New items
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Inżynieryjne dokumenty dowodzenia