New items
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu
Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym : budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Przepisy o działalności służby żywnościowej : DU-4.21.1(B)