New items
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain
Astronomia ogólna