Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(21)
available
(19)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(19)
Czytelnia
(21)
Author
Nepelski Mariusz
(3)
Bogdalski Piotr
(2)
Pietrek Grzegorz
(2)
Struniawski Jarosław
(2)
Bukowiecka Danuta
(1)
Częścik Robert
(1)
Filaber Joanna
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Górka Marek
(1)
Gąsiorek Krzysztof
(1)
Gąska Marek
(1)
Jańczuk Lech
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Krynojewski Franciszek R
(1)
Kwećka Roman
(1)
Leśniewski Grzegorz
(1)
Nawacki Maciej
(1)
Netczuk Robert
(1)
Pacek Bogusław
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Polko Paulina
(1)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(1)
Skwarek Zbigniew
(1)
Starzyński Piotr
(1)
Walancik Marek
(1)
Wejkszner Artur
(1)
Wiśniewski Remigiusz
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wróbel Józef (ekonomia)
(1)
Zdrodowski Bogdan
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(18)
Bezpieczeństwo narodowe
(11)
Samorząd terytorialny
(4)
Wojsko
(4)
Policja
(3)
Polska
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
Administracja a bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Prawo karne
(1)
Przestępczość
(1)
Sektor prywatny a sektor publiczny
(1)
Wojsko a bezpieczeństwo publiczne
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Praca jest zorganizowaną i aktywną reakcją naukowców i praktyków na nowe rodzaje zagrożeń publicznych. Poruszane są w niej zagadnienia, które współcześnie kształtują polską politykę bezpieczeństwa. Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które pragną w jak najszerszy sposób poznać zagadnienia związane z kwestią współczesnych problemów, z którymi zmaga się dzisiejsza Polska. Spojrzenie krytycznie na narzędzia używane przez instytucje publiczne pozwala lepiej zrozumieć analizę ryzyka oraz występujące zagrożenia. Najnowsze badania są rezultatem połączenia wiedzy naukowej z praktycznym doświadczeniem. Poszczególne tematy analiz badawczych jak: kwestia terroryzmu, ochrona polskich granic, zabezpieczenia imprez masowych, funkcjonowanie ratownictwa medycznego w sytuacji zamachów terrorystycznych czy też nierozwiązana kwestia polityki resocjalizacji silnie korespondują z aktualnymi wydarzeniami opisywanymi przez media. Na uwagę zasługuje także kontekst funkcjonowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, która to obok: powietrza, wody, lądu i kosmosu, w obecnej dekadzie zyskuje ogromne znaczenie militarne. Między innymi z tego powodu książka o tak szerokim spektrum tematycznym znajdzie duże zainteresowanie wśród osób zainteresowanych bezpieczeństwem Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10683/8, S-10683/7, S-10683/6, S-10683/5, S-10683/4, S-10683/3, S-10683/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10683/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44813 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Określanie zadań i kontrola ich wykonania. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań. Psychologiczne mechanizmy warunkujące zachowania osób podczas zorganizowanych działań policji. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w trakcie imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Ochrona osób i mienia - zabezpieczenie imprezy masowej. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Organizator imprezy masowej i zgromadzenia publicznego. Uczestnicy imprez masowych. Planowanie zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Przygotowanie funkcjonariusza Policji do dowodzenia. Ćwiczenia w policji. Postępowanie policji podczas zbiorowego zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stadionowa mowa nienawiści - analiza porównawcza wyników badań. Spottersi w teorii i badaniach na podstawie doświadczeń zdobytych w czasie turnieju finałowego Euro 2012 w części polskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10881/4, S-10881/3, S-10881/2, S-10881/1, S-10879/4, S-10879/3, S-10879/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10879/1 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo wewnętrzne : Zarys systemu / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013. - 202, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Streszczenie: Monografia autorstwa dr. Janusza Gierszewskiego podejmuje niezwykle ważną problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zarówno ze względu na zmianę współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, jak i konieczność zapewnienia nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa w państwie demokratycznym. Nie bez znaczenia jest również fakt przyjęcia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz przyjęcie nowej formuły funkcjonowania UE w Przestrzeni Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości. Z uwagi na powyższe, a także i na to, że nie ma nadal w polskim piśmiennictwie naukowym wielu prac, które by tę problematykę podejmowały całościowo, każde dzieło w tym zakresie godne jest poparcia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10440/10, S-10440/9, S-10440/8, S-10440/7, S-10440/6, S-10440/5, S-10440/4, S-10440/3, S-10440/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10440/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Bezpieczeństwo niemilitarne to problem szczególny. W sytuacji wzrostu poczucia zagrożenia jest rozpatrywane jako ogólny problem wewnętrzny, a zapotrzebowanie na nie rośnie w sytuacjach szczególnych zagrożeń nagłaśnianych dodatkowo przez media jako wydarzenia mogące wpłynąć na funkcjonowanie państwa.Idea bezpieczeństwa niemilitarnego powstała stosunkowo niedawno. Swą genezę zawdzięcza zmianom politycznym na całym świecie, które doprowadziły do pojawienia się całkiem nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa niemilitarnego w skali ogólnokrajowej spoczywa na centralnych organach władzy. Realizacja tak ważnego zadania wymaga ogromnych nakładów finansowych, aczkolwiek należy podkreślić, że finansowanie przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom jest priorytetem wielu instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a środki gwarantowane na ten cel przez budżet państwa, niewystarczające, nie zapewniają bezpieczeństwa na poziomie oczekiwanym przez społeczeństwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10395/8, S-10395/7, S-10395/6, S-10395/5, S-10395/4, S-10395/3, S-10395/2, S-10395/1, S-10360/10, S-10360/9, S-10360/8, S-10360/7, S-10360/6, S-10360/5, S-10360/4, S-10360/3, S-10360/2 (17 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10360/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Rola szkolnictwa policyjnego w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Administracja publiczna wobec praw człowieka. Nauki policyjne jako obszar rozwoju nauko bezpieczeństwie. Rozwój wyższej szkoły policji w szczytniew obszarze nauk społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44679, 44678, 44677, 44676 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44675 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zarządzanie bezpieczeństwem społeczności lokalnej. Koleiny polskiej decentralizacji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Aktorzy polityczni i media masowe w procesie komunikowania politycznego na poziomie samorządu terytorialnego w czasie kampanii wyborczej. (Przyczynek do problemu zagrożeń wynikających z braku pełnej informacji wyborczej). Bezpieczeństwo finansowe społeczności lokalnych i regionalnych w Polsce. Bariery wdrażania strategii rozwoju lokalnego. Spór o powiaty samorządowe w Polsce. Czy konieczna jest reforma powiatu? Samorządowe powiaty należy uzdrowić i unowocześniać. Refleksje empiryków. Rola samorządu powiatowego w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rola samorządu województwa lubelskiego jako dysponenta środków UE w latach 2007-2013.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10715/10, S-10715/9, S-10715/8, S-10715/7, S-10715/6, S-10715/5, S-10715/4, S-10715/3, S-10715/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10715/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zwykliśmy sądzić, że siły zbrojne są przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego: obrony granic państwa, ewentualnie udziału w operacjach militarnych ONZ, NATO, Unii Europejskiej. Tymczasem już ustawa o powszechnym obowiązku obrony nakłada na Wojsko Polskie obowiązek wspierania państwa i jego służb `w zapewnieniu porządku wewnętrznego. Jak wynika z książki Bogusława Packa, nie jest to marginalny, ale po prostu mniej znany obszar działalności naszych sił zbrojnych. Autor w stu procentach wypełnia tę lukę. Nie tylko przedstawia aktualny stan formalnoprawny, poddaje głębokiej analizie przypadki użycia wojska w wielu sytuacjach kryzysowych, ale też snuje rozważania na temat przyszłościowego charakteru tego typu działań. Wszystko wskazuje na to, że zagrożenia niemilitarne będą coraz częściej nas dotyczyć. Warto się już dziś na nie przygotować, poznając zawartość "Udziału Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa" Bogusława Packa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10431/15, S-10431/14, S-10431/13, S-10431/12, S-10431/11, S-10431/10, S-10431/9, S-10431/8, S-10431/7, S-10431/6, S-10431/5, S-10431/4, S-10431/3, S-10431/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10431/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Streszczenie: Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 w świetle współczesnych wyzwań i uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego. Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa. Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Zarządzanie a dowodzenie w sytuacjach kryzysowych na obszarze województwa w nowych uregulowaniach prawnych. Terenowe Organy Administracji Wojskowej w świetle obowiązujących aktów prawnych. Rola i miejsce Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w procesie zarządzania kryzysowego. Wojskowi komendanci uzupełnień w systemie administracji wojskowej. Rola i miejsce terenowych organów administracji wojskowej w szkoleniu rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne zabezpieczanych jednostek wojskowych. Współdziałanie terenowych organów administracji państwowej w odniesieniu do zarządzania kryzysowego. Prawno-organizacyjne aspekty współpracy Policji z Siłami Zbrojnymi RP w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wybrane współczesne zagrożenia niemilitarne. Trąby powietrzne, szadź na terenie województwa śląskiego. Młodzież w obliczu kryzysu i sytuacji kryzysowych w szkole. Zespół stresu pourazowego jako szczególne zagrożenie dla funkcjonariuszy służb kryzysowych. Kierunki rozwoju współczesnego terroryzmu -bioterroryzm. Charakterystyka broni biologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10849/19, S-10849/18, S-10849/17, S-10849/16, S-10849/15, S-10849/14, S-10849/13, S-10849/12, S-10849/11, S-10849/10, S-10849/9, S-10849/8, S-10849/7, S-10849/6, S-10849/5, S-10849/4, S-10849/3, S-10849/2 (18 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10849/1 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik stanowi cenne źródło informacji na temat problematyki zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. Jest to praca o charakterze problemowo-utylitarnym. Porusza niezmiernie ważne zagadnienia, jakimi we współczesnym świecie są działania podejmowane na rzecz eliminacji wielu zagrożeń ujętych w kategorii sytuacji kryzysowych. W II wydaniu podręcznika uaktualniono stan wiedzy z teorii zarządzania kryzysowego. W pierwszej części została uszczegółowiona problematyka zarządzania kryzysowego w ujęciu systemowej. W drugiej części został dodany podrozdział odnoszący się do planowania w zakładach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10990/10, S-10990/8, S-10990/7, S-10990/6, S-10990/5, S-10990/4, S-10990/3, S-10990/2, S-10990/1 (9 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W monografii określono zakres działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa narodowego RP. Scharakteryzowano nie tylko jej aspekt materialny, ale również procesowy É na tle rozwiązań zarówno ustrojowych, jak i organizacyjno-podmiotowych. Zawiadywanie bezpieczeństwem narodowym musi odbywać się również w terenie; do realizacji tego rodzaju zadań została powołana administracja zespolona, która jest elementem rządowej administracji terenowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10394/10, S-10394/9, S-10394/8, S-10394/7, S-10394/6, S-10394/5, S-10394/4, S-10394/3, S-10394/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10394/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Budowa nowoczesnego systemu bezpieczeństwa państwa wymaga współpracy administracji wszystkich szczebli oraz organizacji i podmiotów pozarządowych. Ważne, aby mieć świadomość, że system bezpieczeństwa musi charakteryzować się elastycznością reagowania na sytuacje o zabarwieniu negatywnym. Z tego powodu jednym z ważnych zadań specjalistycznych jednostek i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem jest trafne rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowywanie i prowadzenie sprawnych działań zapobiegawczych. W tym celu jednostki specjalistyczne muszą mieć wykwalifikowane kadry do natychmiastowego reagowania podczas wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10699/15, S-10699/14, S-10699/13, S-10699/12, S-10699/11, S-10699/10, S-10699/9, S-10699/8, S-10699/7, S-10699/6, S-10699/5, S-10699/4, S-10699/3, S-10699/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10699/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 47522, 47521 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 47520 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja jest zwieńczeniem projektu badawczego realizowanego przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych i instytucji rządowych. Do głównych jej celów zaliczyć można po pierwsze É ukazanie różnorodnych aspektów współczesnego bezpieczeństwa Polski takich, jak choćby wymiar militarny, polityczny, ekonomiczny, społeczny itp. Cel drugi to zaprezentowanie korelacji występujących na linii stan i poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Natomiast cel trzeci bazuje na wykorzystaniu rozważań teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa w praktyce, choćby w oparciu o omówiony w pracy pentagonalny model bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10396/10, S-10396/9, S-10396/8, S-10396/7, S-10396/6, S-10396/5, S-10396/4, S-10396/3, S-10396/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10396/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 45556, 45555, 45554, 45553 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 45552 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych na przykładzie wybranych państw. Stosunek cywilnoprawny. Ogólne zagadnienia dotyczące własności, posiadania i dzierżenia. Ogólne zasady dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym. Procedura karna - wybrane aspekty. Zatrzymanie osoby - aspekty prawne. Sądy 24-godzinne - ujęcie normatywne. Zagadnienia prawa wykroczeń. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Infrastruktura obiektu/terenu imprezy masowej. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Postępowanie administracyjne w sprawach imprez masowych. Postępowanie administracyjne w sprawach przerwania imprezy masowej i wydania zakazu jej przeprowadzenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10878/8, S-10878/7, S-10878/6, S-10878/5, S-10878/4, S-10878/3, S-10878/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10878/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Udział terenowych organów administracji wojskowej oraz organów administracji rządowej i samorządowej w reagowaniu kryzysowym. Ocena procesu współdziałania trenowych organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych. Postulatywne obszary i sposoby współdziałania terenowych organów administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10705/10, S-10705/9, S-10705/8, S-10705/7, S-10705/6, S-10705/5, S-10705/4, S-10705/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10705/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 45048 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prywatyzacja zadań publicznych. Prywatyzacja technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym w działaniach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. RPO a prywatyzacja bezpieczeństwa publicznego. Zmiany w systemie szkolnictwa policyjnego w Polsce w kierunku skrócenia szkolenia zawodowego podstawowego. Realizacja przez Policję zadań wynikających z ustawy o broni i amunicji 2011-2013. Przesłanki wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej w orzecznictwie sądów administracyjnych. Realizacja przez Policję zadań wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia 2003-2014. Prywatyzacja zadań Policji w zakresie ochrony osób i mienia. Perspektywy regulacji monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Polsce. Automatyczna detekcja zachowań agresywnych jako element wspomagający monitoring wizyjny. Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości. Sprawa dla detektywa, czyli kilka uwag na temat ustawy o usługach detektywistycznych. Prywatne gromadzenie dowodów przez pokrzywdzonego a proces karny. Rola prywatnej opinii eksperta (biegłego sądowego) w znowelizowanej procedurze karnej. Granice procesowego wykorzystania dowodów prywatnych w postępowaniu karnym. Prywatyzacja obszarów działalności Służby Więziennej. Ocena zjawiska prywatyzacji zadań policyjnych z perspektywy realizacji przez Prokuraturę ustawowych zadań związanych z zapobieganiem, wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz ściganiem ich sprawców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44767 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Praworządnie, skutecznie, bezpiecznie - trudna sztuka interweniowania. Realizm szkolenia taktycznego policyjnych sił specjalnych warunkiem wysokiego poziomu umiejętności bojowych policjantów. Wybrane zagadnienia przeprowadzania interwencji policyjnej z uwzględnieniem doświadczeń w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Profesjonalny trening policjantów jako istotny element w kształtowaniu podstawowych czynności służbowych. Utylitarne i aksjologiczno-etyczne zalety unifight w szkoleniu funkcjonariuszy policji i wojska. Przygotowanie Biura Ochrony Rządu do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w wymiarach wewnętrznymi międzynarodowym. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wsparcie działań antykryzysowych przez wykorzystanie systemów symulacyjnych w działaniach realnych. Profesjonalizacja kadr dowódczych w zakresie dowodzenia operacjami policyjnymi z wykorzystaniem symulatora działań policji w sytuacjach kryzysowych jako integralnego elementu podnoszenia kompetencji dowódczych. Nordic walking jako element kształtowania sprawności fizycznej policjantów. Crossfit - nowa forma treningu w Policji. Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności na skuteczność strzelania - raport z badań pilotażowyc. Urazy narządu ruchu związane z aktywnością fizyczną i szkoleniową. Zadania służby zdrowia w zapobieganiu narkomanii. Szkolenie w dziedzinie uzależnień. Europejskie ramy kwalifikacji w dziedzinie kształcenia medycznego dla zawodu ratownika wodnego. Szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie pierwszej pomocy. Pomiar sprawności fizycznej w procesie doboru kandydatów do wybranych służb dyspozycyjnych społeczeństwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10864/8, S-10864/7, S-10864/6, S-10864/5, S-10864/4, S-10864/3, S-10864/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10864/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again