New items
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki
Organizacja transportu : AU.32 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Część 2
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie