Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(11)
only on-site
(10)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(11)
Czytelnia
(10)
Author
Nyszk Wojciech
(4)
Fechner Ireneusz
(2)
Szeląg Krzysztof
(2)
Szyszka Grzegorz
(2)
Tymińska Izabella
(2)
Antonowicz Mirosław
(1)
Cudziło Marta
(1)
Grzybowski Marek
(1)
Hajdul Marcin
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Jałowiec Tomasz
(1)
Kawa Arkadiusz
(1)
Kaźmierczak Maciej
(1)
Kolińska Karolina
(1)
Konecka-Jurga Sylwia
(1)
Korczak Jerzy
(1)
Kordel Zdzisław (1950- )
(1)
Kołakowska Krystyna
(1)
Krekora Paweł
(1)
Kurasiński Zdzisław
(1)
Kurowski Jacek
(1)
Malinowski Zdzisław
(1)
Nowak Eugeniusz
(1)
Pawlisiak Mieczysław
(1)
Smyk Stanisław
(1)
Stajniak Maciej
(1)
Strojny Szymon
(1)
Sulińska Anna (1983- )
(1)
Wojciechowski Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Logistyka
(8)
Logistyka gospodarcza
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Kobieta
(1)
Outsourcing
(1)
Polskie Linie Lotnicze LOT
(1)
Stewardesy i stewardzi
(1)
Sztuka operacyjna
(1)
Transport kolejowy
(1)
Wojsko
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1944-1989
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Reportaż polski
(1)
Domain
Filozofia i etyka
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Transport i logistyka
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Obronność, Logistyka)
Streszczenie: Książka ujawnia szerokie więzi interdyscyplinarne logistyki z gospodarką narodową i systemem obronnym państwa. Poszczególne rozdziały odzwierciedlają szeroką gamę problemów współczesnej logistyki w systemie obronnym państwa z naciskiem na Siły Zbrojne RP. Lektura tego opracowania z pewnością przybliży czytelnikowi bliskość gospodarki i obronności państwa z logistyką.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10917/8, S-10917/7, S-10917/6, S-10917/5, S-10917/4, S-10917/3, S-10917/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10917/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oddaje do rąk Czytelników kolejny raport o stanie polskiej logistyki, obejmujący lata 2012-2013. Autorzy koncentrują się nie tylko na podsumowaniach i ocenie zagadnień szczegółowych, ale przedstawiają trendy i kierunki rozwoju rynku logistycznego oraz poszczególnych gałęzi transportu. W obecnym wydaniu Raportu prezentujemy dane liczbowe i informacje dotyczące m.in.: liderów rynku logistycznego, rozwoju infrastruktury logistycznej, w tym terminali intermodalnych, znaczenia logistyki dla polskiej gospodarki, zwłaszcza z perspektywy naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Cennym uzupełnieniem analiz są: wyniki badań dotyczących wskaźników logistycznych w przedsiębiorstwach, przegląd oferty rynkowej producentów (dostawców) urządzeń magazynowych, diagnoza stanu edukacji logistycznej. Raport 2013 jest pracą zbiorową. Autorami poszczególnych rozdziałów są profesjonaliści - osoby na co dzień zajmujące się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Zakres i sposób prezentacji specjalistycznej wiedzy zainteresuje szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redaktorów prasy fachowej i analityków gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43335 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43334 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia ujmuje w sposób kompleksowy zagadnienia wykorzystania w logistyce wojskowej założeń sześciu metod i koncepcji zarządzania. Zawarte w poszczególnych częściach pracy rozważania i wysunięte na ich podstawie wnioski pozwoliły na poznanie naukowe wieloaspektowego zjawiska implementacji na grunt logistyki SZ RP założeń takich koncepcji i metod, jak: outsourcing, benchmarking, reengineering, lean management, zarządzanie przez jakość, myślenie sieciowe. Zaproponowane na podstawie przeprowadzonych badań kierunki i przesłanki doskonalenia logistyki wojskowej w oparciu o dostosowane do sfery militarnej założenia współczesnych koncepcji i metod zarządzania umożliwiają zrozumienie reguł i praw tego innowacyjnego zjawiska, dając podstawy dla jego dalszych możliwości poznawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 41984, 41983, 41982, 41981 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41980 (1 egz.)
Book
In basket
(Obronność, Logistyka)
Streszczenie: Współczesna logistyka nabiera nowych treści, a zakres realizowanych w jej ramach przedsięwzięć stale wzrasta. Powoduje to potrzebę poszukiwania nowych, efektywniejszych systemów logistycznych. Dlatego też tak zarysowany obszar wiedzy był przyczynkiem do wyboru zagadnień w tym obszarze. Niniejsze opracowanie ujawnia w tym zakresie szerokie więzi interdyscyplinarne współczesnej logistyki i stanowi dobry materiał dla studentów kierunku logistyka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10721/15, S-10721/14, S-10721/13, S-10721/12, S-10721/11, S-10721/10, S-10721/9, S-10721/8, S-10721/7, S-10721/6, S-10721/5, S-10721/4, S-10721/3, S-10721/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10721/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W monografii podjęto próbę analizy funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego i systemu obronnego państwa w kontekście ich związku z gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. Celem głównym publikacji była próba spenetrowania i zarysowania obszaru odpowiedzialności logistyki obronności za funkcjonowanie procesu kierowania obronnością, układu militarnego i niemilitarnego jako odpowiedzi na systemową zmianę w nauce polskiej. W pracy syntetycznie opisano obszar, podmiot i przedmiot logistyki obronności jako część obszaru wiedzy, teorii i praktyki nauki o obronności. Ważne miejsce i znaczenie zwiększające wartość merytoryczną i metodyczną opracowania mają prezentowane studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10925/15, S-10925/14, S-10925/13, S-10925/12, S-10925/11, S-10925/10, S-10925/9, S-10925/8, S-10925/7, S-10925/6, S-10925/5, S-10925/4, S-10925/3, S-10925/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10925/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W monografii omówiono współczesne zagrożenia wynikające z wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego i niejonizującego w energetyce, przemyśle, medycynie, wojsku i badaniach naukowych, a także ich potencjalnego użycia w atakach terrorystycznych. Poszczególne rozdziały przedstawiają obowiązujące przepisy i zasady ochrony radiologicznej i postępowania w tzw. zdarzeniach radiacyjnych i przy narażeniu na działanie niejonizujących pól elektromagnetycznych, biomedyczne następstwa ekspozycji na małe dawki promieniowania jonizującego, nowotwory wywołane ekspozycją środowiskową na promieniowanie jonizujące i niejonizujące, przyczyny, rodzaje, skutki i sposoby zapobiegania użyciu przez terrorystów broni radiacyjnej, nuklearnej i elektromagnetycznej, postępowanie ratunkowe w zdarzeniach radiacyjnych i współczesne metody terapii chorych z zespołami popromiennymi, potencjalne środki radioochronne i radionaprawcze, a także metody dozymetrii fizykochemicznej i biologicznej przydatne do użycia w zdarzeniach radiacyjnych. Książka jest przeznaczona dla osób i instytucji profesjonalnie zajmujących się przeciwdziałaniem, rozpoznawaniem oraz postępowaniem ratowniczym i ratunkowym w zdarzeniach radiacyjnych, a więc policji, wojska, straży pożarnej, służb medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, oddziałów zarządzania kryzysowego, Państwowej Agencji Atomistyki i innych, a także przedstawicieli odpowiednich dyscyplin naukowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10424/10, S-10424/9, S-10424/8, S-10424/7, S-10424/6, S-10424/5, S-10424/4, S-10424/3, S-10424/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10424/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia stanowi zbiór artykułów traktujących o wzroście zależności wzajemnej między infrastrukturą, bezpieczeństwem i konkurencyjnością logistyczną transportu kolejowego. Zwraca się w nich uwagę na te dziedziny i urządzenia, które stanowią o jakości przewozów ich bezpieczeństwie oraz efektywności w kontekście kompleksowości obsługi infrastruktury liniowej i punktowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10915/10, S-10915/9, S-10915/8, S-10915/7, S-10915/6, S-10915/5, S-10915/4, S-10915/3, S-10915/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10915/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Książka jest efektem prowadzonego od wielu lat przez ekspertów Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) monitoringu logistyki w Polsce. Autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści, którzy na co dzień zajmują się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w teorii jak i w praktyce. Oprócz ekspertów Instytutu Logistyki i Magazynowania, w gronie autorów znaleźli się przedstawiciele następujących uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Morskiej w Gdyni i Wyższej Szkoły Logistyki. Autorzy i redaktorzy opracowania postawili sobie za cel diagnozę oraz wnikliwą ocenę zjawisk i procesów, jakie miały miejsce w polskiej logistyce w okresie 2014-2015 - w porównaniu z latami 2012-2013. Założeniem przedsięwzięcia badawczego i wydawniczego było skupienie uwagi nie tylko na podsumowaniach oraz ocenie zagadnień szczegółowych, lecz także przedstawieniu trendów i kierunków rozwoju branży TSL i poszczególnych gałęzi transportu. Zakres i sposób prezentacji w książce specjalistycznej wiedzy zainteresuje szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redaktorów prasy fachowej i analityków gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 45036, 45035 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 45034 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja skierowana jest do osób zajmujących się logistyką, zarówno praktyków jaki teoretyków. Może stanowić materiał wspierający zajęcia dydaktyczne. Książka stanowi zbiór artykułów, których autorzy prezentują możliwości zastosowania różnych podejść i metod w celu optymalizowania procesów logistycznych. Zaprezentowane analizy przypadków racjonalizacji procesów logistycznych dotyczą skrajnie różnych dziedzin gospodarowania É medycyny, lotnictwa, branży spożywczej i odzieżowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44965, 44964, 44963 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44962 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia przedstawia podstawy teoretyczne i koncepcję opracowania i wdrażania logistycznych projektów outsourcingowych w SZ RP. Propozycje rozwiązań w znaczącej części są uzasadnione wynikami badań własnych autora, co jest głównym walorem tej książki. Opracowanie może być przydatne dla studentów kierunku logistyka oraz praktyków odpowiedzialnych za pozyskiwanie zasobów z gospodarki narodowej dla sił zbrojnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43302, 43301, 43300, 43299 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43298 (1 egz.)
Book
In basket
Wniebowzięte : o stewardesach w PRL-u / Anna Sulińska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. - 232, [7] s. : il. ; 23 cm.
(Reportaż)
W 1903 roku Orville Wright wzbija się w powietrze maszyną napędzaną silnikiem spalinowym i na nowo definiuje wolność. W 1945 jej smak poznaje w Polsce sześć dziewcząt, dwie dekady później - około dwudziestu. Z każdym rokiem jest ich więcej. Znają języki obce, są młode, piękne i bardzo dobrze wykształcone. Wyjeżdżają na Zachód, kupują modne ubrania, kawior popijają szampanem, podróżują z aktorami, pisarzami, sportowcami. Nocują w najlepszych hotelach, zarabiają w dolarach, chodzą na rauty w ambasadach. I to wszystko w godzinach pracy. Totalna wolność - to daje w PRL-u zawód stewardesy. Zawód, a właściwie zajęcie, jak twierdzą setki zazdrosnych, polegający na tym, by ładnie wyglądać, przejść się po pokładzie i podać kanapki pasażerom. To wszystko prawda. Częściowa.
Bo bycie stewardesą w PRL-u to także praca po dwanaście godzin na dobę przez niemal trzydzieści dni w miesiącu, konieczność radzenia sobie ze zmęczeniem, z trudnymi pasażerami, z służbami bezpieczeństwa i celnikami, którzy patrzą na ręce, z chorobami, ze strachem o życie swoje i koleżanek. To także codzienne wybory - czy zapisać się do partii, czy dorobić, czyli przemycać, uciec z Polski, czy jednak zostać z rodziną? Stewardesy pracujące w Polskich Liniach Lotniczych LOT w czasach PRL-u przez lata milczały. Niedoceniane, często pomijane w historii polskiego lotnictwa opowiadają, jak naprawdę wyglądało ich życie. Mówią o marzeniach, wolności, samodzielności i o cenie, jaką musiały za nie zapłacić..
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 46346, 46345 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again