New items
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2
In company 3.0 supply chain management student's book B1-B2: english for specific purposes
Bezpieczeństwo na co dzień : zarządzanie w codzienności
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych : zderzenia, wydarzenia, wspomnienia