Nowości
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa