Form of Work
Książki
(11)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(11)
only on-site
(9)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Figurski Jan (1939- )
(3)
Niemczyk Aleksander
(2)
Niepsuj Jerzy M. (1953- )
(2)
Szymonik Andrzej (1952- )
(2)
Andrzejczyk Paweł
(1)
Bartosiewicz Sławomir
(1)
Chudzik Daniel
(1)
Dudziński Zdzisław
(1)
Figurski Jan
(1)
Galińska Barbara (zarządzanie)
(1)
Kochański Tomasz
(1)
Kowal Ryszard
(1)
Krzyżaniak Stanisław
(1)
Kurcz Jacek
(1)
Madej Bogusław
(1)
Madej Robert
(1)
Majewski Jarzy
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Logistycy
(2)
Magazynierzy
(1)
Subject
Gospodarka magazynowa
(11)
Logistyka gospodarcza
(3)
Magazyn
(2)
Magazynowanie
(1)
Opakowania
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Transport
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Transport i logistyka
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
11 results Filter
Book
CD
In basket
Streszczenie: Racjonalne gospodarowanie opakowaniami polega głównie na zapewnieniu wytwarzanym produktom opakowań spełniających wszystkie swoje funkcje, do których należą: ochrona produktu, ochrona środowiska, usprawnienie transportu i magazynowania, pozytywne oddziaływanie na klienta w celu zachęcenia go do kupna towaru. Rola opakowań wzrasta w związku z występującymi coraz częściej złożonymi procesami dystrybucji dóbr materialnych i koniecznością zapewnienia sprawnego systemu przemieszczania wyrobów w całym łańcuchu logistycznym od producenta do odbiorcy. Opakowania są więc istotnym elementem kształtującym obrót towarowy, transport i gospodarkę magazynową. W książce przedstawiono m.in.: organizację gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie, obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, szczególnie w aspekcie ekologicznym, rolę i znaczenie opakowań w transporcie i magazynowaniu, zasady i kierunki racjonalnego wykorzystania opakowań i odpadów opakowaniowych, obowiązujące akty prawne i dyrektywy Unii Europejskiej. Wiele miejsca poświęcono omówieniu obowiązujących w tej dziedzinie aktów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej oraz aktualnych kierunków i tendencji rozwoju opakowań, ze szczególnym odniesieniem tych zagadnień do gospodarki magazynowej. II wydanie publikacji uwzględnia m.in. przepisy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 888), która jest podstawowym aktem prawnym regulującym kompleksowo tę problematykę. Książka zawiera liczne tabele, rysunki i wzory ułatwiające zrozumienie opisywanych zagadnień. W załącznikach zamieszczono: zestaw przepisów prawnych i polskich i europejskich norm z dziedziny gospodarki opakowaniami, wzory ostrzegawcze zamieszczone na opakowaniach, tablice zawierające wymiary opakowań transportowych, znaki manipulacyjne i identyfikujące materiał opakowaniowy. Niewątpliwym atutem są wzory podstawowych dokumentów, m.in. Instrukcji gospodarowania opakowaniami w magazynach. Poradnik jest kierowany do pracowników magazynów oraz komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, którzy powinni posiadać aktualną wiedzę z zakresu gospodarowania opakowaniami, uwzględniającą obowiązujące przepisy prawne oraz polskie i europejskie normy. Dla studentów uczelni ekonomicznych oraz słuchaczy kursów dokształcających u opracowanie stanowić będzie pomoc w zakresie pogłębienia wiedzy w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej. Praktycznym uzupełnieniem formy książkowej jest suplement elektroniczny zawierający wzorcową instrukcję gospodarki opakowaniami w magazynach z dokumentacją (edytowalne wzory w MS Word).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42785 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42784 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Magazyny są istotnymi elementami systemu logistycznego. Występują jako ogniwa łańcuchów dostaw na drodze od producentów do ostatecznych odbiorców. Dlatego też prawidłowe funkcjonowanie magazynów jest warunkiem koniecznym płynnego przepływu dóbr materialnych. Aby tak było, potrzebna jest odpowiednia technologia oraz sprawne zarządzanie procesami magazynowania. W książce znajdziemy między innymi wyjaśnienie tych procesów i technologii magazynowania oraz metody efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynu. Autor w sposób spójny i jasny wskazuje możliwości usprawnienia jego funkcjonowania. W wielu rozdziałach podano przykłady ilustrujące opisywane zagadnienia. Podręcznik został napisany jako pomoc w ramach przedmiotów z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania magazynem, prowadzonych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41350, 41349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41348 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika logistyki. T.3. Gospodarka magazynowa / Jan Figurski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2012. - 338, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Streszczenie: Monografia przeznaczona jest głównie dla studentów, kadry dydaktycznej i przedsiębiorstw z obszaru zarządzania logistyką, a szczególnie gospodarką magazynową. Wypełnia brakującą w procesie logistycznym lukę dotyczącą procesów logistycznych i ich zabezpieczenia materiałowego. Stanowi podstawę do opracowania kolejnej monografii z obszaru nowoczesnych technologii magazynowania. Przedstawione w pracy badania poszczególnych obszarów w strukturze zarządzania gospodarką magazynową zostały przygotowane pod kątem zastosowania wspomagania informatycznego, uwzględniają bowiem proces planowania i rotacji zapasów, sprawdzalności z realizacji stopnia wykorzystywania zapasów oraz ocenę funkcjonowania gospodarki magazynowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41212, 41211, 41210, 41209 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41208 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 45980, 45979, 45978 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 45977 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
Streszczenie: Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania magazynów trudno sobie wyobrazić sprawny przepływ towarów w łańcuchach dostaw na drodze od producentów do ostatecznych odbiorców. Takie podejście wymaga stosowania odpowiedniej technologii oraz sprawnej organizacji i monitorowania procesów magazynowania. Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10540/15, S-10540/14, S-10540/13, S-10540/12, S-10540/11, S-10540/10, S-10540/8, S-10540/7, S-10540/6, S-10540/5, S-10540/2 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10540/1 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie magazynem / [autorzy Bogusław Madej, Robert Madej, Jacek Kurcz]. - Stan prawny obowiązujący w dniu 1 marca 2017 roku. - Warszawa : Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, 2017. - 319 stron : ilustracje, fotografie ; 21 cm.
(Biblioteka Akademii Transportu i Przedsiębiorczości)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-11031/10, S-11031/9, S-11031/8, S-11031/7, S-11031/5, S-11031/4, S-11031/3 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-11031/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10961/10, S-10961/9, S-10961/8, S-10961/7, S-10961/6, S-10961/4, S-10961/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10961/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-11103/15, S-11103/14, S-11103/13, S-11103/12, S-11103/11, S-11103/10, S-11103/9, S-11103/8, S-11103/7, S-11103/6, S-11103/5, S-11103/4, S-11103/3, S-11103/2, S-11103/1, S-11056/10, S-11056/9, S-11056/8, S-11056/7, S-11056/6, S-11056/5, S-11056/4, S-11056/3, S-11056/2 (24 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-11056/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 47159, 47158, 47157, 47156 (4 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-11033/10, S-11033/9, S-11033/8, S-11033/7, S-11033/6, S-11033/5, S-11033/4, S-11033/3, S-11033/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-11033/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Istniejące systemy klasyfikacji chemikaliów, obowiązujące w Unii Europejskiej akty prawne, transport materiałów niebezpiecznych - ADR, rejestracja, ocena, udzielanie zwolnień i stosowanie igraniczeń w zakresie chemikaliów - REACH, obowiązujące w Polsce systemy klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów, nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów GHS-CLP, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zagrożenia wytwarzane podczas pracy z chemikaliami, żródła i skutki zagrożeń czynnikami chemicznymi, pomiary stężeń substancji chemicznych, odpady, opakowania, magazynowanie i przechowywanie chemikaliów, warunki zakupu i ograniczenia w sprzedaży chemikaliów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10333/5, S-10333/4, S-10333/3, S-10333/2, S-10333/1 (5 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again