New items
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji