Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(11)
tylko na miejscu
(9)
nieokreślona
(2)
Placówka
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(11)
Czytelnia
(11)
Autor
Kośmider Tomasz
(2)
Banasik Mirosław (wojskowość)
(1)
Donaj Łukasz
(1)
Groszek Zbigniew
(1)
Gąsiorek Krzysztof
(1)
Jaźwiński Ireneusz
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Kleszczyński Jacek
(1)
Krawczak Tadeusz
(1)
Lutostański Marian
(1)
Magiera Maciej (1981- )
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Pohl Artur
(1)
Przybylska-Maszner Beata
(1)
Skarżyński Mirosław (1962- )
(1)
Smereka Jacek
(1)
Stepan Kamil
(1)
Suchcitz Andrzej
(1)
Tomaszewska Paula (prawo)
(1)
Tomczak Andrzej
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Wejkszner Artur (1971- )
(1)
Wesołowski Andrzej
(1)
Wojciechowski Sebastian (1972- )
(1)
Wywiał Przemysław
(1)
Zawadzki Tadeusz
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Zysiak-Christ Beata
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Temat
Bezpieczeństwo narodowe
(12)
Obrona terytorium kraju
(6)
Wojsko
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
NATO
(2)
Strategia
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
FAO
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Organizacje paramilitarne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
System obronny państwa
(1)
UNESCO
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojsko a bezpieczeństwo publiczne
(1)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
(1)
Źródła historyczne
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. S-10953/10, S-10953/9, S-10953/8, S-10953/7, S-10953/6, S-10953/5, S-10953/4, S-10953/3, S-10953/2 (9 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. S-10953/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: System ratownictwa medycznego w Polsce i wybranych Krajach Europy. Rola psychologii katastrof w efektywnym działaniu służ ratowniczych. Integracja systemów ratowniczych. Sieciowa koncepcja polskiego ratownictwa w obronie ludności. Udział policji w systemie ratownictwa cywilnego. Doświadczenia misji w Afganistanie w codziennej pracy zespołów ratownictwa medycznego. Medyczno - ratownicze zabezpieczenie imprez masowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. S-10911/8, S-10911/7, S-10911/6, S-10911/5, S-10911/4, S-10911/2 (6 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności pozycji do wypożyczenia: sygn. S-10911/1
Brak okładki
Książka
W koszyku
Publikacja dotyczy analizy bogatych doświadczeń Polski i innych krajów we włączaniu organizacji społecznych o charakterze proobronnym w system bezpieczeństwa narodowego oraz współczesnych wyzwań i możliwości udziału tego typu organizacji w budowie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa, w tym powszechnej Obrony Terytorialnej. Autor zaprezentował historyczne i współczesne poglądy na ten problem wraz z omówieniem wniosków dla budowy bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku. Temat wydaje się bardzo aktualny w kontekście zapowiedzi czynionych przez polityków tworzenia jakiejś formy terytorialnej organizacji wojskowej i oparcie jej (częściowo lub niemal całkowicie) na organizacjach paramilitarnych. Książka zainteresuje zarówno polityków i samorządowców, jak i członków organizacji proobronnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. S-10973/10, S-10973/9, S-10973/8, S-10973/7, S-10973/6, S-10973/5, S-10973/4, S-10973/3, S-10973/2 (9 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. S-10973/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Dotyczy użycia sił zbrojnych podczas sytuacji kryzysowych, zarówno w zagrożeniach militarnych, jak i niemilitarnych. Opisuje funkcjonowanie Systemu Reagowania Kryzysowego NATO.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. S-9691/3 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. S-9691/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Rola Akademii Sztuki Wojennej w przygotowaniu kadr szczebla taktyczno - operacyjnego na rzecz nowo tworzonego Korpusu Wojsk Obrony Terytorialnej. Problem bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście współczesnych zagrożeń. Organizacje proobronne i ich miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Prawne uwarunkowania współpracy organizacji proobronnych z Siłami Zbrojnymi RP.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44821, 44820, 44819, 44818 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44817 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. S-9948/3, S-9948/2 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności pozycji do wypożyczenia: sygn. S-9948/1
Książka
W koszyku
Streszczenie: Kryzys a sytuacja kryzysowa w organizacji. Przedsiębiorstwo w sytuacji kryzysu. Komponenty zarządzania kryzysowego. Wybrane metody wykrywania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja - proces ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Kryzysowa terapia przedsiębiorstw z wykorzystaniem turnaround. Odnowa strategiczna - sposób zmiany modelu biznesu. Przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 42715, 42714, 42713, 42712 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 42711 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34165 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41498, 41497, 41496 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47355, 47354, 47353, 47352 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47351 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Jeremiasz Ślipiec: Planowanie wojenne na gruncie europejskim w dwudziestoleciu międzywojennym: koncepcje i sposoby realizacji. Lech Wyszczelski: Polska doktryna wojenna 1921-1939. Andrzej Polak: Poglądy na charakter przyszłej wojny w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego. Tomasz Kośmider: Zagrożenie niemieckie w polskim planowaniu militarnym. Zygmunt Matuszak: Planowanie operacyjne na kierunku wschodnim w pracach inspektorów armii Wojska Polskiego. Waldemar Rezmer: Litwa w polskich planach wojennych. Marek Piotr Deszczyński: Czechosłowacja w polskim planowaniu wojennym. Andrzej Olejku: Słowacja w polityce bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Andrzej Wszendyrówny: Polskie działania dywersyjne przed wybuchem II wojny światowej. Kamil Stepan: Plany mobilizacyjne. Próby zwiększenia Ordre de Bataille Wojska Polskiego. Marek Jabłonowski, Łukasz Zamęcki: Zasady i wytyczne wykonawcze dla mobilizacji przemysłu wojennego oraz mobilizacji cywilnej. Witold Jarno: Przygotowania obronne na szczeblu Okręgu Korpusu w przededniu II wojny światowej na przykładzie Okręgu Korpusu nr IV Łódź. Wiesław Bolesław Łach: Koncepcje wykorzystania formacji granicznych w przygotowaniach obronnych II Rzeczypospolitej. Krzysztof M. Gaj: Plany rozbudowy broni pancernych w II Rzeczypospolitej. Juliusz S. Tym: Koncepcja szkolenia operacyjno-taktycznego dowództw i sztabów Wielkich Jednostek prowadzonego przez Wyższą Szkołę Wojenną. Aneta Niewęgłowska: Organizacje kombatanckie i rezerwistów w systemie obronnym Polski w latach 1928-1939. Wojciech Włodarkiewicz: Postawy mieszkańców województwa stanisławowskiego wobec państwa polskiego i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne w świetle sprawozdań urzędu wojewódzkiego, wrzesień 1938-marzec 1939 roku.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41628 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41627 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. S-10962/15, S-10962/14, S-10962/13, S-10962/12, S-10962/11, S-10962/10, S-10962/9, S-10962/8, S-10962/7, S-10962/6, S-10962/4, S-10962/3, S-10962/2 (13 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. S-10962/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej