New items
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Półwysep Krymski : strategiczny element relacji rosyjsko-ukraińskich