New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Wykłady londyńskie 1946
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,