New items
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Voyage planning and weather
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period
Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego