Form of Work
Książki
(51)
Status
available
(50)
only on-site
(42)
Branch
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(50)
Czytelnia
(42)
Author
Bendkowski Józef
(5)
Szymonik Andrzej
(4)
Blaik Piotr
(3)
Kramarz Marzena
(3)
Matusek Mirosław
(3)
Ciesielski Marek
(2)
Cyplik Piotr
(2)
Gołembska Elżbieta
(2)
Markusik Sylwester
(2)
Sarjusz-Wolski Zdzisław
(2)
Skowronek Czesław
(2)
Smyk Stanisław
(2)
Bardi Edward J
(1)
Beier Frederick
(1)
Bentyn Zbigniew
(1)
Bogdanowicz Stanisław
(1)
Brdulak Halina
(1)
Coyle John J
(1)
Dwiliński Lech
(1)
Dworecki Stanisław E
(1)
Długosz Jan
(1)
Fellner Andrzej
(1)
Fertsch Marek
(1)
Ficoń Krzysztof
(1)
Gazda Andrzej
(1)
Głowacka-Fertsch Danuta
(1)
Harrison Alan
(1)
Hoek van Remko
(1)
Jacyna Marianna
(1)
Jeszka Anna Maria
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kisperska-Moroń Danuta
(1)
Klosa Edyta
(1)
Kosmatka Tadeusz
(1)
Krzyżaniak Stanisław
(1)
Kubicki Jerzy
(1)
Kupczyk Martyna
(1)
Kuriata Andrzej
(1)
Langley C. John
(1)
Lejda Kazimierz
(1)
Lewczuk Konrad
(1)
Liberko Igor
(1)
Majchrzak-Lepczyk Justyna
(1)
Matulewska Aleksandra
(1)
Matulewski Marek
(1)
Mikulski Jerzy
(1)
Mucha Beata
(1)
Pacana Andrzej
(1)
Pisz Iwona
(1)
Pruska Żaneta
(1)
Płaczek Ewa
(1)
Raczyk Ryszard (1951- )
(1)
Rutkowski Krzysztof
(1)
Rydzkowski Włodzimierz
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Skoczylas Krystyna
(1)
Szołtysek Jacek
(1)
Sęk Tadeusz
(1)
Tłuczak Agnieszka
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Wojciechowski Adam
(1)
Wojciechowski Łukasz
(1)
Zielecki Władysław
(1)
Zielińska Edyta
(1)
Łunarski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Logistyka gospodarcza
(49)
Podręczniki akademickie
(38)
Łańcuch dostaw
(9)
Przedsiębiorstwo
(6)
Transport
(4)
Obsługa klienta
(3)
Produkcja
(3)
Gospodarka materiałowa
(2)
Logistyka
(2)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(2)
Transport wewnętrzny
(2)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Ekonometria
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka magazynowa
(1)
Informatyka
(1)
Język angielski
(1)
Koszty
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Teoria systemów
(1)
Transport samochodowy
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
51 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczelni technicznych i dotyczy ekonomicznych kierunków kształcenia: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie, jako podstawa w opracowaniu materiału nauczania z przedmiotów wchodzących w zakres logistyki produkcji. Adresowany jest także do specjalistów, pracowników przemysłu zajmujących się praktycznymi problemami logistyki w przedsiębiorstwie, w szczególności logistyki produkcji. Praca jest bogato ilustrowana rysunkami, tablicami oraz przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw przemysłowych.
Streszczenie: Analiza procedur planowania produkcji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym. Analiza strumienia wartości wybranego produktu, na przykładzie branży mobilnych układów zasilających. Doskonalenie przepływu materiałów w U-kształtnej linii montażu. Studium dokumentacji produkcyjnej w przedsiębiorstwie produkcji maszyn dla przetwórstwa spożywczego. Zarządzanie jakością w montowni samochodów. Analiza sterowania zapasami w firmie handlowej. Eliminacja zmienności procesu produkcyjnego na linii malowania z wykorzystaniem metodologii Six Sigma.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10533/10, S-10533/9, S-10533/8, S-10533/7, S-10533/6, S-10533/5, S-10533/4, S-10533/3, S-10533/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10533/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy jest rozdziałem ujmującym teoretyczne podstawy prognozowania. Wprowadza Czytelnika w problematykę, definiując podstawowe pojęcia. Rozdział drugi przedstawia możliwe obszary zastosowania prognozowania w szeroko pojętej logistyce. W ramach tego rozdziału autorzy podjęli się odpowiedzi na pytanie, dlaczego logistyk powinien być wyposażony w wiedzę i umiejętności przewidywania zdarzeń w przyszłości. Rozdział trzeci opisuje kolejne etapy procesu prognostycznego, jakie należy wykonać, aby zwiększyć skuteczność prognoz. W kolejnych czterech rozdziałach (rozdział 4, 5, 6 i 7) autorzy przedstawiają podstawowe grupy modeli prognostycznych: z wykorzystaniem szeregów czasowych, ekonometryczne, analogowe oraz heurystyczne. Czytelnik znajdzie w tych rozdziałach opis, istotę i podstawowe parametry wybranych modeli prognostycznych należących do każdej z wcześniej wymienionych grup. Rozdział ósmy zawiera krótką charakterystykę metod ostrzegawczych. Rozdział dziewiąty przedstawia wybrane mierniki i wskaźniki oceny jakości prognoz. Począwszy od prostych błędów Czytelnik zostanie zapoznany z wybranymi miernikami i wskaźnikami jakości modelu prognostycznego, trafności oraz dopuszczalności prognoz. W książce autorzy postanowili ująć przede wszystkim różnorodne metody i modele wspomagające prognozowanie w obszarze logistyki, poparte wieloma przykładami. Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami związanymi z problematyką podjętą w danym rozdziale.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 45041, 45040, 45039, 45038, 45037 (5 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Informacja rynkowa i jej rola w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Metody pomiaru i gromadzenia danych dla potrzeb łańcucha dostaw. Prognozowanie popytu jako podstawa prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw. Rola usług transportowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw i metody badania potrzeb przewozowych. Metody wyboru zleceniobiorców do realizacji zadań logistycznych. Zadowolenie i lojalność jako przesłanki kształtowania logistycznej obsługi klienta. Zachowania nabywców jako podstawa kształtowania oferty logistycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44160, 44159, 44158, 44157, 44156 (5 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Omówiono w niej zagadnienia związane z logistyką zaopatrzenia, kładąc nacisk na podstawowe procedury logistyczne, takie jak proces zakupu, dobór środka transportu, wybór dostawców, metody oceny dostawców poparte analizą zastosowań różnych metod. Całość została podzielona na siedem rozdziałów, zilustrowanych rysunkami i tabelami, podano także przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania. Każdy rozdział kończy się pytaniami kontrolnymi oraz spisem literatury. Autorka ma nadzieję, że skłoni Czytelnika do dalszego studiowania przytoczonej literatury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10719/8, S-10719/7, S-10719/6, S-10719/5, S-10719/4, S-10719/3, S-10719/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10719/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 48256, 48255, 48254, 48253 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 48252 (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 272 s. ; 23 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10557/10, S-10557/9, S-10557/8, S-10557/7, S-10557/6, S-10557/5, S-10557/4, S-10557/3, S-10557/2, S-10557/1, 39806, 39805, 39804 (13 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32648 (1 egz.)
Book
In basket
Informatyka dla potrzeb logistyka(i) / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2015. - 216 s. : il. ; 23 cm.
Streszczenie: We współczesnych, skomplikowanych dla biznesu czasach, w okresie tworzenia podstaw gospodarki opartej na wiedzy, trudno sobie wyobrazić prawidłowo funkcjonującą logistykę bez dobrej informatyki. Informatyka bowiem zapewnia wymianę danych w trybie online, pozwala ograniczać koszty komunikacji, udostępnia menedżerom logistyki bazy danych pomocne przy podejmowaniu decyzji oraz ułatwia zarządzanie e-logistyką o rozproszonym charakterze. Treść rozdziałów i podrozdziałów monografii została tak dobrana, by student lub menedżer logistyki mógł: zrozumieć istotę informatyzacji w logistyce, identyfikować systemy informatyczne używane w logistyce, identyfikować rodzaje i źródła informacji wykorzystywane w logistyce, zrozumieć istotę telematyki, automatycznej identyfikacji, traceability oraz bezpieczeństwa informacji. Publikacja stanowi doskonały materiał dla studentów kierunku logistyka o profilu praktycznym i akademickim, jako że zawiera treści kształcenia, które wymagane są na uczelniach wyższych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. 44152, 44151, 44150 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 44148 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce wymusił konieczność szukania nowoczesnych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem, które zapewniłyby mu konkurencyjność i poprawę efektywności działania. Do realizacji tego celu niezbędny jest właściwy sposób zarządzania wspomagany przez odpowiedni system informacyjny, który odpowiednio wcześniej zasygnalizuje niebezpieczną sytuację dla przedsiębiorstwa. Obecnie działania te są szczególnie ważne ze względu na współpracę z Unią Europejską. Wspólny europejski rynek daje duże szansę polskim przedsiębiorstwom, ale równocześnie stwarza zagrożenia. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw uzależnione są od wielu czynników, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. O ile na czynniki zewnętrzne (globalne trendy rynkowe, siła konkurencji, regulacje państwowe) przedsiębiorstwo nie ma wpływu, o tyle na czynniki wewnętrzne ma duże możliwości oddziaływania. Monitorując zachodzące zmiany otoczenia, można tak kształtować czynniki wewnętrzne (wiedza, dostępność informacji, zakres odpowiedzialności i uprawnień, czas, zasoby materialne oraz finansowe), aby podejmować właściwe decyzje oraz realizować wybrane rozwiązania. Działania te mają zapewnić sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem przy równoczesnym zachowaniu właściwego poziomu obsługi klienta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10570/10, S-10570/9, S-10570/8, S-10570/7, S-10570/6, S-10570/5, S-10570/4, S-10570/3, S-10570/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10570/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Działając w strukturach Unii Europejskiej. Polska musi dostosować wymogi w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego w zapleczach obsługi technicznej pojazdów do obowiązujących przepisów legislacyinych. Temat niniejszej monografii wpisuje się zatem w aktualność tej problematyki. Opracowanie tego zagadnienia w aspekcie systemu logistycznego i związanych z nim uwarunkowań pozwoli na poprawę działalności firm transportowych w tak ważnym społecznie zakresie działalności, jakim jest ochrona otaczającego nas środowiska naturalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10558/10, S-10558/9, S-10558/8, S-10558/7, S-10558/6, S-10558/5, S-10558/4, S-10558/3, S-10558/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10558/1 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw. Procedury, organizacja i strategie łańcuchów dostaw. Benchmarking i ocena łańcuchów dostaw. Zarządzanie łańcuchami dostwa w firmach japońskich. Zarządzanie łańcuchami dostaw w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
There are copies available to loan: sygn. S-10161/9, S-10161/8, S-10161/7, S-10161/6, S-10161/5, S-10161/4, S-10161/3, S-10161/2 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. S-10161/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again