New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Ostatni snajper
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym