New items
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Program szkolenia lotniczego na śmigłowcu Mi-14 (PSZL Mi-14 2018)
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary