Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(12)
only on-site
(6)
unknown
(1)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(12)
Czytelnia
(6)
Cimelia
(1)
Author
Compa Tadeusz
(2)
Klich Edmund
(2)
Rajchel Jan
(2)
Załęski Krzysztof
(2)
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Badeński Z
(1)
Bereziński Józef
(1)
Bojaryn Jacek
(1)
Dobija Konrad
(1)
Fellner Andrzej
(1)
Glen Andrzej
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Makowski Piotr
(1)
Rekas Stefan
(1)
Scheffel Christoph-Benedikt
(1)
Suchanecki Marek
(1)
Wnuczyński Władysław
(1)
Wyciślik Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Piractwo powietrzne
(5)
Lotnictwo
(4)
Bezpieczeństwo powietrzne państwa
(2)
Katastrofy lotnicze
(2)
Lotniska
(2)
Terroryzm
(2)
Transport morski
(2)
Transport powietrzny
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
siły powietrzne-taktyka
(2)
zwalczanie celów powietrznych
(2)
zwalczanie powietrzne
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
MiG-23-samolot
(1)
Napad powietrzny
(1)
Prawo lotnicze
(1)
RFN
(1)
Służby mundurowe a bezpieczeństwo publiczne
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
lotnictwo morskie
(1)
lotnictwo myśliwskie
(1)
lotnictwo rozpoznawcze
(1)
operacje powietrzne
(1)
uzbrojenie lotnicze
(1)
walka powietrzna
(1)
zwalczanie okrętów podwodnych
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. U-3020/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. U-661/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. U-1368/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. U-3268/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Niemal każdy z nas uczestniczył bądź obserwował wydarzenia, których rozmach organizacyjny i liczba zgromadzonych osób pozwalały na zaklasyfikowanie ich do imprez masowych. Mogły nimi być imprezy sportowe, artystyczno - rozrywkowe, jak również uroczystości państwowe i religijne. Wydarzenia te na trwałe wpisały się w nasze życie społeczne, przybierając niejednokrotnie charakter cykliczny. Naturalną potrzebą stało się zatem zapewnienie bezpieczeństwa ich przebiegu. Bezpieczeństwa, które ze względu na różnorodność współczesnych zagrożeń zaczęto rozpatrywać wielowymiarowo. Jednym z takich wymiarów jest bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej nad miejscami masowo zgromadzonej ludności. Szczególna uwagę zaczęto mu poświęcać po zamachach terrorystycznych na terenie Stanów Zjednoczonych w 2001 roku oraz po kolejnych próbach zamachów z użyciem samolotów lotnictwa cywilnego. Nie bez znaczenia jest również obecny rozwój ruchu lotniczego i powszechny dostęp do pilotowanych oraz sterowanych na odległość statków powietrznych. Współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa powietrznego imprez masowych można więc upatrywać nie tylko w ramach zamachów terrorystycznych, ale także w następstwie awarii statków powietrznych czy błędów pilotażowych. Jak zatem uniknąć takich zdarzeń? W jaki sposób się przed nimi chronić? Jakie rozwiązania organizacyjne, prawno - proceduralne i techniczne powinny być stosowane przy tworzeniu i funkcjonowaniu współczesnych systemów bezpieczeństwa powietrznego? Próbę znalezienia odpowiedzi na te oraz bardziej szczegółowe pytania autor niniejszej publikacji podejmuje bazując na kilkuletnich badaniach własnych oraz doświadczeniu zawodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10952/10, S-10952/9, S-10952/8, S-10952/7, S-10952/6, S-10952/5, S-10952/4, S-10952/3, S-10952/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10952/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Rozwój zjawiska; atrakcyjność statku powietrznego jako celu zamachu, rozwój prawa międzynarodowego w zakresie zwalczania terroryzmu lotniczego: okres dwudziestolecia międzywojennego, działania podejmowane w ramach systemu ONZ, konwencje sektorowe. Znamiona czynow godzących w bezpieczeństwo międzynarodowego lotnictwa cywilnego: konwencja tokijska, haska, montrealska. Wybrane zagadnienia dotyczące ścigania sprawców aktów terroryzmu lotniczego: zagadnienia jurysdykcji, ekstradycja porywaczy statków powietrznych. Zwalczanie terroryzmu lotniczego jako element prawnomiędzynarodowego systemu zwalczania terroryzmu. Praktyczne środki zwalczania terroryzmu lotniczego - wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10378/30, S-10378/29, S-10378/27, S-10378/26, S-10378/25, S-10378/24, S-10378/23, S-10378/22, S-10378/21, S-10378/20, S-10378/19, S-10378/18, S-10378/17, S-10378/16, S-10378/15, S-10378/14, S-10378/13, S-10378/12, S-10378/11, S-10378/10, S-10378/9, S-10378/8, S-10378/7, S-10378/6, S-10378/5, S-10378/4, S-10378/3, S-10378/2, S-10378/1, S-10180/10, S-10180/9, S-10180/8, S-10180/7, S-10180/5, S-10180/4, S-10180/2 (36 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10180/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo w lotnictwie. Zarządzanie bezpieczeństwem. Uwarunkowania ludzkie i operacyjne. Bezpieczeństwo operacji morskich i lotniczych. Bezpieczeństwo pasażerów i infrastruktury w portach lotniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43664, 43662, 43661 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43660 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zarządzanie operacjami w procesie lotniczym. Zarządzanie ryzykiem w porcie lotniczym. Zarządzanie kryzysowe w portach morskich i lotniczych. Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43669, 43667, 43666 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43665 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. U-1819/2, U-1819/1 (2 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(Biblioteka Problemów Eksploatacji)
Streszczenie: W opracowaniu dokonano weryfikacji ważniejszych teorii bezpieczeństwa lotów i wskazano, jak za ich pomocą można analizować zdarzenia lotnicze a tym samym poprawiać działanie systemu poprzez zmiany w obszarze organizacji i funkcjonowania organizacji lotniczych, a nie tylko poszczególnych wykonawców. W kolejnych rozdziałach książki wskazano na zagrożenia występujące w lotnictwie i ich wpływ na stan bezpieczeństwa oraz zaprezentowano podstawowe zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym. Z badań wynika, że najbardziej zawodnym elementem systemu jest człowiek zarówno jako operator-pilot, kontroler mechanik, technik, inżynier itp., jak też człowiek kierujący lub zarządzający na różnych szczeblach organizacyjnych. Dotyczy to zarówno organizacji międzynarodowych, jak i krajowych. Wskazano, że poprawę bezpieczeństwa w lotnictwie można osiągnąć poprzez stosowanie rozwiązań systemowych zarówno na poziomie organizacji lotniczych, jak i wyższych szczeblach zarządzania. Podkreślono wagę wprowadzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, w tym szczególnie zaangażowania w problematykę bezpieczeństwa zarządzających na wysokim szczeblu zarządzania. W książce oprócz problemów związanych z transportem lotniczym poruszono niektóre kwestie związane z lotnictwem wojskowym. Jeden z podrozdziałów poświęcono problematyce związanej z przeciążeniami. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w czasie lotów na samolotach o szczególnych możliwościach manewrowych, takich jak F-16.Wydanie drugie uzupełniono o wybrane elementy badania wypadków lotniczych. Rozdział ten opracowano w oparciu o badanie katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Cimelia
Copies are only available in the library: sygn. CD ROM-286 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo lotów / Edmund Klich. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji - PIB, 2011. - 310 s. : il., rys., schem. ; 24 cm.
(Biblioteka Problemów Eksploatacji)
Streszczenie: W opracowaniu dokonano weryfikacji ważniejszych teorii bezpieczeństwa lotów i wskazano, jak za ich pomocą można analizować zdarzenia lotnicze a tym samym poprawiać działanie systemu poprzez zmiany w obszarze organizacji i funkcjonowania organizacji lotniczych, a nie tylko poszczególnych wykonawców. W kolejnych rozdziałach książki wskazano na zagrożenia występujące w lotnictwie i ich wpływ na stan bezpieczeństwa oraz zaprezentowano podstawowe zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym. Z badań wynika, że najbardziej zawodnym elementem systemu jest człowiek zarówno jako operator-pilot, kontroler mechanik, technik, inżynier itp., jak też człowiek kierujący lub zarządzający na różnych szczeblach organizacyjnych. Dotyczy to zarówno organizacji międzynarodowych, jak i krajowych. Wskazano, że poprawę bezpieczeństwa w lotnictwie można osiągnąć poprzez stosowanie rozwiązań systemowych zarówno na poziomie organizacji lotniczych, jak i wyższych szczeblach zarządzania. Podkreślono wagę wprowadzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, w tym szczególnie zaangażowania w problematykę bezpieczeństwa zarządzających na wysokim szczeblu zarządzania. W książce oprócz problemów związanych z transportem lotniczym poruszono niektóre kwestie związane z lotnictwem wojskowym. Jeden z podrozdziałów poświęcono problematyce związanej z przeciążeniami. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w czasie lotów na samolotach o szczególnych możliwościach manewrowych, takich jak F-16.Wydanie drugie uzupełniono o wybrane elementy badania wypadków lotniczych. Rozdział ten opracowano w oparciu o badanie katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10366/20, S-10366/19, S-10366/18, S-10366/17, S-10366/15, S-10366/14, S-10366/13, S-10366/12, S-10366/11, S-10366/7, S-10366/6, S-10366/5, S-10366/3, S-10366/2, S-10366/1, S-10212/24, S-10212/23, S-10212/22, S-10212/20, S-10212/19, S-10212/18, S-10212/17, S-10212/16, S-10212/15, S-10212/14, S-10212/13, S-10212/12, S-10212/11, S-10212/10, S-10212/9, S-10212/7, S-10212/6, S-10212/5, S-10212/4, S-10212/3, S-10212/2 (36 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10212/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Uwarunkowania: podstawy poznawcze systemu reagowania państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, zagrożenie terroryzmem lotniczym w XXI wieku, obiekty naziemne zagrożone terroryzmem lotniczym, podstawy prawne reagowania na zagrożenia terroryzmem lotniczym. Reagowanie w lotnictwie cywilnym: Udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w reagowaniu na zagrożenia terroryzmem lotniczym, ochrona portów lotniczych przed zagrożeniami terrorystycznymi, doświadczenia linii lotniczych El Al w reagowaniu na zagrożenia terroryzmem lotniczym, nadzór Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad procesem reagowania na zagrożenia terroryzmem lotniczym w lotnictwie cywilnym. Reagowanie wojsk, straży i służb: siły zbrojne w walce z terroryzmem lotniczym, funkcjonowanie stref zakazu lotów wprowadzanych w celu ochrony miejsca i osób przed zagrożeniami terroryzmem lotniczym, straż graniczna w reagowaniu na zagrożenia terroryzmem lotniczym, policja w reagowaniu na zagrożenia terroryzmem lotniczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10148/10, S-10148/9, S-10148/8, S-10148/6, S-10148/3, S-10148/2 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10148/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again