New items
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Doktryna działań połączonych : D-01(E)