New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Geneza i rozwój obrony przeciwrakietowej