New items
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
Geologia Polski
Polska polityka bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego w okresie Związku Bałtyckiego oraz w latach 90 XX wieku : próba porównania
Transport w logistyce
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody