New items
Efektywność obrony przeciwlotniczej: kontekst teoretyczny i praktyczny
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego