Form of Work
Książki
(38)
Status
available
(32)
only on-site
(16)
unknown
(2)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(33)
Czytelnia
(17)
Author
Zieleniewski Jan
(3)
Piotrkowski Kazimierz
(2)
Armstrong Michael
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Beech Nic
(1)
Burruss James A
(1)
Chlebicka Elżbieta
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Gick Alan
(1)
Hackman Richard J
(1)
Jurkowski Ryszard
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kossowska Małgorzata
(1)
Kowalczewska Justyna
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Król Henryk
(1)
Levy-Leboyer Claude
(1)
Listwan Tadeusz
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Malinowski Piotr
(1)
McKenna Eugene
(1)
Moroń Dorota
(1)
Muszalski Wojciech
(1)
Nunes Debra A
(1)
Oleksyn Tadeusz
(1)
Olszewska Justyna
(1)
Olszewska Krystyna
(1)
Pawlak Zbigniew
(1)
Pioterek Paweł
(1)
Piotrowska-Trybull Marzena
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Reilly Peter
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Sarapata Adam
(1)
Siadkowski Adrian Karol
(1)
Sirko Stanisław
(1)
Snyder David
(1)
Stalewski Tadeusz
(1)
Stanulewicz Danuta
(1)
Stelmach Waldemar
(1)
Stewart Dorothy M
(1)
Tarczyńska Małgorzata
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Uchnast Zenon
(1)
Wacowska Kaja
(1)
Wageman Ruth
(1)
Williams Tony
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Świątkowski Marek
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Kadry
(36)
Zarządzanie
(17)
Przedsiębiorstwo
(8)
Podręczniki akademickie
(6)
Podręczniki
(5)
Organizacja
(4)
Bibliotekarstwo
(2)
Menedżerowie
(2)
Motywacja pracy
(2)
Oceny pracowników
(2)
Poradniki
(2)
Praca zespołowa
(2)
Biblioteki naukowe
(1)
Biurokracja
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Lotnictwo cywilne
(1)
Postęp techniczny
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Przemysł
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Transport powietrzny
(1)
Wojsko
(1)
Wyższa Szkoła Bankowa (Poznań)
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
39 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
No availability information: sygn. 35434
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 32309 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32308 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podręcznik Michaela Armstronga jest jednym z najobszerniejszych dzieł poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi - dziedzinie rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Autor wnikliwie, z uwzględnieniem zarówno kontekstu teoretycznego, jak i praktyki menedżerskiej, opisuje kluczowe zagadnienia ZZL, takie jak: procesy zarządzania zasobami ludzkimi, praca i zatrudnienie, zachowanie organizacyjne, projektowanie i rozwój organizacji, pozyskiwanie zasobów ludzkich, zarządzanie wydajnością, wynagradzanie pracowników, stosunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, polityka, procedury i systemy zarządzania zasobami ludzkimi.Niniejsze wydanie zawiera wiele uzupełnień i udoskonaleń. Są one związane z najważniejszymi nowymi kierunkami rozwoju teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Dodane zostały rozdziały o wpływie ZZL na wyniki organizacji, społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, wydajność systemów pracy, zaangażowanie pracowników, zarządzanie zmianą, strategie i praktykę zarządzania zasobami. Nowy układ książki ułatwia zapoznanie się z przedstawionym materiałem. W każdym rozdziale wyszczególniono najważniejsze terminy z zakresu ZZL, sformułowano pytania weryfikujące wiedz? oraz umieszczono dokładne przypisy, tak aby czytelnicy mogli bez trudu podsumować i sprawdzić pozyskane wiadomości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41081, 41080, 41079, 41078, 41077 (5 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podręcznik wprowadza w podstawowe zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi wewspółczesnym przedsiębiorstwie. W przystępny sposób scharakteryzowano w nim system zarządzania zasobami ludzkimi, głównie pod kątem takich funkcji, jak: analiza pracy, wartościowanie pracy, planowanie zasobów ludzkich, analiza zasobów ludzkich, dobór, kształcenie i szkolenie, ocenianie, wynagradzanie, rozwój indywidualny, kształtowanie warunków pracy, zbiorowe stosunki pracy wraz z partycypacją pracowniczą, zwalnianie i system informacji personalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41052, 41051, 41050, 41049 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41048 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 39429 (1 egz.)
Authority data
kadry-polityka personalna (hasło przedmiotowe)
zob. też administracja wojskowa (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40372 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse - Zarządzanie - Rozwój)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 32201, 31780 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 31779 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja poświęcona jest tworzeniu profilów kompetencji zawodowych i ich wykorzystywaniu w praktyce organizacyjnej, w szczególności w praktyce organizacji wojskowych. Zawiera opis pojęcia kompetencji, składowych kompetencji, typologii kompetencji, a także procesu identyfikacji kompetencji. Wyjaśnia etapy procesu zarządzania kompetencjami oraz rolę luki kompetencyjnej w procesach personalnych: pozyskiwania, oceniania, planowania karier oraz doskonalenia. W ostatniej części publikacja zawiera treści dotyczące kompetencji dowódczych w Siłach Zbrojnych RP, a w szczególności znaczenie kompetencji w sprawnym dowodzeniu wojskami oraz opis listy kluczowych kompetencji dowódczych. Publikacja skierowana jest do studentów i nauczycieli realizujących przedmiot zarządzanie kompetencjami oraz pracowników organizacji zhierarchizowanych, którzy pragną uzyskać podstawową wiedzę na temat zastosowania koncepcji kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42125, 42124, 42123, 42122 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42121 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia zawiera charakterystykę różnorodnych zespołów w organizacjach oraz aspekty ich budowania, rozwoju i efektywnego działania, naświetlone poprzez perspektywę roli, jaką w tych zagadnieniach odgrywa kierownik-lider. Książka powstała na podstawie wieloletnich studiów i doświadczeń autora oraz badań i poglądów innych badaczy od prakseologów po praktyków zarządzania projektami. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców poszukujących nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych wskazówek, ułatwiających efektywne funkcjonowanie w zespołowej rzeczywistości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41636, 41635 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41634 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Autorzy poruszają takie zagadnienia, jak: nowe modele, struktury i mechanizmy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rola działu personalnego jako partnera strategicznego, kontakty i budowanie relacji z różnymi grupami interesów - zarządem, menedżerami liniowymi, pracownikami, najnowsze procedury zarządzania personelem i wykorzystanie nowoczesnych technologii (e-HR), oszczędność kosztów a rozwój pracowników, sposoby monitorowania i oceny działu zasobów ludzkich oraz przedstawiania jego osiągnięć. Dzięki lekturze książki dowiesz się, jak można osiągnąć maksymalną skuteczność funkcjonowania działu personalnego, uczestniczącego jednocześnie w tworzeniu i realizacji strategii organizacji. Opisane problemy dotyczą zarówno firm prywatnych, jak i instytucji publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41091, 41090, 41089, 41088, 41087 (5 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Proces rozwoju kompetencji kadry kierowniczej, sytuacja na rynku pracy jako determinanta procesu rekrutacji i selekcji, coaching jako narzędzie wspierające proces doskonalenia pracowników, profesjonalne doradztwo personalne warunkiem sprawnej organizacji, rola i zadania rzecznika prasowego, czynniki determinujące satysfakcję z pracy pracowników Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, efektywne zarządzanie personelem linii lotniczej na przykładzie Southwest Airlines, biznesplan jako podstawowe narzędzie umożliwiające samozatrudnienie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 40907, 40906 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zagadnienia prezentowane w tej książce nie wyczerpują opisu licznych niedostatków władzy i kierowania. Same tylko rozważania teoretyczne o istocie władzy zajmują w literaturze naukowej setki tomów i rozdziałów książek. Naszym celem jest zgrupowanie w jednym opracowaniu, oczywiście w bardzo skondensowanej formie, opisów (analiz) dotyczących jednego zagadnienia, na które składają się psychologiczne, socjologiczne, organizacyjne i poniekąd É w różnych skalach É polityczne, choroby zarządzania i kierowania; przede wszystkim instytucjonalnego, ale także wynikające z indywidualnych niedostatków oraz próba znalezienia poprawy status quo. Książka jest głównie przeznaczona dla tych, którzy już są na kierowniczych stanowiskach a chcieliby odnowić, uzupełnić, poszerzyć swoje wiadomości o kierowaniu ludźmi oraz dla tych, którzy zakładają, myślę, i słusznie, że kiedyś obejmą kierownicze stanowiska. Książka jest zbędna tym, którzy sądzą, że o kierowaniu ludźmi i o władzy już wszystko wiedzą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43270, 43269, 43268 (3 egz.)
Book
In basket
(HR)
Streszczenie: W książce, przygotowanej przez przedstawicieli nauk ekonomicznych z całej Polski, przedstawiono uwarunkowania i specyfikę funkcji personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), strategie i metody stosowane w tego typu organizacjach, kwestie elastycznych form zatrudnienia i wynagradzania. Podano także kilka przykładów realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach różnych branż. W siedmiu odrębnych tematycznie częściach zaprezentowano zagadnienia dotyczące m.in.: przedsiębiorczości i aktywności zawodowej starszych pracowników w MŚP, przeciwdziałania pracoholizmowi w małych przedsiębiorstwach, pozyskiwania kadry kierowniczej i procedur diagnozowania utalentowanych pracowników, relacji sieciowych w MŚP i ich wpływu na realizację zadań personalnych, a także wykorzystania technik informatycznych, stresu zawodowego i zarządzania konfliktem, kształtowania wynagrodzeń i problemu płacy godziwej, metod diagnozy i zarządzania opartego na kompetencjach, roli unijnych instrumentów wspierania rozwoju kapitału ludzkiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42527, 42526 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 21639 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 15283 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 14142 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-8270/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41285, 41284, 41283, 41282, 41281 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-7853/3, S-7853/2, S-7853/1 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again