New items
Instrukcja klasyfikowania instruktorów spadochronowych
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
Nowy jedwabny szlak : transport kolejowy w obsłudze logistycznej
Trzy logistyki : wojskowa, kryzysowa, rynkowa
Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania : od klasyki do zwinności