New items
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele