Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(10)
unknown
(5)
only on-site
(4)
unavailable
(1)
Branch
BIBLIOTEKA NAUKOWA
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Walas-Trębacz Jolanta
(2)
Ziarko Janusz
(2)
Chabasińska Anna
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Flis Józef
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Kołakowski Piotr (1966- )
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Majchrak Dariusz
(1)
Nowakowski Zdzisław
(1)
Rajchel Jan
(1)
Sobolewski Grzegorz
(1)
Sprengel Bolesław (1952- )
(1)
Stefański Marek (1955- )
(1)
Szafran Hieronim
(1)
Szafran Robert
(1)
Szafrański Jerzy
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Wejkszner Artur
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(12)
Zarządzanie kryzysowe
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Materiały konferencyjne
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Historycy
(1)
Pepłoński, Andrzej
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Policja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Terroryzm
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-8154/2 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-9551/3 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. S-9551/1
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie o charakterze monografii obejmuje aktualny stan wiedzy o polskiej strategii bezpieczeństwa narodowego oraz o strategiach państw sąsiednich, a także wielu innych wybranych państw. Zespół autorski podjął udaną próbę krytycznego spojrzenia na treść strategii wykorzystując głęboką wiedzę i gromadząc w jednym opracowaniu treści bardzo potrzebne do studiowania i rozumienia problematyki bezpieczeństwa narodowego, a także w procesie tworzenia bądź aktualizowania strategii bezpieczeństwa. Przedmiotem przedstawionych w książce dociekań jest polityka bezpieczeństwa narodowego Polski rozpatrywana na tle porównawczym strategii bezpieczeństwa wybranych państw. (...)Poza zagadnieniami czysto teoretycznymi w książce zostały zaprezentowane wyniki analitycznych badań porównawczych treści strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, państw sąsiednich i wybranych państw z różnych regionów świata. Pokazują one elementy zbieżne i różniące te dokumenty. (...) Autorzy wiele wysiłku włożyli w to, by sprawy trudne przedstawić w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Niepodważalnym walorem jest zebranie w jednej obszernej publikacji i wnikliwe skomentowanie kompletu aktualnych strategii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10343/15, S-10343/14, S-10343/13, S-10343/12, S-10343/11, S-10343/10, S-10343/9, S-10343/6, S-10343/5, S-10343/4, S-10343/3, 43230 (12 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. S-10343/1
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Kryzys społeczny a kryzys organizacji - ujęcie teoretyczne. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - uwarunkowania, organizcja, procesy. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10189/15, S-10189/14, S-10189/12, S-10189/11, S-10189/10, S-10189/9, S-10189/8, S-10189/7, S-10189/6, S-10189/5, S-10189/4, S-10189/3, S-10189/2 (13 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. S-10189/1
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja zawiera rozważania autorów, uznanych autorytetów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i zwalczaniu ich w Polsce i poza jej granicami, na temat uregulowań prawnych i organizacyjnych walki z terroryzmem. Opracowanie zbiorowe będące rezultatem konferencji zorganizowanej 25-26 października 2010 r. przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40401 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10288/10, S-10288/9, S-10288/8, S-10288/6, S-10288/4, S-10288/3, S-10288/2 (7 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. S-10288/1
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Streszczenie: Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce. Stany nadzwyczajne. Plan reagowania kryzysowego. Fazy zarządzania kryzysowego. Zarządzania progresywne konserwatywne. Poziomy reagowania. Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Domeny bezpieczeństwa. Planowanie cywilne. Obrona cywilna. Definicje kryzysu. Społeczne postrzeganie zagrożeń. Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa. Organizacja i metodyka pracy służ bezpieczeństwa. Współpraca cywilno - wojskowa. Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa. Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10328/10, S-10328/9, S-10328/8, S-10328/7, S-10328/6, S-10328/5, S-10328/4, S-10328/3, S-10328/2 (9 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. S-10328/1
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zawiera analityczny przegląd podstawowych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na progu XXI wieku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
All copies are currently on loan: sygn. S-9666/3, S-9666/2 (2 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Streszczenie: Książka porusza aktualną problematykę bezpieczeństwa narodowego Polski. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu międzynarodowym. Publikacja opiera się na interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym podejściu do przedmiotowej problematyki, bazując na analizie aktualnego stanu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnętrznym, z uwzględnieniem zewnętrznych determinantów zmian w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawnych, wojskowych itd. Połączenie teoretycznej analizy wskazanych zagadnień z ich praktycznym wymiarem pozwoliła uzyskać wielowymiarową ocenę stanu bezpieczeństwa państwa i jego uwarunkowań natury wewnętrznej i zewnętrznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10900/15, S-10900/14, S-10900/13, S-10900/12, S-10900/11, S-10900/10, S-10900/9, S-10900/8, S-10900/7, S-10900/6, S-10900/5, S-10900/4, S-10900/3, S-10900/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10900/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Kryzys a sytuacja kryzysowa w organizacji. Przedsiębiorstwo w sytuacji kryzysu. Komponenty zarządzania kryzysowego. Wybrane metody wykrywania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja - proces ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Kryzysowa terapia przedsiębiorstw z wykorzystaniem turnaround. Odnowa strategiczna - sposób zmiany modelu biznesu. Przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 42715, 42714, 42713, 42712 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 42711 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja jest zwieńczeniem projektu badawczego realizowanego przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych i instytucji rządowych. Do głównych jej celów zaliczyć można po pierwsze É ukazanie różnorodnych aspektów współczesnego bezpieczeństwa Polski takich, jak choćby wymiar militarny, polityczny, ekonomiczny, społeczny itp. Cel drugi to zaprezentowanie korelacji występujących na linii stan i poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Natomiast cel trzeci bazuje na wykorzystaniu rozważań teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa w praktyce, choćby w oparciu o omówiony w pracy pentagonalny model bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. S-10396/10, S-10396/9, S-10396/8, S-10396/7, S-10396/6, S-10396/5, S-10396/4, S-10396/3, S-10396/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10396/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA NAUKOWA
There are copies available to loan: sygn. 45257, 45256, 45255, 45254, 45253 (5 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again