Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(12)
only on-site
(8)
unknown
(2)
Branch
BIBLIOTEKA FACHOWA
(2)
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Walas-Trębacz Jolanta
(2)
Ziarko Janusz
(2)
Achremczyk Grzegorz
(1)
Augustyn Sławomir
(1)
Bonus-Dzięgo Agnieszka
(1)
Burrell Zeb L
(1)
Ciećkiewicz Jan
(1)
Czerwiński Michał
(1)
Filarski Tomasz
(1)
Filiński Włodzimierz
(1)
Gałązkowski Robert
(1)
Jaskuła Leszek
(1)
Jastrzębski Paweł
(1)
Kopta Andrzej
(1)
Kołodziej Gabriela
(1)
Makowiec Paweł
(1)
Mierzejewski Jakub
(1)
Owens Burrell L
(1)
Poździoch Stefan
(1)
Rajchel Jan
(1)
Rowiński Wojciech
(1)
Siemiaszko Klaudia
(1)
Stryjecka-Rowińska Danuta
(1)
Styka Lilianna
(1)
Ulbrych Krzysztof
(1)
Zubrzycki Waldemar
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Ratownictwo medyczne
(12)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Lotnictwo sanitarne
(2)
Podręczniki
(2)
Transport sanitarny
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Choroby wewnętrzne
(1)
Pierwsz pomoc
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Policja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Ratownictwo wojskowe medyczne
(1)
Reanimacja
(1)
Transport powietrzny
(1)
Walka
(1)
pierwsza pomoc przedmedyczna
(1)
ratownictwo wojskowe medyczne
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Podstawy ratownictwa taktycznego / Michał Czerwiński, Paweł Makowiec. - Warszawa : Difin, 2014. - 209, [3] s. : il. ; 24 cm.
Streszczenie: Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ratownictwa taktycznego oraz jego znaczenia w działaniach taktycznych piechoty dla osób niemających na co dzień do czynienia z ratownictwem medycznym. Oparta została o wytyczne Tactical Combat Casualty Care (TCCC, TC3) oraz o doświadczenia operatorów jednostek specjalnych odpowiedzialnych za działania medyczne w swoich pododdziałach. W pracy wykorzystano również obserwacje i doświadczenia Autorów jako ratowników medycznych oraz instruktorów ratownictwa taktycznego. Treści zostały zebrane i przedstawione w formie poradnika w sposób umożliwiający osobom pragnącym poznać podstawy ratownictwa taktycznego szybkie przyswojenie niezbędnej wiedzy i umiejętności, co pozwoli wprowadzić je do swoich jednostek jako jeden z podstawowych elementów wyszkolenia. Celem publikacji jest pomoc w wykształceniu niezbędnych nawyków i umiejętności wśród operatorów i żołnierzy, umożliwiających udzielenie skutecznej pomocy na polu walki, a także ujęcie elementów TCCC w planowaniu działań taktycznych w warunkach działania pododdziałów wojskowych, jak i cywilnych (np. policyjnych). W swojej strukturze podręcznik podzielony został na cztery części, omawiające kolejno: pojęcie i historię ratownictwa taktycznego, przygotowanie żołnierzy i ratownika do działania, działania ratownicze w poszczególnych strefach TCCC oraz ratownictwo w różnych formach działań taktycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43594, 43593, 43591 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43590 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 1449 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10413/9, S-10413/8, S-10413/7, S-10413/6, S-10413/5, S-10413/4, S-10413/3, S-10413/2 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10413/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 39814 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 20700 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym : Komentarz / Red. Stefan Poździoch ; Tomasz Filarski. - Stan prawny na 1 września 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 470, [1] s., [10] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze Lex)
Streszczenie: Komentarz stanowi przystępne i wyczerpujące opracowanie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Wypełnia jednocześnie lukę, jaką jest brak podręcznika zawierającego usystematyzowany wykład prawa o ratownictwie medycznym. W publikacji, poza szczegółową analizą przepisów ustawy, omówiono niejasności i wątpliwości, jakie mogą budzić niejednoznaczne sformułowania zawarte w niektórych przepisach. Wskazano również na liczne niedomagania systemowe, ich uwarunkowania i przyczyny. Autorzy podkreślają konieczność podejmowania różnorodnych działań dla dalszego usprawniania ratownictwa medycznego, tak w obszarze samego systemu PRM, jak i w ramach jego współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności z rożnymi organizacjami społecznymi. Dla pełnego zrozumienia omawianych zagadnień przywołano wielokrotnie, dla celów porównawczych, rozwiązania systemowe przyjęte w innych krajach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42522 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podstawy prawne kwalifikowanej pierwszej pomocy. Organizacja ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo oraz taktyka działań. Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kwalifikowana pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych. Dziecko i kobieta w ciąży w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podstawy ratownictwa taktycznego i taktyczno-ratunkowego postępowania z poszkodowanym. Pozostałe wybrane zagadnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Organizacja kwalifikowanej pierwszej pomocy w zabezpieczeniu imprez masowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 44739, 44738 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44737 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA FACHOWA
There are copies available to loan: sygn. U-4443/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Jest to podręcznik, stanowiący sumę doświadczeń zawodowych szeregu osób, dla których medycyna ratunkowa i ratownictwo medyczne to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Na swojej drodze zawodowej napotykaliśmy wiele trudności, które udawało nam się pokonać dzięki wiedzy naszych Nauczycieli, radom Kolegów oraz często własnej inwencji. (...) Dlatego zdecydowaliśmy się podzielić doświadczeniem i stworzyć podręcznik, który ułatwi przygotowanie się do pracy zawodowej. Lilianna Styka Z Przedmowy W książce omówiono następujące zagadnienia: przygotowanie poszkodowanych z urazami do transportu, zasady transportu w ratownictwie medycznym, dziecko w ambulansie, szczególne sytuacje w ewakuacji i transporcie medycznym, bezpieczeństwo poszkodowanych i ratowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42284, 42283 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42282 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA FACHOWA
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Streszczenie: Przedmiotem niniejszej książki jest przedstawienie operacyjnych zadań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z uwzględnieniem zasad funkcjonowania systemu szkolenia lotniczego personelu medycznego. Powodem podjęcia tego tematu jest rosnąca świadomość, jak duże znaczenie w systemie ratownictwa odgrywa kształcenie specjalistów dla odpowiednich lotniczych procedur działania w ratowaniu życia ludzkiego. Opanowanie techniki udzielania pierwszej pomocy wsparte transportem lotniczym jest istotnym elementem dla osiągnięcia skutecznych ratowniczych rezultatów. Natomiast zarządzanie przez jakość (TQM) jest jednym z instrumentów kierowania organizacją. Według Federalnego Biura USA ds. Zarządzania, TQM, to organizacyjna strategia realizująca filozofię nigdy niekończących się usprawnień procesów, produktów i usług; prowadząca najpierw do satysfakcji, a później do zachwytu klienta. Książka została napisana w oparciu o Instrukcję Operacyjną Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także doświadczenia z codziennej pracy personelu latającego i ratowniczego. Rozważania autora opierają się również na przepisach zawartych w Ustawie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10842/15, S-10842/14, S-10842/13, S-10842/11, S-10842/10, S-10842/9, S-10842/8, S-10842/6, S-10842/5, S-10842/4, S-10842/3, S-10842/2, 44764 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10842/1 (1 egz.)
Book
In basket
Lotnicze pogotowie ratunkowe / Red. Robert Gałązkowski. - Warszawa : Medi-Press, 2010. - 130, [6] s. : il.: fot. kolor. ; 24 cm.
Streszczenie: Niniejsza publikacja przedstawia zarys historii od momentu pojawienia się w Polsce lotnictwa sanitarnego, opartego na strukturach wojskowych, poprzez powstanie w okresie powojennym cywilnego lotnictwa sanitarnego - do początków Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w 2000 roku. Zawiera również opis organizacji jednostki, standard wyposażenia medycznego statków powietrznych, a także zadania personelu. Na uwagę zasługuje też objaśnienie podstaw prawnych oraz zasad finansowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43421, 43420, 43419, 43418 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43417 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Kryzys społeczny a kryzys organizacji - ujęcie teoretyczne. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - uwarunkowania, organizcja, procesy. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10189/15, S-10189/14, S-10189/12, S-10189/11, S-10189/10, S-10189/9, S-10189/8, S-10189/7, S-10189/6, S-10189/5, S-10189/4, S-10189/3, S-10189/2 (13 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. S-10189/1
Book
In basket
Streszczenie: Kryzys a sytuacja kryzysowa w organizacji. Przedsiębiorstwo w sytuacji kryzysu. Komponenty zarządzania kryzysowego. Wybrane metody wykrywania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja - proces ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Kryzysowa terapia przedsiębiorstw z wykorzystaniem turnaround. Odnowa strategiczna - sposób zmiany modelu biznesu. Przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42715, 42714, 42713, 42712 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42711 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again