New items
Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej : gra decyzyjna
Szczyty i sesje NATO platformą współpracy państw członkowskich
Bezpieczeństwo transportu i logistyki : praca zbiorowa
Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata : w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej
Szkolenie do działań wsparcia pokoju : DU-7.3.4.1(D)