Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(8)
only on-site
(7)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(8)
Czytelnia
(7)
Author
Karpiuk Mirosław
(1)
Majchrzak Dariusz
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Pietrek Grzegorz
(1)
Piotrowska-Trybull Marzena
(1)
Plecka Danuta
(1)
Polko Paulina
(1)
Sobejko Zenon
(1)
Sobolewski Grzegorz
(1)
Szandrocho Robert
(1)
Walancik Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Polska
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Administracja
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wojsko
(2)
Administracja a bezpieczeństwo publiczne
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Wojsko a administracja
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: W publikacji zaprezentowane zostały problemy funkcjonowania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego. Z racji prezentowanych w publikacji zagadnień jest ona bardzo dobrym źródłem wiedzy dla pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, jak również studentów uczelni realizujących proces naukowo-dydaktyczny z zakresu nauk o bezpieczeństwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10927/10, S-10927/9, S-10927/8, S-10927/7, S-10927/6, S-10927/4, S-10927/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10927/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Administracja publiczna w Polsce. Historia i teraźniejszość. Istota i definicje administracji. Kształtowanie się współczesnego modelu administracji publicznej. Terenowe Organy Administracji Wojskowej w zarysie historycznym. II Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Polska i PRL ( lata 19944-1990 ), Rzeczpospolita Polska ( lata 1991-2009 ), TOAW a armia ochotnicza, Historia TOAW-próba podsumowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40476, 40475 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40474 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Współczesny świat nie pozostaje pozbawiony odczuwanych i realnych zagrożeń, których genezy należy upatrywać w napięciach politycznych, ekonomicznych, nacjonalizmie, antagonizmach etnicznych lub religijnych. Sprzeczność i zróżnicowanie interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim charakterze - od konfliktów zbrojnych i zamachów terrorystycznych do przestępczości pospolitej i zorganizowanej, ekscesów chuligańskich, infekowania systemów informatycznych czy korupcji. Obok niebezpieczeństw wywoływanych postawą i działalnością człowieka, istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa nabierają też kataklizmy naturalne. Proces globalizacji powoduje, że również zagrożenia o charakterze międzynarodowym szybko stają się realnym niebezpieczeństwem destabilizującym bezpieczeństwo krajowe bądź lokalne. W związku z tym wyspecjalizowane instytucje państwowe powinny być przygotowane, aby zapobiegać tego rodzaju zagrożeniom, a w przypadku ich zaistnienia podjąć działania prewencyjne i represyjne. Jedną z podstawowych potrzeb ludzkich jest bowiem pragnienie bezpieczeństwa osobistego. Przekazywany do rąk czytelników podręcznik ukazuje ewolucję ustrojową i przemiany organizacyjne oraz zakres działania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10501/10, S-10501/9, S-10501/8, S-10501/7, S-10501/6, S-10501/5, S-10501/4, S-10501/3, S-10501/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10501/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Problematyka prezentowana w niniejszej pracy obejmuje zagadnienia dotyczące: powiązań jednostek wojskowych z otoczeniem lokalnym, w tym współpracy środowiska cywilnego z wojskowym w sytuacji różnego typu zagrożeń militarnych i niemilitarnych, możliwości zaangażowania żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych do działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, roli jednostek wojskowych w rozwoju lokalnym oraz skutków likwidacji jednostek wojskowych dla tego rozwoju, a także kwestie dotyczące możliwości wykorzystania wybranych metod zarządzania do usprawnienia działań terenowych organów wojskowych. Książka jest adresowana do studentów kierunków zarządzanie i dowodzenie, ekonomika obronności, obronność, bezpieczeństwo narodowe oraz organów i działaczy samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, jak również wszystkich zainteresowanych problematyką relacji jednostek wojskowych z otoczeniem lokalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41979, 41978 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41977 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Redaktor poniższego opracowania ma świadomość, że książka stanowi jedynie zarys wskazanych w jej tytule wyzwań administracji rządowej i samorządowej, może być zatem inspiracją do dalszych badań w tym zakresie. Jednocześnie redaktor tomu wyraża przekonanie, że publikacja będzie istotnym źródłem wiedzy na temat administracji tak w Polsce, jak i poza jej granicami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42628, 42627, 42626 (3 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Streszczenie: Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 w świetle współczesnych wyzwań i uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego. Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa. Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Zarządzanie a dowodzenie w sytuacjach kryzysowych na obszarze województwa w nowych uregulowaniach prawnych. Terenowe Organy Administracji Wojskowej w świetle obowiązujących aktów prawnych. Rola i miejsce Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w procesie zarządzania kryzysowego. Wojskowi komendanci uzupełnień w systemie administracji wojskowej. Rola i miejsce terenowych organów administracji wojskowej w szkoleniu rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne zabezpieczanych jednostek wojskowych. Współdziałanie terenowych organów administracji państwowej w odniesieniu do zarządzania kryzysowego. Prawno-organizacyjne aspekty współpracy Policji z Siłami Zbrojnymi RP w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wybrane współczesne zagrożenia niemilitarne. Trąby powietrzne, szadź na terenie województwa śląskiego. Młodzież w obliczu kryzysu i sytuacji kryzysowych w szkole. Zespół stresu pourazowego jako szczególne zagrożenie dla funkcjonariuszy służb kryzysowych. Kierunki rozwoju współczesnego terroryzmu -bioterroryzm. Charakterystyka broni biologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10849/20, S-10849/19, S-10849/18, S-10849/17, S-10849/16, S-10849/15, S-10849/14, S-10849/13, S-10849/12, S-10849/11, S-10849/10, S-10849/9, S-10849/8, S-10849/7, S-10849/6, S-10849/5, S-10849/4, S-10849/3, S-10849/2 (19 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10849/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W monografii określono zakres działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa narodowego RP. Scharakteryzowano nie tylko jej aspekt materialny, ale również procesowy É na tle rozwiązań zarówno ustrojowych, jak i organizacyjno-podmiotowych. Zawiadywanie bezpieczeństwem narodowym musi odbywać się również w terenie; do realizacji tego rodzaju zadań została powołana administracja zespolona, która jest elementem rządowej administracji terenowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10394/10, S-10394/9, S-10394/8, S-10394/7, S-10394/6, S-10394/5, S-10394/4, S-10394/3, S-10394/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10394/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Udział terenowych organów administracji wojskowej oraz organów administracji rządowej i samorządowej w reagowaniu kryzysowym. Ocena procesu współdziałania trenowych organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych. Postulatywne obszary i sposoby współdziałania terenowych organów administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10705/10, S-10705/9, S-10705/8, S-10705/6, S-10705/5, S-10705/4, S-10705/3, S-10705/2 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10705/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again