New items
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP