New items
Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Nie umieraj do jutra
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Statystyka matematyczna w praktyce