku i kalkulacji kosztów. Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki, dzięki którym uczniowie znajdą odpowiedź na przykładowe pytania:- jak zaplanować potrzeby dystrybucji dla produktu przedsiębiorstwa,- jak przebiega planowanie i projektowanie sieci dystrybucji,- co to jest efektywność łańcuchów i sieci dostaw,- jak wykonać analizę operacyjną centrum dystrybucji,- czym charakteryzują się różne kanały dystrybucji,- jak przeprowadzić analizę uwarunkowań dla transportu zewnętrznego i magazynowania w procesach dystrybucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10548/15, S-10548/14, S-10548/13, S-10548/12, S-10548/11, S-10548/10, S-10548/9, S-10548/8, S-10548/7, S-10548/6, S-10548/5, S-10548/4, S-10548/3, S-10548/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10548/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Podręcznik pt. "Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych" został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.: rozróżniać systemy produkcyjne, opisać proces planowania przepływów produkcyjnych, dobrać środki transportu wewnętrznego do wykonania przepływu produkcyjnego, sporządzać dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych. Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki, dzięki którym uczniowie znajdą odpowiedź na przykładowe pytania: jak przebiega planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego, jakie są procedury zakupowe i jak wygląda proces kwalifikacji dostawców, czym charakteryzują się poszczególne typy produkcji, jakie są podstawowe programy komputerowe do sporządzania dokumentacji przepływów produkcyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10510/15, S-10510/14, S-10510/13, S-10510/12, S-10510/11, S-10510/10, S-10510/9, S-10510/8, S-10510/7, S-10510/6, S-10510/5, S-10510/4, S-10510/3, S-10510/2, S-10510/1 (15 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki firm transportowych, dzięki którym uczniowie znajdą odpowiedź m.in. na pytania: jakie usługi może świadczyć spedytor, jakie przepisy regulują usługi transportowe, jakie systemy informatyczne wspomagają zarządzanie procesami transportowymi, na czym polega ustalanie ceny usług transportowych, na czym polega analiza efektywności przedsiębiorstw transportowych, jakie są miary i wskaźniki oceny efektywności procesów transportowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-11059/10, S-11059/9, S-11059/8, S-11059/7, S-11059/6, S-11059/5, S-11059/4, S-11059/3, S-11059/2, S-10723/10, S-10723/9, S-10723/8, S-10723/7, S-10723/6, S-10723/5, S-10723/4, S-10723/3, S-10723/2, S-10723/1 (19 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-11059/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again