New items
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Wybrane elementy logiki
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność