New items
Statystyka stosowana : krótki kurs
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce
Żołnierze niezłomni ; Podziemna Armia powraca
Zaolzie 1938
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo