Form of Work
Książki
(30)
Status
available
(27)
only on-site
(24)
unavailable
(1)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(28)
Czytelnia
(24)
Author
Bogdalski Piotr
(3)
Bukowiecka Danuta
(3)
Częścik Robert
(3)
Zdrodowski Bogdan
(3)
Nowak Eugeniusz
(2)
Nowak Maciej
(2)
Nowakowski Zdzisław
(2)
Protasowicki Igor
(2)
Aniołowska Lidia
(1)
Chabasińska Anna
(1)
Cymerski Jarosław
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Filaber Joanna
(1)
Helnarska Karolina Julia
(1)
Huzarski Michał
(1)
Ilnicki Marek
(1)
Jagiełło Zdzisław
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Jałoszyński Kuba
(1)
Jemioło Tadeusz
(1)
Kamieński Antoni Zdzisław
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Piątek Jarosław
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Podgórzańska Renata
(1)
Rajchel Jan
(1)
Rajchel Kazimierz
(1)
Rysz Stanisław J
(1)
Soroka Paweł
(1)
Stokwiszewski Dariusz
(1)
Szafran Hieronim
(1)
Szczurek Tadeusz
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Wojnarowski Jan
(1)
Wywiał Przemysław
(1)
Zieleniec Aleksandra
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(30)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(7)
Zarządzanie kryzysowe
(6)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Wojsko
(5)
Terroryzm
(4)
Policja
(3)
Ministerstwo Obrony Narodowej
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Zbrojenia
(2)
Globalizacja
(1)
Jednostki antyterrorystyczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
NATO
(1)
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Polityka wojskowa
(1)
Polska
(1)
Polska a NATO
(1)
Premier (urząd)
(1)
Przestępczość
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Straż graniczna
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
30 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Monografia skierowana jest do osób zainteresowanych polityką zagraniczną i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, w kontekście uwarunkowań wynikających z jej uczestnictwa w Euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa (ESB), który tworzą: NATO, UE, OBWE (i UZE do 2011 r.). Poza w/w autor analizuje też udział RP w Grupie Wyszehradzkiej, Trójkącie Weimarskim i Radzie Państw Morza Bałtyckiego É czyli organizacjach i forach äpozasystemowychö jednak w związku z nieustannie poszerzającym się spektrum przedmiotowego wymiaru bezpieczeństwa, traktowanych jako komplementarne do ESB. Analizowany tu okres obejmuje lata od 1999 do końca 2013 r. (praca dotyczy też dwu pierwszych m-cy 2014 r.). Celem podjętych w niej badań było określenie wpływu RP na kierunki polityki bezpieczeństwa podsystemów ESB i jej znaczenia w systemie. Z niniejszego opracowania mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz studenci kierunków: politologia, stosunki międzynarodowe oraz nauki o bezpieczeństwie. Monografia skierowana jest do osób zainteresowanych polityką zagraniczną i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, w kontekście uwarunkowań wynikających z jej uczestnictwa w Euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa (ESB), który tworzą: NATO, UE, OBWE (i UZE do 2011 r.). Poza w/w autor analizuje też udział RP w Grupie Wyszehradzkiej, Trójkącie Weimarskim i Radzie Państw Morza Bałtyckiego É czyli organizacjach i forach äpozasystemowychö jednak w związku z nieustannie poszerzającym się spektrum przedmiotowego wymiaru bezpieczeństwa, traktowanych jako komplementarne do ESB. Analizowany tu okres obejmuje lata od 1999 do końca 2013 r. (praca dotyczy też dwu pierwszych m-cy 2014 r.). Celem podjętych w niej badań było określenie wpływu RP na kierunki polityki bezpieczeństwa podsystemów ESB i jej znaczenia w systemie. Z niniejszego opracowania mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz studenci kierunków: politologia, stosunki międzynarodowe oraz nauki o bezpieczeństwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 43377, 43376, 43375, 43374 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 43373 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wprowadzenie do problematyki rozważań. Zakres podmiotowo-przedmiotowy bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo państwa - system, model, organizacja, działanie. Kierowanie bezpieczeństwem państwa. Podstawowe kompetencje w zakresie kierowania bezpieczeństwem państwa. Kompetencje organów władzy. Uprawnienia organów administracji publicznej. Analiza oraz ocena realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa państwa. Charakterystyka zasadniczych obszarów realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa. Kierowanie bezpieczeństwem państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10876/20, S-10876/19, S-10876/18, S-10876/17, S-10876/16, S-10876/15, S-10876/13, S-10876/12, S-10876/11, S-10876/10, S-10876/9, S-10876/8, S-10876/7, S-10876/6, S-10876/5, S-10876/4, S-10876/3, S-10876/2 (18 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10876/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Geneza teorii gotowości systemu bezpieczeństwa narodowego. Uwarunkowania wpływające na gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego. Gotowość obronna państwa podstawową kategorią sysyemu bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10150/10, S-10150/9, S-10150/7, S-10150/6, S-10150/5, S-10150/4, S-10150/3, S-10150/2 (8 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Streszczenie: Ujęcie bezpieczeństwa. Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim. Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej. Kultura strategiczna w Polsce - pojęcie, ocena stanu i prognoza rozwoju. Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych. Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych. Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji. Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa. Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznie Policji. Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań. Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno-mundurowych. Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać. Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka. Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych. Zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacją przygotowującą do pracy w służbach dyspozycyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10862/8, S-10862/7, S-10862/6, S-10862/5, S-10862/4, S-10862/3, S-10862/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10862/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-9645/25, S-9645/24, S-9645/23, S-9645/22, S-9645/21, S-9645/20, S-9645/19, S-9645/18, S-9645/17, S-9645/16, S-9645/15, S-9645/14, S-9645/13, S-9645/12, S-9645/10, S-9645/9, S-9645/8, S-9645/7, S-9645/6, S-9645/5, S-9645/4, S-9645/3, S-9645/2 (23 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-9645/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Istota bezpieczeństwa i obronności, zmienny charakter zagrożeń, współczesne sysyemy bezpieczeństwa, kierunki zmian, zmiany w polskiej polityce bezpieczeństwa po 1989 roku, przewartościowania w bezpieczeństwie militarnym, profesjonalizacja sił zbrojnych RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10145/10, S-10145/9, S-10145/8, S-10145/7, S-10145/6, S-10145/5, S-10145/4, S-10145/3, S-10145/2 (9 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; T. 649)
Streszczenie: Autorzy publikacji próbują odpowiedzieć na pytania, jakie czynniki decydowały i przesądzały o kształtowanej i realizowanej polityce bezpieczeństwa i na ile wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 roku wpłynęły na jej sposób realizacji. Ze względu na wielopłaszczyznowy i złożony charakter bezpieczeństwa państwa Autorzy starali się przeanalizować różne jego wymiary, począwszy od bezpieczeństwa ekonomicznego, po energetyczne, ekologiczne i socjalne. Zwrócili uwagę na miejsce bezpieczeństwa państwa w stosunkach dwustronnych, zwłaszcza w kontekście stosunków sąsiedzkich Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10578/15, S-10578/14, S-10578/13, S-10578/12, S-10578/11, S-10578/10, S-10578/9, S-10578/8, S-10578/7, S-10578/6, S-10578/5, S-10578/4, S-10578/3, S-10578/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10578/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja przedstawia fakty tworzące rzeczywistość XIX i XX-wiecznej Europy; jej celem jest ukazanie procesu tworzenia sojuszy politycznych i militarnych w tym regionie i zaakcentowanie ich wpływów na zmiany układu sił militarno-politycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10425/10, S-10425/9, S-10425/8, S-10425/7, S-10425/6, S-10425/5, S-10425/4, S-10425/3, S-10425/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10425/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-9856/30, S-9856/29, S-9856/28, S-9856/27, S-9856/26, S-9856/25, S-9856/24, S-9856/23, S-9856/22, S-9856/21, S-9856/20, S-9856/19, S-9856/18, S-9856/17, S-9856/16, S-9856/15, S-9856/14, S-9856/13, S-9856/12, S-9856/11, S-9856/10, S-9856/9, S-9856/8, S-9856/7, S-9856/6, S-9856/5, S-9856/4, S-9856/3, S-9856/2, 43229 (30 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-9856/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego. Zmiany w systemie politycznym Polski po 1989 roku. Rola Rady Ministrów w systemie organów władzy państwowej. Działania premierów rządów RP w obszarze bezpieczeństwa państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10305/11, S-10305/10, S-10305/9, S-10305/8, S-10305/7, S-10305/6, S-10305/5, S-10305/4, S-10305/3, S-10305/2 (10 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10305/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10236/15, S-10236/14, S-10236/13, S-10236/12, S-10236/11, S-10236/10, S-10236/9, S-10236/8, S-10236/7, S-10236/6, S-10236/5, S-10236/4, S-10236/3, S-10236/2, S-10236/1, S-9933/5, S-9933/4, S-9933/3, S-9933/2 (19 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Strategia bezpieczeństwa narodowego RP 1990-2104. Strategiczne dokumenty bezpieczeństwa narodowego Polski. Projektowanie strategii bezpieczeństwa narodowego. Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014. Przyszła strategia bezpieczeństwa narodowego. Strategia bezpieczeństwa narodowego a polityka bezpieczeństwa RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
All copies are currently on loan: sygn. 44379 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37740 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Streszczenie: Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa. Przeciwdzaiałanie terroryzmowi jako element strategii działań na rzecz bezpieczeństwa RP w latach 1989-2001. Zwalczanie terroryzmu jako środek zapewniania bezpieczeństwa RP po 11 września 2001 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 40755, 40754, 40753 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 40751 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-9958/5, S-9958/4, S-9958/3, S-9958/2 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-9958/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia jest bardzo szeroką i dogłębną analizą stosunków Francji i Polski. Ma na celu przeanalizowanie ewolucji stanowisk Francji i Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, ze szczególnym uwzględnieniem tych dziedzin we wzajemnych relacjach. Monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia. Autorka przedstawia miejsce Polski we francuskiej polityce zagranicznej w odniesieniu do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód. Przedstawia ewolucję koncepcji polityk bezpieczeństwa Francji i Polski. Opisuje zaangażowanie Francji w budowę europejskich struktur bezpieczeństwa w kontrze do poglądów nowych członków NATO. Prezentuje współpracę Francji i Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony w ramach Trójkąta Weimarskiego i Partnerstwa Strategicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44852, 44851, 44850 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Streszczenie: Pierwotne i współczesne postrzeganie bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo narodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo polityczne państwa. Bezpieczeństwo militarne państwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Bezpieczeństwo informacyjne państwa. Bezpieczeństwo społeczne państwa. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa. Globalizacja a bezpieczeństwo państwa. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10807/5, S-10807/4, S-10807/3, S-10807/2, S-10807/1, S-10327/10, S-10327/9, S-10327/8, S-10327/7, S-10327/6, S-10327/5, S-10327/4, S-10327/3, S-10327/2, S-10327/1 (15 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Streszczenie: Pierwotne i współczesne postrzeganie bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo narodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo polityczne państwa. Bezpieczeństwo militarne państwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Bezpieczeństwo informacyjne państwa. Bezpieczeństwo społeczne państwa. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa. Globalizacja a bezpieczeństwo państwa. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10833/10, S-10833/9, S-10833/7, S-10833/6, S-10833/5, S-10833/4, S-10833/3 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10833/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10122/15, S-10122/14, S-10122/13, S-10122/12, S-10122/11, S-10122/10, S-10122/9, S-10122/8, S-10122/7, S-10122/6, S-10122/5, S-10122/4, S-10122/3, S-10122/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10122/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again