New items
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2
SolidWorks : Visualize
Czarnobyl i Fukushima : przyczyny, przebieg i konsekwencje
Caudrony nad Francją : historia dywizjonu myśliwskiego GC 1/145 "Varsovie"