New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1