Form of Work
Książki
(26)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(26)
available
(22)
unavailable
(2)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(24)
Czytelnia
(26)
Author
Fałdowski Marek (1971- )
(4)
Babiński Aleksander
(3)
Czuryk Małgorzata
(2)
Jurgilewicz Marcin
(2)
Karpiuk Mirosław
(2)
Kitler Waldemar
(2)
Malec Norbert
(2)
Michailiuk Bogdan
(2)
Mocarska Dorota
(2)
Safjański Tomasz
(2)
Zubańska Magdalena
(2)
Bogdalski Piotr
(1)
Bukowiecka Danuta
(1)
Częścik Robert
(1)
Danieluk Barbara
(1)
Denysiuk Irmina
(1)
Falecki Janusz
(1)
Filaber Joanna
(1)
Gałecki Andrzej
(1)
Groszek Zbigniew
(1)
Gąska Marek
(1)
Ilnicki Marek
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Jastrzębski Marcin
(1)
Jeżyńska Beata
(1)
Kaczmarowski Jan
(1)
Kamiński Mariusz (1978- )
(1)
Karabin Jarosław
(1)
Kitler Waldemar (1957- )
(1)
Kosieradzka Eliza
(1)
Koza Ireneusz
(1)
Kośmider Tomasz
(1)
Krauschar Kamil
(1)
Krawczyk Paulina (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Kuczur Tomasz
(1)
Lakomy Miron
(1)
Lebowa Dorota
(1)
Lubeńczuk Grzegorz
(1)
Lutostański Marian
(1)
Majer Piotr (1950-)
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Michalski Mariusz (prawo)
(1)
Mikolajczyk Zbigniew
(1)
Nawacki Maciej
(1)
Nowak Dariusz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Nowosielski Waldemar
(1)
Olender Daria
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Pawlak Mariusz
(1)
Pellowski Witalis
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Pietraszewski Jacek
(1)
Polcikiewicz Zdzisław
(1)
Rozwadowski Mariusz
(1)
Rybak Robert
(1)
Sawicki Leszek (wojskowość)
(1)
Schneider Małgorzata
(1)
Sikora Kamil
(1)
Skrabacz Aleksandra
(1)
Sobolewski Grzegorz (wojskowość)
(1)
Starzyński Piotr
(1)
Stefaniuk Barbara (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Stelmasiak Jerzy
(1)
Stochaj Justyna
(1)
Szreniawski Piotr
(1)
Sójka Wojciech (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Taras Wojciech
(1)
Truchan Jarosław
(1)
Tyślewicz Radosław
(1)
Urban Mariusz (oficer)
(1)
Urbanek Andrzej (wojskowość)
(1)
Usewicz Teresa
(1)
Warmiński Andrzej K
(1)
Wawrzusiszyn Andrzej
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Wątor Włodzimierz
(1)
Zakrzewski Waldemar
(1)
Zdrodowski Bogdan
(1)
Zdyb Marian
(1)
Zubrzycki Waldemar
(1)
Łabuz Paweł
(1)
Łupiński Daniel
(1)
Year
2020 - 2020
(1)
2010 - 2019
(25)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(26)
Bezpieczeństwo publiczne
(11)
Kryminologia
(4)
Policja
(4)
Przestępczość
(4)
System obronny państwa
(4)
Postępowanie administracyjne
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Obrona cywilna
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Straż graniczna
(2)
Terroryzm
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Dokumenty
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Fałszerstwo dokumentów
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Kryminalistyka
(1)
Ludność cywilna
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona ludności
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Politycy
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1901-2000
(5)
1801-1900
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(12)
Europa
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Podręcznik
(3)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(11)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Historia
(1)
26 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Działalność regulowana. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej z uwzględnieniem projektów zmian. Ochrona danych osobowych w prawie polskim oraz prawie Kościoła katolickiego. Nadzór i kontrola wojewody nad działaniami marszałka województwa. Więzienie i jego deprawacyjne wymiary a szansa na pozytywną readaptację społeczną warunkowo zwolnionych. Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności świetle badań statystyczno-kryminologicznych. Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - wybrane zagadnienia. Procedura prawna w sprawie katastrofy budowlanej. Zakres czynności komornika sądowego w obszarze pozyskiwania informacji o dłużnikach - wybrane aspekty. Niepowtarzalne czynności dowodowe w procesie karnym - pojęcie, warunki przeprowadzania oraz znaczenie procesowe. Uprawnienia prawotwórcze prezydenta RP w czasie stanu wojennego jako gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni - wyzwania dla państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 44692, 44691, 44690, 44689 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44688 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego - wybrane problemy. Bezpieczeństwo państwa a wolność sumienia i wyznania. Administracyjnoprawny wymiar budowy przestrzeni bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo systemów IT. Międzynarodowa współpraca policji kryminalnych w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty. Polityka antycyberterrorystyczna Unii Europejskiejna przykładzie Polski. Wybrane kierunki rozwoju polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Strategia i jej wpływ na bezpieczeństwo współczesnego państwa. Funkcje polskich służb specjalnych oraz ich miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa. Biometryczne metody zapewnienia bezpieczeństwa. Amerykańska ustawa przeciwdziałająca korupcji Forreign Corrupt Practices Act. Prawne aspekty ochrony powietrza w Polsce realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej do 2020 roku. Udział formacji resortu spraw wewnętrznych w realizacji spraw bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - zarys problemu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 44697, 44696, 44695, 44694 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44693 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Książka wprowadza do problematyki ogólnej prawa bezpieczeństwa narodowego RP, wyodrębnionego ze względu na specyfikę, którą się zajmuje. Jej treść obejmuje charakterystykę podstaw prawnych, omawia pojęcia i źródła regulacji w normach prawa krajowego. Wskazano w niej też podstawowe wyznaczniki treści bezpieczeństwa, takie jak wartości i potrzeby narodowe. Ponadto uwagę poświęcono regulacjom prawnym systemu obronnego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny, jak również i innych systemów operacyjnych. Wskazano na rolę, funkcje i zadania organów państwa, sił zbrojnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz powinności obywateli. Zaprezentowano też aspekty prawne różnych rodzajów bezpieczeństwa, również stanów nadzwyczajnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41653, 41652, 41651 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41650 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja uogólnia, systematyzuje i rozwija niezwykle bogatą wiedzę naukową i doświadczenia dotyczące złożonej materii podstaw prawnych bezpieczeństwa narodowego. Autorzy określają relacje między różnymi kategoriami, a w konsekwencji modelami teoretycznymi i dającymi się wyróżnić gałęziami prawa, związanymi z bezpieczeństwem. Cele i zakres działania oraz kompetencje w różnych szczegółowych sferach bezpieczeństwa są znacznie szersze niż cel i zakres ich działania w ramach klasycznego bezpieczeństwa państwa. Stałe, rutynowe, wpisane w normalny rytm funkcjonowania państwa działania wymagają jednolitych procedur oraz form organizacyjnych, lecz właściwość bezpieczeństwa sprawia, że w każdej chwili może dojść do gwałtownej zmiany uwarunkowań, a co za tym idzie É do nagłego wzrostu potrzeb w sferze wykonawczej. W takiej sytuacji wzrasta zapotrzebowanie na ädobre prawoö i jeszcze lepsze jego zastosowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 41649, 41648, 41647, 41646 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 41645 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10953/10, S-10953/9, S-10953/8, S-10953/7, S-10953/6, S-10953/5, S-10953/4, S-10953/3, S-10953/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10953/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Streszczenie: Publikacja zawiera wnikliwą i systematyczną analizę poszczególnych sfer aktywności administracji publicznej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie. Autorzy omawiają takie zagadnienia jak m.in.: bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i kultury, bezpieczeństwo w transporcie drogowym oraz bezpieczeństwo w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. W opracowaniu znajdują się odwołania do najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Pod koniec każdego rozdziału publikacji zamieszczono zestawienia bibliograficzne najważniejszych pozycji literatury dotyczących prezentowanych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43826, 43825 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43824 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Problematyka relacji bezpieczeństwa i wolności jednostki nie jest w polskiej literaturze naukowej zbyt dobrze opracowana. Szczególnie brak jest publikacji łączących metody czy problemy badawcze różnych dyscyplin naukowych. Wydaje się więc, iż inicjatywa wydania publikacji obejmującej wyniki badań naukowych przedstawicieli młodego pokolenia reprezentujących różne dziedziny wiedzy naukowej może stać się jednym z impulsów do dalszych pogłębionych badań nad relacjami pomiędzy kategoriami bezpieczeństwa i praw człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 43954, 43953, 43952, 43747 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43746 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 45433, 45432 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 45431 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 45556, 45555, 45554, 45553 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 45552 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Przedmiotem publikacji są organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach przygotowań obronnych państwa polskiego. Wyniki badań ujęte zostały w sześciu rozdziałach i zawierają opis oraz wyjaśnienie problematyki dotyczącej funkcjonowania tych organów w różnych okresach historycznych, poczynając od początków II Rzeczypospolitej, a na rozwiązaniach współczesnych kończąc. Książka stanowi wykładnię wiedzy przydatnej do określenia i zbudowania optymalnego systemu obronnego systemu obronnego państwa, funkcjonującego w różnych stanach gotowości obronnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 44934, 44933 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44932 (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie / Joanna Filaber. - Stan prawny na 30 kwietnia 2016 r. - Warszawa : Difin, 2016. - 241 s. ; 23 cm.
Streszczenie: Książka przedstawia w sposób przejrzysty i wszechstronny najważniejsze aspekty prawnej ochrony bezpieczeństwa publicznego w gminie i jest jedyną tego typu publikacją na rynku. Stanowi źródło informacji o obowiązkach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dotyczących działania w czasie sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych oraz podczas trwania imprez masowych. W opracowaniu w przejrzysty sposób autorka wskazuje m.in.: Jakie zadania wykonują organy gminy dla ochrony bezpieczeństwa publicznego? Jak gminy mogą współpracować z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, służbami i formacjami mundurowymi oraz podmiotami prywatnymi. Jakie mechanizmy kontroli i nadzoru sprawowane są nad realizacją ochrony bezpieczeństwa w gminie. Jaką odpowiedzialność prawną mogą ponosić organy za niezapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10899/15, S-10899/14, S-10899/13, S-10899/12, S-10899/11, S-10899/10, S-10899/9, S-10899/8, S-10899/7, S-10899/6, S-10899/5, S-10899/4, S-10899/3, S-10899/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10899/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 47103 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 47102 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Ochrona granicy państwowej. Zasady ochrony granicy państwowej. Straż Graniczna. Przebieg granicy państwowej i jej ukształtowanie. Źródła i podział zagrożeń związanych z ochroną granicy państwowej. Charakterystyka zagrożeń. Założenia funkcjonowania systemu. System zarządzania granicą państwową. Koncepcja zarządzania granicami Unii Europejskiej. Założenia systemu zarządzania kryzysowego. Rola Straży Granicznej w krajowym systemie zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe w Straży Granicznej. Współdziałanie w ramach zarządzania kryzysowego. Priorytety wynikające ze zmian w rozwiązaniach stosowanych i przewidywanych w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 44710, 44709, 44708, 44707 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44706 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 47679 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 47678 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
All copies are currently on loan: sygn. 47104 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 46671 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
All copies are currently on loan: sygn. 47106 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 47105 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 47494, 47493, 47492, 47491 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 47490 (1 egz.)
Book
In basket
Służby graniczne w walce z terroryzmem : Polskie warunki ustrojowo-prawne / Marek Ilnicki. - Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2010 roku. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - 270 s. ; 21 cm.
Streszczenie: Praca stanowi zwarty, ugruntowany, wiarygodny - a przez jasność i zwięzłość treści - przekonujący system wiedzy o funkcjach służb granicznych w systemie bezpieczeństwa państwa. Autor nie unika tworzenia własnych definicji, tworzenia systematyk czy wchodzenia w polemiki z autorytetami. Służby graniczne w walce z terroryzmem. Polskie warunki ustrojowo-prawne prezentuje właściwy poziom metodologiczny i merytoryczny. Jest bowiem dziełem dojrzałym o znacznej wartości teoretycznej i praktycznej, które może być wykorzystane w naukach wojskowych, politycznych, prawnych i humanistycznych, nie tylko w celach dydaktycznych, ale też w praktyce zarządzania kryzysowego i w kontekście potrzeb bezpieczeństwa państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42234 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42233 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zadania i obowiązki grup dyspozycyjnych w projekcie ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym. Karnomaterialna odpowiedzialność funkcjonariuszy Policji za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza grup dyspozycyjnych - linia orzecznicza. Przestępczość, nauka a policja. Prawne i instytucjonalne formy współdziałania Policji ze strażą miejską/gminną w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Policja Państwowa, Milicja Obywatelska, Policja. Motywowanie i karanie - zarys. Propozycje funkcjonariuszy Policji zmierzające do podniesienia efektywności ścigania i zwalczania wymuszeń rozbójniczych i Grupy dyspozycyjne sił zbrojnych RP w świetle obowiązującego prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10863/8, S-10863/7, S-10863/6, S-10863/5, S-10863/4, S-10863/3, S-10863/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10863/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 45916 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again