Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(14)
available
(13)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(16)
Czytelnia
(14)
Author
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(2)
Marczewska-Rytko Maria
(2)
Rydzkowski W
(2)
Wojewódzka-Król K
(2)
Barańska Elżbieta
(1)
Dobrowolski Piotr
(1)
Dolny Edward
(1)
Domagała Arkadiusz
(1)
Domagała-Ruść Aneta
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Konopacki Stanisław
(1)
Kopacki Robert
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kowalewska Dorota
(1)
Kurczewska Urszula
(1)
Kwiatkowska Małgorzata
(1)
Michalski Tomasz
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Pawlicki Rafał
(1)
Podgórzańska Renata
(1)
Przybylska Krystyna
(1)
Sawicka Irena
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Sochacka Katarzyna
(1)
Sokół-Potocki Maksymilian
(1)
Synowiec Ewa
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Wojewódzka-Król Krystyna
(1)
Załoga Elżbieta
(1)
Ziółkowski Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Polska a Unia Europejska
(18)
Unia Europejska a Polska
(14)
Unia Europejska
(4)
Polska
(3)
Transport
(3)
Integracja europejska
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bibliografia
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Energetyka
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Policja
(1)
Polska a Wielka Brytania
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość
(1)
Publicystyka polska
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
21 results Filter
Book
In basket
(Meandry Współczesnej Polityki)
Streszczenie: Akcesja do Unii Europejskiej wyznaczyła Polsce nowe role i stworzyła nowe możliwości oddziaływania na procesy polityczne, społeczne, ekonomiczne czy kulturowe, [...] członkostwo w Unii Europejskiej z jednej strony wzmacnia procesy modernizacyjne w Polsce i czyni z niej podmiot aktywny na arenie międzynarodowej, z drugiej zaś narzuca określone obowiązki. Te ostatnie wiążą się z koniecznością współuczestniczenia w rozstrzyganiu dylematów natury politycznej, ekonomicznej czy społecznej, z którymi coraz częściej ma do czynienia Unia Europejska jako organizacja skupiająca państwa o różnym potencjale i różnych oczekiwaniach. Problemy i wyzwania, z którymi boryka się współcześnie Unia Europejska, wymagają od państw członkowskich zwiększenia zaangażowania na rzecz wspólnego ich rozwiązywania, co w praktyce oznacza (a przynajmniej powinno oznaczać) rezygnację z epatowania interesami własnymi i poszukiwanie sposobów skutecznego rozwiązywania problemów postrzeganych jako tożsame. Na tle coraz wyraźniej rysujących się przeciwstawnych stanowisk i oczekiwań pojawia się jednak pytanie o zdolności oddziaływania Polski na procesy zachodzące w Unii Europejskiej, o jej zdolności do kreowania i rozwiązywania problemów ją nurtujących, w końcu o kształt i charakter polityki europejskiej Polski. Z uwagi na ich wielość i zróżnicowanie Autorzy zdecydowali się na zaprezentowanie zagadnień potwierdzających złożony charakter czynników determinujących funkcjonowanie Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43307, 43306, 43305, 43304, 43303 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37736 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Dylematy intergracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Rola Polski w strukturach Unii Europejskiej. Współpraca transgraniczna i perspektywy wejścia do strefy euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 39635, 39634, 39633, 39632 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 39631 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W przedstawianej książce, która składa się z dwóch podstawowych części, aneksu i bazy danych, autor prezentuje główne idee wykorzystania metod wielowymiarowej analizy porównawczej (metod taksonomicznych), a w szczególności taksonomicznych miar podobieństwa do oceny dynamiki procesu integracji, wszerz dla Polski za okres 1994-1999. Ponieważ można wyróżnić w tym procesie pewne charakterystyczne daty, autor zwraca uwagę na trzy charakterystyczne podokresy: Lata 1994-1997 - od złożenia przez Polskę wniosku o przyjęcie do UE do ukazania się raportu Komisji Europejskiej AGENDA 2000. Lata 1997-1998 - okres przygotowań do rozmów akcesyjnych. Lata 1998- zakończenie pierwszego etapu rozmów akcesyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 44823 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43697, 43696, 43695 (3 egz.)
Book
In basket
Integracja Polski z Unią Europejską / Arkadiusz Domagała. - Wyd. 2. uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. - 268 s. : il. ; 24 cm.
(Studia Europejskie - Łośgraf)
Streszczenie: Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Sytuacja międzynarodowa na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Instytucjonalno-prawne ramy procesu integracyjnego w okresie przedakcesyjnym. Układ o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi: geneza i główne postanowienia. Dynamika i wybrane problemy procesu integracyjnego. Przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych. Polska w Unii Europejskiej. Polityka Polski w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40945, 40944 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40943 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32722 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 38547 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 38546 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40229 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40228 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 33205 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-8086/2, S-8086/1 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Nowe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe wobec transportu. Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu. Problemy dostosowania infrastruktury transportu i technologii do nowych wyzwań. Nowa polityka transportowa Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo transportowe É podstawy teoretyczne funkcjonowania oraz współczesne wyzwania rynkowe. Transport w zintegrowanych łańcuchach logistycznych w świetle współczesnych wyzwań. Problemy spedycji. Innowacje w transporcie. Uniwersalność i kompleksowość É wyczerpująca teoria poparta praktyką i doświadczeniem zespołu autorskiego. Aktualność i walory aplikacyjne É analiza najnowszych doświadczeń polskiej i unijnej polityki transportowej pozwalają wskazać kierunki rozwoju transportu w Polsce. Wysoki poziom merytoryczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10852/19, S-10852/18, S-10852/17, S-10852/16, S-10852/14, S-10852/13, S-10852/12, S-10852/11, S-10852/9, S-10852/8, S-10852/7, S-10852/6, S-10852/5, S-10852/4, S-10852/3, S-10852/2, 44718 (17 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10852/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
No availability information: sygn. 32058
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37971 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 38596, 38595 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 38594 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37164 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10214/15, S-10214/14, S-10214/13, S-10214/12, S-10214/11, S-10214/10, S-10214/9, S-10214/7, S-10214/6, S-10214/5, S-10214/4, S-10214/3, S-10214/2, S-10214/1, 39961, 39960, 39959, 39957 (18 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
All copies are currently on loan: sygn. 38562 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 38561 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Książka zawiera informacje na temat projektowanej przez Unię Europejską strategii finansowej na lata 2014É2020. Strategia ta obejmuje cele, priorytety i narzędzia służące realizacji Polityki Spójności UE. Znajduje ona między innymi swój wyraz w podziale środków finansowych wśród państw członkowskich. Bazę opracowania książki stanowiły dokumenty i projekty Unii Europejskiej oraz odpowiednich organów państwowych odpowiadających za wdrażanie pomocy unijnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43449 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43448 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again