Form of Work
Książki
(37)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(34)
only on-site
(23)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(34)
Czytelnia
(23)
Author
Jaworska-Dębska Barbara
(2)
Stahl Małgorzata
(2)
Wojciechowski Eugeniusz
(2)
Baron-Wiaterek Małgorzata
(1)
Bednarz Andrzej
(1)
Behr Jolanta
(1)
Bieniek Gerard
(1)
Bucińska Jolanta
(1)
Chmaj Marek
(1)
Faliński Stanisław (politolog)
(1)
Filaber Joanna
(1)
Fuks Tadeusz
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Helnarska Karolina Julia
(1)
Jankowski Piotr
(1)
Jańczuk Lech
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kilter Waldemar
(1)
Kisilowska Helena
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Kmieciak Robert
(1)
Knosala Ernest
(1)
Kociubiński Krzysztof (1971- )
(1)
Kowalik Janina
(1)
Majchrzak Dariusz
(1)
Moszoro Marian
(1)
Piasecki Andrzej K
(1)
Pietrek Grzegorz
(1)
Plecka Danuta
(1)
Sobczak Eugeniusz
(1)
Sobczak Karol
(1)
Stec Roman
(1)
Strus Dorota
(1)
Szczepaniak Rafał
(1)
Szyszlak Elżbieta
(1)
Służewski Jerzy
(1)
Wróbel Józef (ekonomia)
(1)
Zacharko Lidia
(1)
Żukowski Marek
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Samorząd terytorialny
(35)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Polska
(3)
Rady narodowe
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Administracja
(2)
Administracja samorządowa
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Encyklopedie
(2)
Gminy
(2)
Administracja publiczna
(1)
Antyterroryzm
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Ekorozwój
(1)
Glokalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grekokatolicy
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
(1)
Konflikt w Kosowie (1998)
(1)
Kultura
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Luteranie
(1)
Miasta
(1)
Miasta partnerskie
(1)
NATO
(1)
Nauki o bezpieczeństwie
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Od 1989 r.
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Oświata
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Państwo
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Przestępczość
(1)
Reforma
(1)
Samorząd terytorialny a bezpieczeństwo narodowe
(1)
Samorząd terytorialny a ekorozwój
(1)
Samorząd województwa
(1)
Skarb państwa
(1)
Stosunki etniczne
(1)
Turystyka
(1)
Usługi
(1)
Wojsko
(1)
Współdziałanie
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Władza państwowa
(1)
Zadania publiczne
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Arabia Saudyjska
(1)
Czarnogóra
(1)
Kosowo
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 38569, 38568, 38305 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 38304 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Autorzy niniejszego opracowania swoją uwagę skoncentrowali na wybranych, aczkolwiek z ich punktu widzenia, istotnych zagadnieniach ustroju, takich jak uregulowania samorządu terytorialnego w Polsce na tle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego czy też ukazaniu jednostki samorządu terytorialnego jako publicznej osoby prawnej. W opracowaniu nie pominięto także kwestii związanych z działalnością samorządu terytorialnego. W tym ujęciu zwrócono uwagę na problematykę zadań samorządu terytorialnego oraz tradycyjne i nowoczesne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41392, 41278 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 39956, 39955, 39954, 39953 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 39952 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 38555 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Eugeniusz Wojciechowski. - Wyd. 2. popr. i rozsz. - Warszawa : Difin, 2012. - 284 s. ; 21 cm.
Streszczenie: Książka poświęcona jest zarządzaniu (rządzeniu) w samorządzie terytorialnym, ze szczególnym odniesieniem do gminy (miasta) i dotyczy teoretycznych oraz praktycznych zagadnień działania władzy samorządowej w sferze gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41684 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41683 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-9385/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-9385/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-6527/3, S-6527/2, S-6527/1 (3 egz.)
Book
In basket
(Samorząd Terytorialny w XXI Wieku)
Streszczenie: Praca składa się z sześciu rozdziałów. Prezentują one samorząd terytorialny w jego obecnym kształcie oraz zachodzące w nim zmiany w państwach Europy Zachodniej w następującej kolejności: Belgia, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Królestwo Niderlandów.W załączniku zostały przedstawione podstawy prawne, poziomy/ szczeble samorządu terytorialnego, główne organy, ich zadania wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41029, 41028 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41027 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia charakteryzuje zadania i kompetencje tegoż samorządu w sferze bezpieczeństwa narodowego. Samorząd terytorialny, będąc podstawową formą decentralizacji władzy publicznej w państwie został wyposażony w atrybut władztwa w zakresie wykonywania zadań o charakterze publicznym, w tym także odnoszących się do omawianej dziedziny. Bezpieczeństwo narodowe, jako wartość, która jest prawnie chroniona, jest również przedmiotem działań struktur w terenie. Ze względu na potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego i jego kompletności, niezbędne staje się usytuowanie jego narzędzi na szczeblu lokalnym (gminnym, powiatowym) oraz regionalnym. Stosownymi narzędziami w powyższym zakresie dysponuje zatem samorząd gminny, samorząd powiatowy oraz samorząd województwa. Sfera bezpieczeństwa narodowego, jako domena samorządu terytorialnego, w monografii została ujęta przedmiotowo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10645/8, S-10645/7, S-10645/6, S-10645/5, S-10645/4, S-10645/3, S-10645/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10645/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 30276 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie ma charakter wszechstronny, obok zagadnień bezpośrednio związanych z konstrukcją prawnoustrojową samorządu, takimi jak umocowanie, struktura i wybór władz, kwestie nadzoru i kontroli, stanowienie prawa lokalnego É zamieszczono liczne hasła odnoszące się do praktyki, jak np. zagadnienia budżetu jednostek samorządu terytorialnego, działalności gospodarczej, gospodarki finansowej, dyskusji publicznej czy współpracy transgranicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42201 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42200 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja stanowi dzieło zbiorowe pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od lat zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego. Podstawę opracowania haseł stanowi prawo materialne określające zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i ich organów. Na końcu hasła podawane są akty normatywne regulujące określone zadanie lub kompetencję.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42203 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42202 (1 egz.)
Book
In basket
(Regiony - Adam Marszałek)
Streszczenie: Głównym celem niniejszej publikacji jest próba ustalenia pozycji województwa jako regionu europejskiego, jego roli i znaczenia w świetle dorobku prawnego Unii Europejskiej i Rady Europy oraz rozwiązań istniejących w innych państwach europejskich. Taka kompleksowa interpretacja ma pomóc w zrozumieniu istoty regionu europejskiego jako samodzielnej jednostki prowadzącej politykę i będącej równoprawnym partnerem dla szczebla centralnego i podmiotem współpracy zagranicznej. Celem książki jest również analiza de lege lata regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa, która przyczyni się do dyskusji w przedmiocie jego roli i znaczenia w społeczeństwie demokratycznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42644 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42643 (1 egz.)
Book
In basket
(Polska i Europa wobec Wyzwań Współczesnego Świata)
Streszczenie: Współpraca samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym w świetle koncepcji wieloszczeblowego zarządzania. Rola samorządu terytorialnego w podnoszeniu konkurencyjności obszaru lokalnego. Przyczyny zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Analiza wybranych elementów polityki oświatowej gmin. Procedura zgłaszania kandydatów w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Polsce. W służbie władzy czy społeczeństwu? Referenda gminne w Wałbrzychu. Komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem społecznym (Przykład powiatu tucholskiego). Ewaluacja programów rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych. Grupy interesu w polityce lokalnej. Przykład Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno w warszawskiej dzielnicy Targówek Skuteczność i spójność. Dwa wymiary idei dobrego rządzenia w praktyce działania polskiej administracji publicznej Walijskie referendum dewolucyjne w 2011 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43856 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43855 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 40309 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40308 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41061, 41060, 41059 (3 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie ┼ monografia dotyczy szeroko pojętego rozwoju zrównoważonego ┼ JSL, który obejmuje kierunki rozwoju wyznaczone przez Politykę Spójności UE, mikroekonomiczne badania rozwoju gmin i powiatów (jako zbioru gmin), socjologiczne oraz prawne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego. Poprzez włączenie do opracowania artykułów z różnych dyscyplin podkreślona jest interdyscyplinarność problematyki rozwoju zrównoważonego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42454, 42453, 42452 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 31490 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja ukazuje w szerokim ujęciu złożoną problematykę zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia województwa i jednostek samorządu terytorialnego w krajowym systemie zarządzania kryzysowego. Zawiera treści zarówno teoretyczne, które stwarzają podwaliny dla funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, jak i aspekty praktyczne, których rozproszenie i specyficzne zastosowanie w poszczególnych jednostkach administracyjnych w sposób skondensowany ukazują złożoność problemów związanych z praktycznym realizowaniem zadań w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Poszczególne części opracowania określają aktualny stan realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Polsce oraz wskazują możliwe kierunki zmian mających na celu poprawę efektywności działania organów i podmiotów w sytuacjach kryzysowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44251, 44250, 44249, 44215, 44214, 44213 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44211 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again