New items
Instrukcja organizacji ubezpieczenia lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.31.5
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian
Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji