Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(20)
only on-site
(17)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(20)
Czytelnia
(17)
Author
Sarjusz-Wolski Zdzisław
(2)
Skowronek Czesław
(2)
Andrzejczyk Paweł
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Beech Nic
(1)
Białasiewicz Maria
(1)
Biczyński Stefan
(1)
Blaik Piotr
(1)
Cyplik Piotr
(1)
Dwiliński Lech
(1)
Fertsch Marek
(1)
Glinka Beata
(1)
Godziszewski Bohdan
(1)
Głodziński Eryk
(1)
Głowacka-Fertsch Danuta
(1)
Haffer Mirosław
(1)
Kostera Monika
(1)
Krwawicz Małgorzata
(1)
Marciniak Stanisław
(1)
Marek Stanisław
(1)
Martyniak Zbigniew
(1)
McKenna Eugene
(1)
Michalski Eugeniusz
(1)
Nasalski Zbigniew
(1)
Olszewska Krystyna
(1)
Pasieczny Jecek
(1)
Pasieczny Leszek
(1)
Pawłowski Krzysztof
(1)
Pisz Iwona
(1)
Potocki Arkadiusz
(1)
Pysiak Stanisław
(1)
Rogowski Andrzej
(1)
Stankiewicz Marek Jacek
(1)
Stanulewicz Danuta
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Sęk Tadeusz
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Zielecki Władysław
(1)
Łunarski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Przedsiębiorstwo
(21)
Podręczniki akademickie
(16)
Zarządzanie
(11)
Logistyka gospodarcza
(6)
Kadry
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Informacja
(1)
Logistyka
(1)
Produkcja
(1)
Produkcja- Organizacja
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 31113 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 31112 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie obejmuje starannie dobrane zagadnienia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Początkowe rozdziały nawiązują do elementarnych kategorii ekonomicznych, procesu podejmowania decyzji, potencjału firm i efektywności ich gospodarowania. W następnych uwzględniono istotne w ekonomice menedżerskiej kwestie organizacji procesów produkcyjnych, analizy i rachunku ekonomicznego, relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, procesów planowania i oceny projektów inwestycyjnych, jakości produkcji. Opracowanie jest kierowane przede wszystkim do osób chcących poznawać podstawowe elementy nauki o przedsiębiorstwie, studentów kierunków ekonomicznych, rolniczych, technicznych i innych, a także do praktyków gospodarczych. Coraz bardziej złożone warunki gospodarowania powodują konieczność wprowadzania w przedsiębiorstwach wielu usprawnień. Racjonalne wykorzystywanie wiedzy w procesie decyzyjnym to współcześnie podstawowy warunek sukcesu gospodarczego. Możliwości i zagrożenia wynikające m.in. z integracji gospodarczej z Unią Europejską oraz globalizacji dodatkowo inspirują przedsiębiorstwa do wzrostu aktywności gospodarczej, a także do intensywniejszego poszukiwania perspektywicznych czynników przewagi konkurencyjnej. Przedstawione narzędzia analizy ekonomicznej pozwalają racjonalnie oceniać i optymalizować zasoby, cele i działania podmiotów gospodarczych. Sprawne rozpoznawanie relacji przyczynowo - skutkowych w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz umiejętność inspirowania procesów rozwojowych to podstawowe zadania współczesnych menedżerów. Istotną cechą pracy jest syntetyczne ujęcie rozpatrywanych zagadnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41329, 41328, 41327 (3 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W podręczniku omówiono najważniejsze elementu problematyki zarządzania i ekonomii przedsiębiorstwa produkcyjnego, które mogą być wykorzystane w pracy inżyniera. Charakterystyka przedsiębiorstwa jako podmiotu rynkowego. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Koszty, przychody, wynik finansowy jako podstawowe miary ekonomiczne. Rachunkowość jako system przetwarzania danych ekonomicznych. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa jako metoda wspomagająca zarządzanie produkcją. Rachunek kosztów jako narzędzie analizy efektywności produkcji. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Innowacje a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42439 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42438 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podręcznik stanowi zaawansowany kurs na temat współczesnych teorii organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące wybranych istotnych kierunków i tendencji, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt. Główne obszary tematyczne podręcznika stanowią: współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem, różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy, społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja, współczesne trendy w zarządzaniu - teoria i praktyka, badania współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje. Wszystkie zawarte w podręczniku rozdziały mają jednolity układ. Otwierają je opisy przypadków (w większości pochodzące z oryginalnych badań autorów), które stanowią ilustrację przedstawionych teorii. Każdy rozdział zawiera także listę definicji podstawowych pojęć i kończy się pytaniami, które mogą być wykorzystane w dyskusji na zajęciach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42740, 42739 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42738 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Geneza przedsiębiorstwa, przedsiębiorca i przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo jako główny podmiot życia gospodarczego, formy,rodzaje i typy przedsiębiorstw, otoczenie przedsiębiorstwa, cele i misja przedsiębiorstwa, konkurencyjność przedsiębiorstwa, niepewność i ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa, zasoby przedsiębiorstwa, wielkość przedsiębiorstwa, zarządzanie przedsiębiorstwem - istota i funkcja, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, kadra kierownicza w przedsiębiorstwie, nadzór nad przedsiębiorstwem, strategiczne zarządzanie przedsiębiortwem, operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, informatyzacja i wykorzystanie imternetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarzadzanie małym przedsiębiorstwem, zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, kultura i etyka przedsiębiorstwa, zarzadzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, koniec życia przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10158/10, S-10158/9, S-10158/8, S-10158/7, S-10158/6, S-10158/5, S-10158/4, S-10158/3, S-10158/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10158/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W książce zawarto wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodar┌czej. Przedstawiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii, sta┌nowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy zwrócili uwagę na: teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji, formy przedsiębiorstw i ich otoczenie, otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa, zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa, gospodarowanie zasobami materialnymi i niematerialnymi, zarządzanie kapitałem ludzkim, procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie, współczesne problemy zarządzania, kryzys w gospodarce i przedsiębiorstwie, kreowanie wartości przedsiębiorstwa, trendy w rozwoju przedsiębiorstw. Podręcznik jest adresowany do studentów ekonomii, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych, inżynierii produkcji w wyższych uczelniach różnych typów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42864, 42863, 42862 (3 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Nowoczesny podręcznik akademicki, dedykowany studentom uczelni ekonomicznych, w pełni dostosowany do programów takich przedmiotów, jak: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie i zarządzanie. Autor w jasny i przystępny sposób wyjaśnia zawiłe kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, sięgając po przykłady zaczerpnięte z polskiej gospodarki, co pozwala Czytelnikowi na lepsze zrozumienie praktycznego wykorzystania przedstawionych zagadnień. Dużą zaletą książki jest jej struktura, w której zostały wyodrębnione pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków, umożliwiające łatwe powtórzenie materiału. Podręcznik jest podzielony na 14 rozdziałów-wykładów, w których autor omawia m.in.: teorie zarządzania, społeczny kontekst działania przedsiębiorstwa, środowisko przedsiębiorstwa, proces podejmowania decyzji, planowanie, organizowanie, zarządzanie kadrami, zachowania organizacyjne, przewodzenie, przedsiębiorczość, kontrolowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42341, 42340, 42339, 42338 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42337 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 38821, 38820 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 38819 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10048/5, S-10048/4, S-10048/3, S-10048/2, S-10048/1 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 32297, 32296 (2 egz.)
Book
In basket
(ZiP. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Streszczenie: We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; łańcuchu logistycznym; analizie efektywności systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu systemów logistycznych; projektowaniu systemów logistycznych. Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne i ćwiczenia sprawdzające wiedzę oraz słownik ważniejszych terminów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42171, 42170, 42169, 42168, 42167, 41160, 41159, 41158, 41157 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41156 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Istota i przedmiot logistyki. Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa. Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Infrastruktura procesów logistycznych. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Sterowanie procesami zakupu. Logistyka procesów produkcji. Logistyka procesów dystrybucji. Sterowanie zapasami w procesach logistycznych. Koszty logistyczne. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych. Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 40482 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40480 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Niniejszy podręcznik akademicki jest przeznaczony dla studentów wydziałów zarządzania o specjalnościach inżynierskich (np. logistyka). Może być również pomocny na wszelkich kierunkach i specjalnościach, na których występuje potrzeba projektowania oraz omawiane są różnorodne procesy i ich pożądane cechy. Podręcznik zawiera podstawowe zasady wiedzy o projektowaniu oraz informacje uwzględniające wymagania zawarte w minimach programowych opracowanych przez MNiSzW, których treść jest następująca: Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podejście procesowe. Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów. Modele i standaryzacja procesów. Mapowanie procesów. Projektowanie procesów i wdrażanie zmian. Metody i techniki usprawniania procesów. Kierowanie procesami. Istota i cele zarządzania procesami. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi. Wdrażanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie. Formy organizacji procesowej w przedsiębiorstwie. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi. Celem powinno być opanowanie umiejętności projektowania procesów gospodarczych oraz zarządzania nimi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10799/5, S-10799/4, S-10799/3, S-10799/2 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10799/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 33121 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-8066/5, S-8066/4, S-8066/3, S-8066/2 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-8066/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Książka została pomyślana jako podręcznik uzupełniający dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk według nowej podstawy programowej. Zawiera syntetyczną prezentację efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, czyli przede wszystkim zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy - (BHP) oraz podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej - (PDG). Intencją autorów było także przedstawienie efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Struktura książki podporządkowana została logice funkcjonowania przedsiębiorstw, z uwzględnieniem roli logistyki jako funkcji wspierającej działalność operacyjną i strategiczną w przedsiębiorstwie. Dodatkowym atutem w ugruntowywaniu zdobytej wiedzy są testy sprawdzające, zamieszczone po każdym rozdziale. Podręcznik przygotowuje do zdobywania umiejętności samodzielnej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa przy zastosowaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi badań marketingowych i statystycznych, a znajomość podstaw ekonomii i zasad BHP pozwoli przyszłym logistykom na podjęcie racjonalnych działań w pracy zawodowej. W książce poruszane są różne zagadnienia z zakresu ekonomii, prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasad BHP. Przedstawione wątki teoretyczne przeplatają się z praktyczną wiedzą z obszaru logistyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 42576, 42575, 42574, 42573, 42572, 42419, 42418, 42417, 42416 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42415 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 40312, 40311 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40310 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Skrypt ten przeznaczony jest do zajęć z przedmiotu "logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych" wykładanego w Wyższej Szkole Logistyki. Materiał w nim zawarty obejmuje zarówno treść wykładów, jak i ćwiczeń z wyżej wymienionego przedmiotu. Skrypt opracowano na podstawie literatury przedmiotu i praktycznych doświadczeń jego autorów. Jest to zgodne z ogólną zasadą opracowywania skryptów. Wydawnictwa lego rodzaju mają zachęcać Czytelnika do korzystania z literatury, a nie wyręczać go w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41436, 41435 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41434 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 32206 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32198 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 33126 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again