Nowości
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych
Pilot F-16
Centrum - peryferia - naród : uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX i na początku XX wieku
Z pamiętnika wojennego ks. Karola Grycza ewangelickiego proboszcza wojskowego w Krakowie